Dla Szpitala

Zmiany w służbie zdrowia – przegląd najciekawszych i najprostszych rozwiązań

Zarówno placówki szpitalne, jak i przychodnie nieustannie dążą do wdrażania świeżych i kreatywnych pomysłów, które pomogą zrealizować zmiany w służbie zdrowia. W miarę rozwoju branży opieki zdrowotnej potrzebna jest swego rodzaju ewolucja szpitali. Potrzeby rosną — opieka zdrowotna ma być niedroga, wygodna i skierowana przede wszystkim na indywidualne potrzeby pacjenta. Jakie są dobre praktyki związane ze zmianami w służbie zdrowia?

 

Sugestie pracowników szpitala w wirtualnej skrzynce

Zarządzający szpitalem Memorial Hermann Health System w Houston uznali, że to właśnie ludzie pracujący w pierwszej linii z pacjentem — bezpośrednio przy jego łóżku, często mają najlepsze pomysły na zmiany. Dlatego uruchomiono tam inicjatywę o nazwie iGenerate, wirtualną skrzynkę sugestii, w której pracownicy są zachęcani do zgłaszania swoich najlepszych pomysłów.

Są w niej zbierane wszelkie rady personelu na polepszenie procesów szpitalnych w tym: usprawnianie operacji, zwiększanie przychodów i obniżanie kosztów. Każdy pomysł, który zostaje zgłoszony, jest weryfikowany przez zespół nadzorujący, a ciekawe koncepcje, które jednocześnie można wdrożyć, są wprowadzane tak szybko, jak to możliwe. Takie innowacyjne podejście w prosty i niedrogi sposób pozwala placówce sprawować lepszą opiekę nad pacjentem, zapewniając tym samym więcej korzyści dla samego szpitala.

Platforma iGernerate szybko stała się nieocenionym portalem do burzy mózgów świeżych pomysłów i wprowadzania zmian w zarządzaniu placówką. Pracownicy często korzystali z okazji, aby podzielić się swoimi opiniami, zalewając portal setkami sugestii. Świadczy to o tym, że pracownicy szpitala są zaangażowani i chętnie dzielą się swoimi gotowymi rozwiązaniami i nowymi, kreatywnymi sposobami świadczenia opieki.

Inne organizacje, które korzystały z podobnych wirtualnych skrzynek sugestii, generowały także znaczne oszczędności i przychody.

 

Imprivata PatientSecure — identyfikacja pacjenta poprzez skanowanie żył

Kolejnym ciekawym pomysłem z Ameryki jest innowacja wdrożona przez jednostkę CoxHealth w Springfield. Zarządzający tą placówką postanowili wyeliminować problemy spowodowane błędną identyfikacją pacjentów. W opiece zdrowotnej niejednokrotnie zdarza się, że istnieje kilku pacjentów z tym samym imieniem i nazwiskiem. Jest to spory problem w USA, gdzie liczba populacji jest bardzo duża, ale i polska służba zdrowia także zmaga się z problemami wynikającymi z błędnej identyfikacji pacjenta.

Rzeczą oczywistą jest, że, najważniejszym celem bezpieczeństwa pacjentów jest ich właściwa identyfikacja. Dlatego też w szpitalu CoxHealth wdrożono innowacyjny system Imprivata PatientSecure, który wiąże wzór żyły dłoni pacjenta z jego dokumentacją medyczną. Wzorzec żyły dłoni każdego człowieka jest unikatowy i niezmienny przez całe życie, co czyni technologię rozpoznawania żył idealną metodą do identyfikacji pacjentów.

System ten eliminuje całkowicie problem identyfikacji, zapewniając, że poprzez skanowanie dłoni właściwy pacjent jest zawsze podłączony do odpowiedniej dokumentacji medycznej. Zmiany w służbie zdrowia zostały wprowadzone kilka miesięcy temu i cieszą się ogromnym uznaniem w szpitalu.

 

Circle — kompleksowa aplikacja

W USA również powstaje coraz więcej grup innowacyjnych, które wspólnie z lekarzami i klinicystami tworzą nowe rozwiązania, przyczyniając się do zmian i lepszego funkcjonowania służby zdrowia. Jedną z nich jest Grupa Providence St. Joseph Health, budująca technologię, dzięki której zdrowie i opieka zdrowotna stają się bardziej dostępne, wygodne i spersonalizowane.

Jednym z ich głównych sukcesów jest aplikacja Circle — spersonalizowane źródło informacji. To rozwiązanie, dzięki któremu można zarządzać potrzebami zdrowotnymi matek, ojców, dzieci i starzejących się rodziców na jednej wspólnej aplikacji. Użytkownicy uzyskują dostęp do narzędzi wspomagania decyzji, modułów edukacyjnych, planów opieki i przypomnień o szczepieniach, wizytach lekarskich oraz profilaktyce zdrowotnej. Aplikacja jest ściśle powiązana z dokumentacją medyczną pacjenta i z powodzeniem wspomaga już ponad 30 placówek w USA.

Powyższe przykłady nie tylko prezentują nowości, jakie można znaleźć dziś dla polepszenia zarządzania placówką medycznym — to także dowód na to, że takie rozwiązania się sprawdzają i przynoszą ze sobą wiele wymiernych korzyści. Czy możemy liczyć na to, że będą to zmiany w polskiej służbie zdrowia 2019? Czy służba zdrowia w Polsce jest gotowa na takie zmiany? Obserwujmy!

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

”RESTORE” – zniesie bariery rehabilitacji dla chorych na serce 

Redakcja

Akcja PomagamySzpitalom.pl – Lideo i dostawcy leków łączą siły

Redakcja

Tryliony bajtów danych medycznych – gdzie je przechowywać?

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.