Dla Pacjenta

Telemedycyna w Polsce – przyszłościowe urządzenia medyczne

Lekarka świadcząca usługi telemedyczne

Medycyna na odległość, zwana telemedycyną, jest formą świadczenia usług medycznych, a także opieki zdrowotnej, która łączy elementy medycyny, informatyki
oraz telekomunikacji. Jest wciąż rozwijającą się dziedziną, która z dnia na dzień zyskuje
na popularności. Umożliwia świadczeniodawcom diagnozowanie, leczenie oraz ocenę pacjentów przy użyciu powszechnej technologii, bez konieczności osobistej wizyty.

 

Telemedycyna – przyszłościowe rozwiązania w polskiej służbie zdrowia

Wszystkie innowacje, które pomagają medykom podczas wykonywanej pracy, są ogromnym i nieocenionym wsparciem, gwarantującym wyższą jakość świadczonej opieki. Koszty obsługi medycznej w Polsce są przeogromne, a dużą szansę na ich optymalizację stwarza telemedycyna. Szacuje się, że aż jedna czwarta wizyt w placówkach stacjonarnych mogłaby być realizowana zdalnie, za pośrednictwem telemedycyny. 

Stosowane na świecie już rozwiązania telemedyczne mają wiele korzyści. Powodują wzrost jakości świadczonych usług, zwiększają szybkość diagnozowania, a także co bardzo istotne, zdecydowanie skracają kolejki oczekujących pacjentów. Wspieranie świadczeń usług telemedycznych możliwe jest przy zastosowaniu nowoczesnych technologii (odpowiednie urządzenia oraz oprogramowania), na które Polska jest już w pełni przygotowana.

Wśród najciekawszych telemedycznych technologii, które w niebawem mogą zmienić polski rynek usług medycznych, są stacje domowe ze zdalnie podłączonymi urządzeniami. Wśród nich należy wymienić: wagi, ciśnieniomierze, holtery EKG, zdalne KTG, analizatory oddechu, stetoskopy, medyczne rejestratory z transmisją online, a także mobilne aparaty do telerehabilitacji lub telediagnostyki.

 

Telemedycyna w Polsce ciągle się rozwija

W październiku 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ujęto w niej bardzo ważny przepis, mówiący, że lekarz może wykonywać świadczenia zdrowotne nie tylko tradycyjnie (podczas wizyty pacjenta w jego gabinecie, czy w trakcie operacji), lecz również za pomocą systemów łączności i systemów teleinformatycznych.

Od tego czasu wiele rzeczy uległo pozytywnej zmianie, lecz pomimo szybkiego rozwoju telemedycyny w Polsce, wciąż jeszcze dużo do zrobienia. Rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce rozwija się w tempie 7 proc. rocznie, a komercyjne sieci medyczne chętnie wdrażają elementy telemedycyny. Dostępne usługi telemedyczne już ułatwiają kontakt pacjentów z personelem, zwiększają dostępność usług,
a także znacząco obniżają koszty.

Dotychczas nie przeprowadzono w Polsce żadnej operacji przy zastosowaniu usług telemedycznych, lecz wszystko przed nami. Już dziś polscy m.in. chirurdzy-konsultanci oglądają w czasie rzeczywistym na ekranach zabiegi wykonywane w innych miejscach niż to, w którym się znajdują, a swoimi radami, udzielają pomocy.

Głównie prywatne polskie placówki dysponują najnowszymi urządzeniami telemedycznymi. Dzięki tym urządzeniom chory samodzielnie przeprowadza w domu badania, a następnie przesyła je za pomocą aplikacji komórkowej do swojego lekarza. Oferują również swoim pacjentom możliwość konsultacji oraz porad medycznych online ze swoim medykiem.

 

Urządzenia do telemedycyny dla przewlekle chorych

Telemedycyna posiada wiele zalet, z których korzystają głównie osoby obłożnie chore, cierpiące na przewlekłe schorzenia, niepełnosprawni oraz seniorzy. Osoby przewlekle chore korzystają z usług i urządzeń telemedycznych, takich jak:

 • zdalna opieka kardiologiczna,
 • zdalna opieka senioralna,
 • specjalne opaski na rękę, tzw. „bransoletki życia”,
 • ciśnieniomierze,
 • holtery EKG,
 • zdalne KTG,
 • analizatory oddechu,
 • stetoskopy,
 • medyczne rejestratory z transmisją online,
 • aparaty do telerehabilitacji lub telediagnostyki.

Wszystkie wymienione usługi i urządzenia telemedyczne umożliwiają m.in. odbieranie i przetwarzanie danych medycznych, a także danych zgromadzonych z urządzeń pomiarowych, stały monitoring podstawowych parametrów życiowych oraz kontrolę procesu przebiegu leczenia.

Rozwiązania, usługi oraz urządzenia, które ma do zaoferowania telemedycyna, już niebawem zrewolucjonizują polską służbę zdrowia. Najważniejszą korzyścią telemedycyny, o której nie można zapomnieć, jest bez wątpienia ułatwienie dostępu do świadczeń medycznych, a także podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa pacjentów.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

Podobne artykuły

Telemedycyna to za mało – czas na telerehabilitację!

Redakcja

Lekarz w telefonie nie wystarczy!

Redakcja

Konsultacje z lekarzem online na Platformie Telemedycznej Medicalls

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.