Dla Szpitala

Telemedycyna w oczach Polaków – wyniki raportu

doktor korzystający ze smartfona

Medycyna na odległość, czyli telemedycyna jest formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, którą łączy ze sobą elementy telekomunikacji, medycyny oraz informatyki. Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii pozwala m.in. znosić bariery geograficzne, wykonać diagnozę na odległość, przesyłać obrazy wysokiej rozdzielczości, a nawet przeprowadzać operacje na odległość. W ostatnim czasie, Centrum Medyczne Damiana zleciło wykonanie raportu „Prywatna oraz publiczna służba zdrowia – opinie Polaków nt. jakości świadczonych usług”. Co wynika z tego raportu?

 

Polacy chcą telemedycyny!

Opublikowany raport przedstawił dość smutną rzeczywistość dotyczącą telemedycyny w Polsce. Niespełna 3 proc. chorych, korzystających z usług NFZ-tu, ma sposobność wykonywania konsultacji lekarskiej na odległość (tzw. konsultacji zdalnej lub inaczej mówiąc online). 

Zdecydowanie więcej, bo aż 27 proc. ankietowanych ma możliwość korzystania ze zdalnej konsultacji, jednak dotyczy to tylko pacjentów korzystających z prywatnej opieki medycznej. Jakie zdanie na ten temat mieli pacjenci, którzy w swoim medycznym pakiecie nie posiadają takiej usługi? Większość z nich, bo aż 66 proc. jest chętna, aby na co dzień móc korzystać z usług telemedycyny.

Najbardziej chętną grupę pacjentów, którzy chcieliby korzystać z telemedycyny, stanowiły osoby po 40 roku życia. Około 27 proc. ankietowanych stwierdziło, że raczej nie potrzebują korzystać z usług telemedycyny. Jeśli chodzi natomiast o pacjentów prywatnej służby zdrowia, tylko 1 z 10 ankietowanych, powiedział, że  raczej nie chce korzystać z takiej opcji.

 

Telemedycyna w Polsce – stan aktualny

W ramach coraz to nowszych standardów, placówki medyczne starają się zapewnić jak najlepsze, kompleksowe usługi swoim pacjentom. Wiele oczywiście zależy od panujących trendów, czyli od wprowadzania coraz nowszych modeli dostawy usług medycznych. 

Bardzo dobrym przykładem dopasowania się do bieżących potrzeb oraz oczekiwań pacjentów jest wprowadzenie telemedycyny do standardowej oferty. Nie jest to jednak prosty proces – najpierw należy zainwestować w nowoczesne cyfrowe innowacje, bez których telemedycyna nie jest w stanie poprawnie funkcjonować. 

Uzyskane wyniki w raporcie pokazują, że większość Polaków chciałoby mieć możliwość korzystania z usług telemedycznych, np. z konsultacji z lekarzem przez telefon lub Skypa. Według Marka Kubickiego, Członka Zarządu w Centrum Medycznym Damiana, “standardem współczesnej opieki medycznej powinna być dostępność specjalistów maksymalnie w ciągu 48h od umówienia wizyty i placówki medyczne powinny dbać, aby był on zachowywany”.  

 

Szybka i skuteczna (tele)medycyna 

Telemedycyna mogłaby być szczególnie pomocna i przydatna np. w przypadku osób chorych przewlekle. Po każdej wizycie lekarskiej, jak to najczęściej bywa, osoby chore przewlekle umawiają się na kolejną, tylko po to, aby ponownie uzyskać kolejną receptę, bądź skierowanie na badanie kontrolne. Gdyby w takiej placówce medycznej istniała usługa konsultacji zdalnej, medyk podczas niej, miałby wgląd w dokumentację pacjenta i mógłby wypisać kolejną receptę lub skierowanie.

Przekazywanie wytycznych lekarskich oraz obserwacja stanu zdrowia pacjenta online to przede wszystkim bardzo wygodne rozwiązanie dla wszystkich chorych. Co bardzo istotne podczas konsultacji zdalnej, pacjent nie musi wychodzić z domu oraz nie musi oczekiwać na wizytę w (ciągle długich) kolejkach. Podczas zdalnej konsultacji chory otrzyma taką samą poradę lekarską jak w przychodni, tylko w bardzo krótkim czasie i zdecydowanie w większym komforcie.

Po zakończeniu konsultacji online medyk może przesłać choremu podsumowanie wizyty, swoje zalecenia, a nawet pliki z informacjami dotyczącymi przygotowania np. do badań.

Przedstawione wyniki w raporcie sugerują, że Polacy są bardzo zainteresowani usługami i możliwościami, jakie daje telemedycyna. Ma szereg zalet, z których pacjenci mogliby korzystać każdego dnia. Jednak czy wszystkie placówki medyczne są na to gotowe?

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Walka z nowotworem – polski “koń trojański” zniszczy komórki nowotworowe

Redakcja

Zarządzanie finansami szpitala – trzeba kontroli, czy odpowiedniego systemu?

Redakcja

Pandemia napędza wynalazców – nowe sposoby wykrycia koronawirusa

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.