Dla Szpitala

Zmiany w SOR-ach. Jak będzie wyglądał system segregacji pacjentów na SOR?

lekarz z pielęgiarką przy łóżku pacjenta

Już od 1 października we wszystkich największych szpitalnych oddziałach ratunkowych na terenie całego kraju wprowadzony zostanie triaż, czyli obowiązkowy system segregacji pacjentów. Na czym będzie polegała segregacja oraz kto będzie za nią odpowiedzialny?

 

Segregacja pacjentów – jak to będzie działać?

Triaż, czyli system segregacji pacjentów od 1 października będzie obowiązkowy w każdym dużym szpitalnym oddziale ratunkowym. Dotyczyć to będzie największych polskich instytutów, szpitali klinicznych i wojewódzkich, do których trafia około 80 proc. chorych. System segregacji pacjentów jest metodą stosowaną w medycynie ratunkowej. Pozwala służbom medycznym na rozdzielenie rannych z wypadku masowego, według konkretnych kryteriów: stopnia obrażeń oraz rokowania.

System START (Simple Triage And Rapid Treatment) obejmuje cztery kategorie poszkodowanych. Każdej z nich przydzielony jest odpowiedni kolor opaski lub plakietki, którą otrzymują ranni na miejscu zdarzenia, w zależności od ich stanu zdrowia oraz obrażeń. Kolor czarny otrzymują ranni, u których nie jest wyczuwalny oddech i tętno. Kolor czerwony przydzielany jest osobom, które transportowane są w pierwszej kolejności. Opaski i plakietki koloru żółtego otrzymują ranni, którzy transportowani są w drugiej kolejności, natomiast kolor zielony, osoby transportowane jako ostatni.

Od października bieżącego roku podobny system ma być stosowany na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Jak tłumaczy minister zdrowia „ludzie mają pretensje o to, że nikt się nimi nie interesuje, a oni siedzą i godzinami czekają na pomoc”. Wprowadzenie systemu segregacji pacjenta uporządkować ma tę sytuację, a każdy oczekujący pacjent z góry będzie wiedział, ile czasu spędzi na izbie przyjęć.System segregacji medycznej w oddziałach SOR

Aby odpowiednio przygotować cały personel SOR-ów, lekarzy, ratowników, prowadzone są już szkolenia z triażu. Po wykonaniu wstępnych badań to wyedukowani członkowie zespołów będą decydować o kolorze opaski. Osoby z opaską koloru czerwonego od razu otrzymają pomoc lekarską, a z kolorem zielonym będą musiały spokojnie poczekać na swoją kolej.

Wszystkie osoby, które trafią do szpitala i będą przywiezione przez ratowników medycznych, zostaną wstępnie przebadane przez triażystów – jeszcze przed rejestracją. Natomiast, każdy chory, który zgłosi się do placówki medycznej sam, najpierw otrzyma numerek, a po jego wyświetleniu, zostanie wezwany do rejestracji. Dopiero wtedy trażysta po wykonaniu wstępnych badań przydzieli mu właściwy kolor opaski decydujący o czasie oczekiwania. System segregacji pacjentów pomóc ma zapobiec błędom, które ostatnio miały miejsce m.in. w Sosnowcu, w którym pacjent po 9 godzinach oczekiwania na pomoc zmarł.

Na chwilę obecną triaż wprowadzony został do kilku placówek medycznych.   We wszystkich pozostałych, będzie obowiązkowy już za kilka miesięcy. Aktualnie brak takiej segregacji pacjentów powoduje, że wszyscy są traktowani jednakowo, przez co osoby, które potrzebują najpilniejszej pomocy – muszą czekać..

 

 

Zasada FIRST LOOK już w pełni funkcjonuje

W jednym z największych SOR-ów w Gdańsku już od dawna w pełni funkcjonuje system segregacji pacjentów. W celu bardzo szybkiego stwierdzenia, który pacjent wymaga natychmiastowego leczenia, wprowadzono tam zasadę pod nazwą First Look. Przeszkolony personel medyczny na podstawie objawów chorego, od razu stwierdza, czy dana osoba od razu wymaga szybkiej pomocy.

Pracownicy SOR-u w Gdańsku dobrze wiedzą, że gdy pacjent trzyma się za serce, może mieć zawał, a jeśli ma zaczerwienioną twarz w wyniku ukąszenia – może mieć wstrząs anafilaktyczny. Kiedy opada kącik ust – wiele wskazuje na udar. Wiedza i odpowiednia reakcja gdańskiego personelu medycznego pozwoliła  w ciągu roku wychwycić kilkuset pacjentów, którzy wymagali szybkiej interwencji.

System segregacji pacjentów już niebawem funkcjonować będzie we wszystkich największych placówkach medycznych. Dzięki niemu wszyscy pacjenci potrzebujący natychmiastowej pomocy otrzymają ją od razu.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Kto pracuje w amerykańskich szpitalach?

Redakcja

Czym jest, jak działa system weryfikacji autentyczności leków i kiedy jest potrzebny?

Redakcja

Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR wkrótce w Polsce

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.