Dla Lekarza

Wykrycie raka piersi – nowe metody: Inprobe i mammodiagnostyka

kobieta z przypiętą różową wstążką, symbolem walki z rakiem piersi

Rak piersi jest drugą – po raku płuc – najczęstszą przyczyną zgonów Polek, powodowanych nowotworem. Polscy naukowcy walcząc z chorobą XXI wieku stworzyli w ostatnim czasie dwie innowacyjne metody. Są to: Inprobe oraz mammodiagnostyka.

 

Dotychczasowe metody wykrycia raka piersi

Szybko wykryty rak piersi (w fazie przedinwazyjnej) jest chorobą praktycznie wyleczalną. Również wczesne wykrycie raka inwazyjnego daje duże nadzieje na całkowite wyleczenie. Odnosi się to przede wszystkim do nowotworów, których przerzuty nie dostały się jeszcze do węzłów chłonnych. W takich sytuacjach możliwość całkowitego wyleczenia wynosi aż 90 proc. Można z pewnością powiedzieć, że kluczową rolę odgrywa tu czas – wczesne wykrycie daje ogromne szanse na wyleczenie.

Podstawowym sposobem wczesnego wykrywania raka piersi jest samobadanie. Innym sposobem wykrycia raka piersi jest USG. Badanie USG skutecznie wykrywa łagodne oraz rakowe zmiany w piersi. Jest metodą nieinwazyjną, bezbolesną i całkowicie bezpieczną. USG piersi należy profilaktycznie wykonywać raz w roku.

Warto wspomnieć również o mammografii. Jest to rentgenowskie badanie piersi, które aktualne jest najlepszym sposobem wykrywania raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. Badanie to pozwala rozpoznać wczesne zmiany oraz te, których nie da się wyczuć podczas badania palpacyjnego, wielkości 2-3 mm.


Innowacyjna metoda lubelskich naukowców – Inprobe

Naukowcy z Lublina opracowali innowacyjną metodę, która może pomóc wielu kobietom na całym świecie. Metoda ta nosi nazwę Inprobe. Dzięki niej bardzo szybko wykrywana jest złośliwość guza. Dotychczas najpowszechniejszą metodą badania guzków piersi była biopsja. Wykonywana pod kontrolą USG, pozwalała na pobranie reprezentatywnej (diagnostycznej) próbki.

Lubelscy naukowcy uważają, że ich innowacyjna metoda jest bardziej skuteczna i mniej inwazyjna od tradycyjnej biopsji. Metoda o nazwie Inprobe jest mniej bolesna dla pacjenta, ponieważ próbkę pobiera się z tkanki z okolicy guza.

W innowacyjnej metodzie czas jej wykonania jest bardzo krótki. Samo przygotowanie trwa około 30 minut, natomiast już po upływie 15 minut można stwierdzić czy dany nowotwór jest złośliwy, czy nie. Metoda lubelskich naukowców ma znacznie ułatwić diagnozę oraz ograniczyć możliwość występowania przerzutów podczas badania. Metoda Inprobe została już opatentowana, przechodząc wcześniej z pozytywnym efektem szereg badań klinicznych. Teraz kolej na wprowadzenie jej do życia, co ma nastąpić najprawdopodobniej w roku 2021.


Mammodiagnostyka – wykryje nawet kilkumilimetrowe zmiany

Najczęściej stosowanym badaniem przesiewowym jest mammografia. Metoda ta ma jednak pewne ograniczenia, jak również skutki uboczne. Przeprowadzone przez amerykańskich ekspertów analizy wykazały, że przedwczesne badanie mammograficzne może doprowadzić do pobudzenia uśpionego nowotworu. Wczesne badanie niepotrzebnie naraża więc pacjentkę na inwazyjną, wyniszczającą zdrowie terapię, okaleczenie i długi powrót do sprawności.

W Polsce została zainicjowana nowa innowacyjna metoda – mammodiagnostyka! Przede wszystkim jest nieinwazyjną metodą badania piersi. Dzięki niej eksperci kształceni w tej dziedzinie są w stanie wykryć nawet kilkumilimetrowe zmiany już w bardzo wczesnym stadium zmian nowotworowych. Mammodiagnostyka jest badaniem palpacyjnym gruczołów piersiowych, dołów pachowych, pod- i nadobojczykowych oraz innych obszarów w obrębie klatki piersiowej.

Nie byłoby w tym nic innowacyjnego, gdyby nie to, że badanie wykonywane jest przez specjalnie wyszkolony zespół ekspertów, który tworzą głównie niewidomi oraz słabowidzący masażyści i fizjoterapeuci. Mammodiagnostyci potrafią wykryć nawet kilkumilimetrowe zmiany, podczas gdy lekarze czy samobadająca się kobieta wyczuwa guzy powyżej 1 cm średnicy.

Walka z chorobą XXI wieku cały czas trwa. Jak pokazały wstępne badania, metoda Inprobe jest skuteczna, należy jednak jeszcze troszkę na nią poczekać. Druga polska metoda mammodiagnostyka – jest już dostępna, więc wszystkie kobiety mogą z niej w pełni skorzystać.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródła:

Podobne artykuły

Cyfryzacja polskiej służby zdrowia nabiera tempa

Redakcja

Start-upy medyczne w Polsce [Raport]. Część 1

Redakcja

Technologiczna głodówka nowotworu

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.