Dla Pacjenta

Wirtualna rzeczywistość i sztuczna inteligencja wspierają rehabilitację po udarze

MĘŻCZYZNA UCZĄCY SIE CHODZIĆ

Nowe technologie coraz częściej wykorzystywane są jako narzędzie w procesie dochodzenia do zdrowia dla osób po udarze. Wirtualna rzeczywistość i sztuczna inteligencja pomagają m.in. w rehabilitacji, umożliwiając odpowiednio dostosować treningi do każdego pacjenta indywidualne.

 

Wirtualna rzeczywistość i AI wspierają rehabilitację po udarach

Każdego roku udar dotyka 15 milionów ludzi na całym świecie. Rehabilitacja po udarze mózgu – zarówno tym niedokrwiennym, jak i krwotocznym – stanowi podstawowy oraz niezbędny element procesu leczenia. Największą trudnością podczas żmudnej rehabilitacji jest to, że ludzie szybko się nudzą, a w takiej sytuacji najważniejsze są wielokrotne powtórzenia.

W ostatnim dziesięcioleciu zaobserwować można znaczny postęp w stosowaniu systemów wirtualnej rzeczywistości (VR), które wspierają odzyskiwanie utraconych funkcji ruchu po udarze. Nowe urządzenia rehabilitacyjne wykorzystują wirtualną rzeczywistość i sztuczną inteligencję (AI), aby pomóc chorym wyzdrowieć i odzyskać pełną lub chociaż częściową sprawność.

Najnowsze rozwiązania dzięki zastosowaniu VR i AI umożliwiają spersonalizowanie terapii, śledzenie w czasie rzeczywistym ich rezultatów, co również wpływa na skuteczność całego procesu rehabilitacji.

Podczas styczniowych targów CES 2020 w Las Vegas zaprezentowanych zostało kilka bardzo interesujących urządzeń. Wśród nich znalazły się ExoRehab, Neuro Rehab VR oraz Neofect Smart Balance. Bazując na podstawie wirtualnej rzeczywistości i AI – wspierają rehabilitację osób po udarach.

 

ExoRehab – nowoczesne urządzenie do rehabilitacji

Nowoczesne urządzenie ExoRehab przeznaczone jest dla osób, które przeszły zabiegi lub operacje ortopedyczne bądź neurologiczne. Znajdzie również zastosowanie u osób po udarze, a także u starszych pacjentów, u których stwierdzono sarkopenię, czyli powiązaną z wiekiem utratę masy mięśniowej. Konieczność leżenia i brak możliwości poruszania się powoduje u pacjentów znaczne obniżenie siły mięśni.

Nowoczesne urządzenie do rehabilitacji działa w połączeniu z aplikacją mobilną, co umożliwia indywidualne dostosowywanie treningów rehabilitacyjnych do kondycji fizycznej. ExoRehab bazuje na technologii, która łączy ze sobą możliwości, jakie daje robotyka, teleinformatyka i medycyna.

Zastosowano w nim wiele rozwiązań technologicznych, m.in. elektryczną stymulację FES, pomiar zakresu ruchów oraz elektromiografię EMG. Wszystkie zebrane podczas rehabilitacji dane, zapisywane są w chmurze.

ExoRehab jest pierwszym tego typu urządzeniem na rynku, które wykorzystując własny algorytm, łączy ze sobą wszystkie powyższe funkcje.

 

Neuro Rehab VR – wirtualna rzeczywistość w procesie rehabilitacji

Bardzo przydatnym rozwiązaniem dla osób po udarze jest urządzenie Neuro Rehab VR. Wykorzystując wirtualną rzeczywistość, umożliwia wykonywanie rehabilitacji neurologicznej oraz fizycznej.

Neuro Rehab VR jest urządzeniem korzystającym z wirtualnych terapii, które połączone zostały z precyzyjną kontrolą bodźców i obciążenia poznawczego, jakie doświadcza pacjent. Dzięki VR chory wchodzi w interakcję ze światem wirtualnym w trzech wymiarach. Taka terapia angażuje bardziej mózg i jest bardziej efektywna. Wszystkie ćwiczenia zostały zaprojektowane z udziałem lekarzy specjalizujących się w neurologii i fizjoterapii. 

 

Urządzenie rehabilitacyjne dla osób po udarze – Neofect Smart Balance

Podczas targów CES 2020 w Las Vegas zaprezentowane zostało również urządzenie Neofect Smart Balance. Przeznaczone jest dla osób po udarze i jest urządzeniem rehabilitacyjnym dolnej części ciała. Oferuje 16 gier rehabilitacyjnych, które wykorzystując wirtualną rzeczywistość, pozwalają przywrócić zdolność chodzenia i równowagi.

Neofect Smart Balance wyposażone zostało w płytkę elastyczną „Dance Dance Revolution”, która ocenia postawę i chód chorego, a kolejno analizuje jego ruchy.

W ostatnich latach technologie wirtualnej rzeczywistości (VR) i sztucznej inteligencji (AI) zyskały miano bardzo przydatnego narzędzia do rehabilitacji osób po udarze i nie tylko. Oprócz pomocy podczas rehabilitacji – leczą depresję, zmieniają szpitalny świat, a nawet pomagają podczas diagnostyki raka piersi.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

Podobne artykuły

Maseczka Halloy Nano – innowacyjna ochrona przed koronawirusem

Redakcja

Helping Hand – aplikacja wspierająca leczenie uzależnienie od alkoholu

Redakcja

Wirtualna przychodnia – konsultacja z lekarzem bez opuszczania domu

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.