Dla Szpitala

Zarządzanie finansami szpitala – trzeba kontroli, czy odpowiedniego systemu?

Polskie szpitale od wielu lat mają problemy finansowe. Pomimo nowych, coraz to większych nakładów na systemy zdrowotne, zmiany są bardzo powolne. W wielu przypadkach długi szpitali z roku na rok są coraz większe. Publikowane są kolejne raporty z kontroli dostarczające danych o kondycji finansowej szpitali. Jednak czy kontrole zmienią sytuację? Może czas zbudować konkretny system, który wesprze zarządzanie finansami szpitala?

 

Chwilowa stabilizacja

Koniec roku 2017 napawał małym optymizmem. Wtedy mówiono głośno o zmniejszeniu zadłużeń placówek medycznych w całym kraju. Okazało się jednak, że było to tylko chwilowe.

Z danych opublikowanych w połowie ubiegłego roku wynika, że wysokość szpitalnych długów wynosiła 11,84 mld zł. Podkreślić należy tutaj, że aż 1,4 mld zł. stanowią zobowiązania, których czas już minął. Praktycznie wszyscy dyrektorzy szpitali wskazują występujące problemy finansowe.

Wzrost wynagrodzeń, coraz to wyższe ceny leków oraz większe koszta wynajmu firm cateringowych, czy firm sprzątających powodują coraz to większe zadłużenie szpitali. A gdzie zakup nowego sprzętu? Gdzie wprowadzanie nowoczesnych technologii? Skąd mają wziąć na to pieniądze?

Szpitale kliniczne, których ”właścicielami” są uniwersytety medyczne oraz instytuty założone przez organy Ministerstwa Zdrowia należą do najbardziej zadłużonych placówek medycznych w Polsce. Dług ich to ponad 500 mln zł do zapłaty na “wczoraj”. Tylko 4% szpitali (czyli około 50 placówek) generuje swoje zobowiązania w 80%. A co z resztą?

 

Czy można jeszcze na czymś “oszczędzić”?

Zadajmy sobie jedno proste pytanie, na czym można oszczędzić w szpitalu? Można by na personelu. Jeśli zmniejszymy pensję personelu, lekarzy, to kto będzie dalej pracować? Nie zapominajmy przy tym, że lekarzy i personelu wciąż brakuje.

Nadal są miejsca, w których na oddziałach szpitalnych pracują 2-3 pielęgniarki na 30 osób. Łatwo można wyliczyć ile czasu poświęcić mogą każdemu pacjentowi. Sytuację każdej zatrudnionej w szpitalu osoby, można by analizować szczegółowo pod tym kątem.

A jak najprościej – i bez poważniejszych konsekwencji – zoptymalizować wydatki związane z pacjentami? Na lekarstwach, opatrunkach i czystości nikt nie oszczędza. Jednocześnie w przypadku posiłków – jest widoczna pewna… wyjątkowość szpitalnej diety. I nie chodzi nawet o wielkość porcji – w końcu porcje jedzeniowe powinny być proporcjonalne do aktywności podejmowanych w ciągu dnia.

Niemniej – kwestia jakości produktów używanych w przyszpitalnych kuchniach wydaje się być często pomijana. Właściwe odżywianie, wyznaczanie dobrych nawyków żywieniowych wśród pacjentów staje się wręcz niemożliwe, a przecież ma to również ogromny wpływ na wyniki leczenia.

Oszczędności czasu, pieniędzy oraz wysiłków gwarantują specjalne systemy zawierające niezbędne informacje przygotowane pod wszystkie przetargi. System Scula, skierowany głównie do producentów leków, daje im powyższe profity. Dostarcza on szczegółowych informacji na temat wszystkich przetargów – zapisy, pozycje, oferenci, dane o przystępujących do przetargów, wygranych, pakietach, cenach, konkurencji. Czemu więc szpitale nie korzystają z takich rozwiązań? To bardzo cenne źródło informacji.

Pozostawiając temat poszukiwania oszczędności, przyjrzyjmy się jeszcze kosztom, które w 2019 roku wrastają i które bezpośrednio wpływają również na kwestie zarządzania finansami szpitala.

W tym roku wzrosną opłaty m.in. za prąd. Ceny mają wzrosnąć drastycznie. W niektórych regionach szpitale zapłacą o 70% więcej niż dotychczas. Najwięcej prądu zużywają specjalistyczne urządzenia tj. tomografy, rezonanse magnetyczne, rentgeny oraz aparaty diagnostyczne. Nie zapominajmy też o windach, które kursują prawie 24h/dobę, transportując między piętrami chorych.

Nowy rok, to również wzrost minimalnej płacy i stawki godzinowej. To kolejny element finansowego wyzwania, przed którym stają szpitale. Wzrastać będą ceny wody, żywności, paliwa, a także produktów i leków szpitalnych. Jak sobie z tym poradzić?

 

Kolejne kontrole – czy odpowiedzią na problemy zarządzania finansami szpitala?

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych zakłada nowe kontrole placówek medycznych pod kątem finansowym. Nowi, wyspecjalizowani kontrolerzy NFZ-tu, będą częściej, ale w zapowiedziany sposób dokonywać inspekcji. Osoby kontrolujące legitymować się będą po pierwsze wykształceniem wyższym, a po drugie każdy z nich będzie musiał wpierw zdać specjalny egzamin kwalifikacyjny.

Co ważne podlegać mają prezesowi NFZ, a nie jak dotychczas dyrektorom wojewódzkich oddziałów NFZ-tu. Ma to na celu ujednolicenie zadań oraz metod kontroli. Nowy projekt zakłada również przeprowadzanie przez inspektorów kontroli refundacji. Na dzień dzisiejszy takie inspekcje dokonywać może tylko i wyłącznie dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Nowelizacja zakłada, że kontrola będzie zgłoszona danej placówce 7 dni przed jej rozpoczęciem, a nie jak było dotychczas w jej dniu. Tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach można będzie dokonywać kontroli niezapowiedzianych.

Nowe przepisy ograniczyć mają również biurokrację. Cała masa dokumentów podlegająca sprawdzeniu, zastąpiona ma być tzw. wystąpieniem pokontrolnym. Ma być wykonany w formie elektronicznej dzięki czemu, czas kontroli skrócić się ma, aż o 30 dni.

Usprawnienie kontroli, optymalizacja działań na pewno pomogą placówkom służby zdrowia. Wskazywanie nieprawidłowości, odkrywanie “czarnych dziur” – to ważny element procesu zarządzania finansami szpitali. Ale czy osoby zarządzające tak odpowiedzialnymi budżetami, mogą liczyć na wsparcie we wprowadzaniu zmian? Doradcze, systemowe, narzędziowe? Wydaje się, że temat ten – niestety – jest mocno pomijany.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Kto powinien zarządzać informatyzacją w szpitalu?

Redakcja

MEDmeetsTECH – Lideo partnerem merytorycznym konferencji poświęconej technologii w medycynie!

Redakcja

RAMCIP – robot pomagający pacjentom z zaburzeniami pamięci

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.