Dla Farmaceuty Dla Pacjenta

Zamiast do apteki – leki z dostawą do domu

Kupowanie leków na receptę przez internet było jeszcze niedawno nie do pomyślenia. Jednak wraz z rozwojem nowoczesnych technologii — zmieniają się również możliwości. Już teraz zaczęły funkcjonować tzw. e-recepty. Czy pójdziemy “o krok dalej” i lekarstwa zapisane przez lekarzy w e-formie, będą dostarczane do naszych domów przez… kurierów?

 

Kto powinien dostarczyć leki do domu: kurier czy farmaceuta?

Stowarzyszenie “Leki Tylko z Apteki” przeprowadziło już pierwsze badania opinii Polaków na temat wysyłkowej sprzedaży i dostawy leków do domów. Większość badanych, bo aż 64%, nie posiada w ogóle wiedzy odnośnie do przepisów odpowiadających sprzedaży wysyłkowej leków, a 66% jest całkowicie przeciwna sprzedaży w tej formie. Jedynym wyjątkiem jest sprzedaż i dostarczanie ich osobom niepełnosprawnym.

Zapośredniczone przekazanie leków nawet konkretnie określonej grupie, wymaga jednak ustalenia: kto powinien je dostarczyć? Kurier czy farmaceuta? Należy mieć na uwadze, że od 9 lutego 2019 roku apteki zobligowane są do stosowania odpowiedniego systemu informatycznego, który umożliwia farmaceutom przeprowadzenie weryfikacji autentyczności leków w centralnym rejestrze.

Większość badanych zdecydowanie wskazuje, że taki “obowiązek” powinien zostać przypisany farmaceucie. Tylko 17% zdecydowałoby się na dostawę kurierską.

Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w tym wypadku — zdania są podzielone.

Dr n. farm. Rafał Miozga uważa, że tylko i wyłącznie “farmaceuta zapewni odpowiedni nadzór nad prawidłowym dostarczeniem leków do pacjenta. Przy okazji farmaceuta będzie mógł przekazać ważne informacje dotyczące np. przechowywania i stosowania leków. Jednak obecnie miejscem wydawania leków na receptę jest apteka i to w aptece potrzebny jest farmaceuta, który zapewni odpowiedni poziom świadczenia usług farmaceutycznych”.

 

Leki z dostawą do domu — czy są szanse na kompromis?

Mimo rekomendacji dostarczania leków przez farmaceutów — pojawia się kolejna trudność na drodze do realizacji pomysłu. Wiele aptek prowadzonych jest przez jedną, dwie osoby. Czy znajdą czas na dodatkowe działania — jak dostarczanie leków do domu — wśród licznych już codziennych obowiązków?

Rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej — Tomasz Leleno — uważa, że “ proponowane zmiany wprowadzają chaos i stwarzają możliwości poważnych nadużyć”.

Na ten moment żadna z firm kurierskich nie posiada uprawnień, aby leki dystrybuować. Następnym bardzo ważnym tematem jest odpowiedzialność za dostawę. Kto odpowie np. za brak dostawy na czas leku, na który pacjent oczekuje? Kto poniesie odpowiedzialność, gdy dojdzie do pomyłki? Kto poniesie odpowiedzialność, gdy chory źle się przez to poczuje, trafi do szpitala lub nawet straci życie? Idąc dalej — pojawiają się kolejne pytania: o ochronę danych osobowych, ale też weryfikację tożsamości odbiorcy. Pytań jest wiele, a odpowiedzi — na ten moment — brak.

 

W USA już to robią

Podczas gdy w naszym kraju temat dostawy leków do domu jest w powijakach ,w USA staje się codzienną praktyką. Funkcjonuje na tyle dobrze i sprawnie, że kolejne sieci aptek wprowadzają swoją ofertę sprzedaży na rynek. 

Firmy aptekarskie w USA widząc, jak dużą konkurencją jest dla nich sprzedaż internetowa, wychodzą im naprzeciw, dostosowując się do realiów sprzedaży detalicznej. Przykładem niech będzie Amerykańska sieć aptek Walgreens, która postanowiła podążyć za konkurencyjną dla nich firmą CVS Health i również będzie sprzedawać leki z dostawą do domu.

W ostatnim czasie nawiązali współpracę z firmą kurierską Fedex, która realizować będzie zamówienia do 24 h. Taka dostawa kosztować będzie nabywcę $ 4.99. Natomiast w wielkich miastach jak np. Chicago czy Nowy Jork, leki dostarczone będą już w tym samym dniu. Mówiąc najprościej:  da się!

Dostawy leków do domów w Polsce to pomysł dobry, który — miejmy nadzieję — za jakiś czasu zacznie funkcjonować. Wielu chorym, niepełnosprawnym, znacznie ułatwi życie. Jest jednak jeszcze wiele niesprecyzowanych kwestii.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Telemedycyna to za mało – czas na telerehabilitację!

Redakcja

Nowa lista leków refundacyjnych – są zmiany, jakie?

Redakcja

Nowa strategia farmaceutyczna UE

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.