Dla Dyrektora Dla Szpitala

Z życia zespołu medycznego…

Zespół medyczny

Współpraca farmaceuty klinicznego w zespole zintegrowanym na przykładzie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala we Wrocławiu

Czy w polskich realiach zatrudnianie farmaceuty klinicznego na oddziałach się opłaca? Dla kogo jest to korzyść? Jak współpracę z farmaceutą oceniają lekarze i pielęgniarki, którzy na co dzień wspólnie z nim realizują opiekę nad pacjentem? I w końcu, czy praca farmaceuty może przynieść lepsze wyniki ekonomiczne dla placówki medycznej?

O te i wiele innych kwestii zapytaliśmy samych zainteresowanych, czyli: dyrektora, lekarza i pielęgniarkę. Zapraszamy na wywiad oraz do zapoznania się z opiniami zespołu medycznego z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala we Wrocławiu.

 

PERSPEKTYWA: DYREKTORA SZPITALA

Korzyści: ekonomiczne | społeczne | medyczne 

Panie Profesorze, co przekonało Pana, aby zatrudnić farmaceutę klinicznego w szpitalu, w którym pełni Profesor funkcję dyrektora?

Od dawna marzyłem o zatrudnieniu farmaceuty klinicznego na oddziale. Specjalistów jest wielu, ale najważniejszy jest pacjent i jego potrzeby. Połączenie wiedzy lekarskiej i wiedzy farmaceuty pozwala leczyć w sposób skuteczny i bezpieczny. Tego właśnie chcę dla osób zgłaszających się do naszej placówki. W obecnych czasach trudno zapanować nad farmakoterapią ze względu na jej złożoność. Farmaceuta jest w stanie nadzorować ten proces i odciążyć lekarzy, dając im jednocześnie większe poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście względy ekonomiczne również mają swoje znaczenie – lepsze zarządzanie lekami przekłada się bezpośrednio na redukcję kosztów szpitalnych.

 

Jakie problemy udało się wyeliminować i zmniejszyć dzięki zatrudnieniu farmaceuty na oddziale? A z drugiej strony, jakie korzyści i oszczędności przynosi szpitalowi zatrudnianie farmaceuty na oddziałach szpitalnych?

Dzięki obecności farmaceuty zmniejszyła się ogólna liczba zużywanych leków oraz zoptymalizował się czas i droga ich podania. Możemy wyeliminować więcej problemów lekowych, interakcji, zapobiec wystąpieniu niepożądanych działań leków czy też monitorować je. Czasami potrzebne jest wielospecjalistyczne konsylium, podczas którego farmaceuta może pomóc w podjęciu decyzji. Jest to dobrze postrzegane w procesie akredytacji. Zbliżamy się w ten sposób do wytycznych i standardów dotyczących koncyliacji lekowej. Dobrze skrojona farmakoterapia ogranicza zdarzenia niepożądane i skraca czas hospitalizacji. Większe bezpieczeństwo, pomoc w zakresie stosowania leków i idące za tym oszczędności to główne zalety.

 

Jak Pan Profesor ocenia współpracę zintegrowanego zespołu na przykładzie oddziału, na którym pracuje farmaceuta?

Od farmaceuty w zespole wiele zależy, jest przecież równoprawnym członkiem. Lekarze polegają na jego opinii i korzystają z pomocy. Nie chcą już teraz pracować bez farmaceuty. Z kolei pielęgniarki czują się pewniej, mając na oddziale takiego doradcę. Wiedzą, że skoryguje wszelkie nieścisłości i wykonanie zleceń lekarskich będzie łatwiejsze. Specjalista do spraw farmakoterapii uzupełnia pewną lukę, zdejmując z każdego członka zespołu część obowiązków związanych z medykamentami.

 

Jak Pan Profesor widzi wpływ technologii na przyszłość leczenia farmakologicznego oraz procesu zarządzania szpitalem?

Najnowsze technologie powinny stanowić nieodłączny element leczenia. Zintegrowanie tych obszarów pozwala na efektywne wykorzystanie dynamicznego rozwoju farmakoterapii. Daje to możliwość holistycznego podejścia do pacjenta i schorzeń, z jakimi się zmaga.

Redakcja / Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz,

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala we Wrocławiu

 

PERSPEKTYWA: LEKARZA

Opinie | Komentarze

Farmaceuci kliniczni to nowa grupa zawodowa, niezwykle dynamiczna i zorientowana na chorego, której zadaniem jest zaspokajanie rosnących potrzeb zdrowotnych pacjentów.

Obecnie istnieje potrzeba kształcenia farmaceutów wykraczająca poza tradycyjną rolę pracy jedynie w aptece. W mojej opinii, oczekiwania współczesnej medycyny wymagają kształcenia farmaceutów w kierunku bardziej profesjonalnej roli doradczej, zarówno w ramach szpitalnictwa zamkniętego, jak i podstawowej opieki zdrowotnej. Farmaceuci nie tylko mogą, ale i powinni wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, aby bezpośrednio zaangażować się w proces leczenia i edukację chorych. 

Farmaceuci kliniczni powinni spełniać następujące zadania: 

 1. Optymalizować terapię lekową dla chorych, z naciskiem na interakcje leków i potencjalne skutki uboczne.
 2. Edukować i promować ogólny stan zdrowia społeczeństwa.

Ostatnia metaanaliza 13 badań dotyczących roli farmaceuty klinicznego w procesie leczenia chorych wykazała 37% zmniejszenie błędów w przyjmowaniu leków i liczby wizyt w oddziałach ratunkowych, które realizowane są po wypisaniu ze szpitala.

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis

Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.

 

PERSPEKTYWA: PIELĘGNIARKI

Opinie | Komentarze

Jest dużo korzyści związanych z obecnością farmaceuty. Choćby nawet takich, że zmniejsza się ilość zużywanych leków oraz długość antybiotykoterapii. Z pewnością jest większy nadzór nad działaniami niepożądanymi leków i wynikami badań pacjentów, na które lekarz może czasami nie zwrócić uwagi. Farmaceuta rozmawia z pacjentem, dba o jego leki i zlecenia lekarskie. Cały czas koryguje to leczenie. Nie widzę negatywów tej współpracy, a wręcz przeciwnie. Czasem zdarza się, że pielęgniarki muszą wykonać więcej czynności niż zwykle, na przykład pobrać krew do badań. Lekarze bardzo przyzwyczajają się, że farmaceuta dopilnuje wielu rzeczy. Wpływa to na plus zarówno dla personelu medycznego, jak i bezpieczeństwa samego pacjenta.

Lidia Piwowarczyk

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego, Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

 

 

 

 

Podobne artykuły

“SARAH” – polska platforma ze sztuczną inteligencją

Redakcja

Cyberprzestępczość w medycynie – przestępczość komputerowa a szpitale

Redakcja

Miliony z funduszy unijnych trafią do polskich szpitali. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.