Dla Lekarza

Telemedyczny system diagnostyki i monitorowania – AioCare

Doktor czytający dokumentacje pacjenta

Pod nazwą choroby płuc kryje się wiele schorzeń o różnej etiologii, przebiegu i rokowaniu. Według ekspertów część z nich powinno podlegać samokontroli pacjenta. W tym celu stworzony został mobilny telemedyczny system do diagnostyki i monitorowania pacjentów z chorobami układu oddechowego. Nosi nazwę AioCare.

 

Czym jest system AioCare?

System AioCare to miniaturowy, przenośny spirometr połączony z mobilną aplikacją, a także specjalną platformą raportującą dla lekarzy. Bardzo istotną kwestią jest to, że technologicznie spirometr stworzony został od podstaw, przy zastosowaniu czujników, których dotąd nie stosowano. W porównaniu do zwykłych, klasycznych, stacjonarnych spirometrów ma on taką samą czułość, a także dokładność diagnostyczną. Różni się jednak rozmiarem – jest zdecydowanie mniejszy, bardziej energooszczędny, a za pomocą bluetooth, łączy się z telefonem. 

Bezpłatna aplikacja do sterowania urządzeniem dostępna jest w sklepie AppStore i Google Play. Po zainstalowaniu aplikacji dostępne są dwie możliwości wyboru. Pierwsza opcja skierowana została dla pacjentów, natomiast druga, bardziej rozbudowana, zawierająca zdecydowanie większą liczbą parametrów, tylko dla medyków.

Dzięki urządzeniu oraz specjalnej aplikacji każdy pacjent może sam wykonać pełne badanie, a także otrzymać informacje dotyczące uzyskanych wyników. Na skali kolorystycznej przedstawiony jest w bardzo prosty i klarowny sposób stan zdrowia chorego. Uzyskane nieco gorsze wyniki niż poprzednio, sygnalizują choremu konieczność konsultacji z medykiem. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, jest możliwość przeprowadzenia ich przez telefon, ponieważ uzyskane wyniki od razu są dostępne na serwerze, do którego lekarz ma pełny dostęp.

 

AioCare – niezbędne urządzenie  dla…?

Urządzenie AioCare stworzono dla wszystkich osób zmagających się z chorobami układu oddechowego, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma, mukowiscydoza, a także dla chorych będących po transplantacji płuca. 

Warto wspomnieć, że na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), cierpi na całym świecie ponad 300 milionów osób, z czego około 2,8 miliona rocznie umiera. Według statystyk w Polsce na POChP prawdopodobnie choruje około 2,5 miliona osób. Dlaczego prawdopodobnie? Ponieważ 80 proc. z nich nie postawiono odpowiedniej diagnozy, więc nie mają nawet pojęcia, że chorują. Wczesne stadium choroby POChP, nie daje praktycznie żadnych objawów, dlatego tak trudno ją zdiagnozować. Ograniczeniem rozpoznawania chorób płuc w Polsce, jest również zbyt mała liczba pulmonologów.

System AioCare oprócz monitorowania i zarządzania chorobą, pomóc ma również we wczesnym wykryciu chorób układu oddechowego, przede wszystkim POChP. Jest to jednak wyzwanie dla całego systemu opieki zdrowotnej, ponieważ do wczesnej diagnostyki choroby POChP, konieczne byłoby włączenie lekarzy POZ (podstawowej opieki zdrowotnej). Tu pojawiają się pewne problemy, które dotyczą braku wyposażenia gabinetów w odpowiedni sprzęt do badań, brak czasu, a czasem po prostu brak wiedzy do interpretacji wyników. 

Dlatego dobrym rozwiązaniem byłoby wyposażenie gabinetów lekarzy rodzinnych w urządzenie AioCare. Jako małe, przenośne, a przede wszystkim tanie urządzenie mogłoby zagościć w każdym gabinecie. Duże ułatwienie dla lekarzy rodzinnych stanowiłaby również sama mobilna aplikacja, która prowadząc medyka poprzez kolejne etapy badania, na samym końcu automatycznie interpretuje wyniki. Zanim jednak system AioCare trafi do gabinetów, cały personel (lekarze i pielęgniarki) zobowiązany będzie do przejścia odpowiedniego kursu.

 

Kto korzysta już z AioCare?

Twórcą systemu AioCare jest dr n. med. Łukasz Kołtowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wraz ze swoim zespołem obecnie prowadzą szkolenia kadry medycznej, a także wdrażają system do różnego rodzaju badań klinicznych. Dotychczas za pomocą urządzenia AioCare przebadano w Polsce około 10 tysięcy chorych, a dodatkowo korzysta już z niego ponad 500 lekarzy, głównie rodzinnych. Twórcy systemu udało się również nawiązać współpracę z ośrodkami zagranicznymi, więc już niebawem może on trafić do gabinetów na całym świecie. 

System AioCare służyć ma jako narzędzie wspierające chorego, a także ułatwić ma jego komunikację z nadzorującym lekarzem. Możliwość samokontroli choroby daje pacjentowi dodatkowo duże poczucie bezpieczeństwa, jak również spokoju. Jeśli system AioCare trafi do szerokiego grona lekarzy i chorych, zdecydowanie ułatwi im wykonywanie codziennych obowiązków.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Bioniczne oko przywróci wzrok niewidomym

Redakcja

Telemedycyna – jak funkcjonuje za granicą

Redakcja

Wirusy onkolityczne przeciwko nowotworom – wirus wywołujący przeziębienie zabije komórki nowotworowe?

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.