Dla Lekarza

VAMP przeanalizuje głos! Rozpoznanie choroby poprzez analizę głosu w aplikacji

młoda pani doktor w kitlu, stetoskopem na szyi, rozmawiająca przez telefon komórkowy

Aktualnie diagnostyka choroby możliwa jest tylko i wyłącznie podczas wizyty u lekarza. Polski start-up tworzy aplikację, która ma zrewolucjonizować opiekę medyczną. Rozpoznanie choroby nastąpi za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, przez analizę głosu!

 

Polski projekt VAMP

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wspólnie z krakowską firmą Techmo opracowują mobilną aplikację, która pomóc ma zidentyfikować dolegliwości już po kilkuminutowej rozmowie telefonicznej. VAMP! Voice Analysis for Medical Professionals (VAMP) to 3-letni projekt, w ramach którego powstać ma aplikacja, pomagająca lekarzom w początkowej diagnostyce chorób. Jak poinformowali twórcy projektu, narzędzie będzie dotyczyć tylko wybranych chorób – chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych oraz zmian neurodegeneracyjnych.

Zanim powstanie aplikacja przeprowadzone zostaną badania. Udział w nich weźmie około 800 osób. Mają to być m.in. osoby z chorobami serca, osoby z niewydolnością serca, osoby z depresją, schizofrenią oraz zaburzeń dolnych i górnych dróg oddechowych.

Głos badanych osób zostanie zarejestrowany i zapisany. Pierwszym zadaniem po przeprowadzeniu badań będzie wyszukanie zmian długoterminowych w głosie. Naukowcy liczą, że dzięki wykonanej analizie, będą w stanie powstrzymać konieczność hospitalizacji, ponieważ chory zgłosi się do odpowiedniego specjalisty dużo wcześniej. Polska aplikacja sugerować ma lekarzowi i pacjentowi, że powinien udać się na badania.

Jeśli chodzi o choroby psychiatryczne, aplikacja analizować ma słowa kluczowe wypowiadane podczas rozmowy przez chorego, jak również tempo mówienia i jego styl. Analizując częstotliwość branych oddechów przez chorego, aplikacja pomóc ma w chorobach związanych z układem oddechowym i z sercem.

Projekt VAMP otrzymał z najwyższych ocen w Programie Projektu NCBiR (projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), w którym udział wzięło około 130 innowacyjnych projektów!

 

Skuteczne biomarkery wokalne

Powstające obecne innowacyjne technologie coraz częściej wykorzystują analizę ekspresji ludzkiego głosu. Powstały już nawet aplikacje zamieniające mowę na tekst, czy nawet aplikacje pomagające w nauce osobom z wadami wymowy, bądź słuchu. Zaobserwować można, że coraz częściej przy powstawaniu nowoczesnych technologii wykorzystuje się biomarkery wokalne w celu rozpoznania różnorodnych chorób.

Polski start-up w celu stworzenia innowacyjnej aplikacji analizującej głos człowieka postanowił użyć tych właśnie biomarkerów wokalnych. Ten diagnostyczny zbiór danych, składa się ze wzorców wokalnych tj. ton, rytm, tempo oraz wysokość dźwięku. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wspólnie z firmą Techmo uważają, że innowacyjna aplikacja za pośrednictwem biomarkerów wokalnych już po kilkuminutowej rozmowie telefonicznej rozpozna chorobę.

 

Podobne rozwiązania na świecie

W trakcie tworzenia jest już kilka aplikacji wykorzystujących wspomniane biomarkery wokalne w celu pomocy chorym. Technologia Beyond Verbal wydobywać ma różne funkcje akustyczne z głosu mówiącego w czasie rzeczywistym, analizując stan zdrowia pacjenta, jego samopoczucie i emocje. Aktualnie twórcy technologii Beyond Verbal starają się stworzyć nowe algorytmy przewidywania biomarkerów głosowych, które mają pomóc w rozpoznaniu takich chorób jak m.in. rak, cukrzyca, czy nadciśnienie.

Podobnie technologia Healthymize również analizując ludzki głos podczas regularnych połączeń telefonicznych, pomóc ma w monitorowaniu chorób takich jak astma, zapalenie płuc, zaburzenia neurologiczne i psychiczne.

Natomiast amerykański start-up Sonde prowadzi aktualnie prace nad stworzeniem technologii głosowej, która zmienić ma sposób monitorowania i diagnozowania zdrowia fizycznego i psychicznego. Technologia ta ma również analizować i przetwarzać dane zbierane podczas rozmów telefonicznych wychwytując charakterystyczne zmiany w głosie.

Polska aplikacja pomóc ma wszystkim pacjentom doprowadzić ich wcześniejszego kontaktu z ochroną zdrowia. Prototyp aplikacji polskiego start-upu powstać ma w ciągu roku. Wtedy rozpoczną się jej pierwsze testy.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Aplikacja “SpecK” – polska aplikacja dla specjalizujących się lekarzy

Redakcja

Lekarstwo (z) prądem!

Redakcja

NanoTENDO – projekt dostarczania leków prosto do mózgu

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.