Dla Lekarza

Telemedycyna – jak funkcjonuje za granicą

zestaw słuchawkowy z mikrofoem i telefon z centralą

Telemedycyna jest metodą świadczenia usług medycznych bez bezpośredniego kontaktu chorego z lekarzem. W Polsce – raczej ta forma świadczeń zdrowotnych raczkuje. Ale jak wygląda telemedycyna na świecie? Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

 

Szwajcaria – europejski przykład światowej telemedycyny

Podczas gdy w Polsce telemedycyna zaczyna się powoli rozwijać, w Szwajcarii stosowana jest w praktyce już od około 15 lat. Każda przeziębiona osoba może tam połączyć się z lekarzem przez telefon lub skype’a –  w godzinach wieczornych, w weekend – i zawsze otrzyma poradę oraz diagnozę. W razie potrzeby chory otrzyma również elektronicznie wystawioną receptę.

Już od pewnego czasu funkcjonuje tam również system zastępujący lekarza pierwszego kontaktu. Wystarczy w specjalnej aplikacji podać objawy choroby, tętno, temperaturę. Na podstawie tych danych odpowiedni algorytm automatycznie określi, kiedy oraz do jakiego specjalisty należy się udać. Jest to innowacyjny sposób, z którego coraz częściej korzystają pacjenci.  

W najbliższym czasie w Szwajcarii mają powstać specjalne kabiny, w których chorzy będą mogli się zbadać. Takie rozwiązanie telemedyczne wdrożone na całym świecie może w przyszłości całkowicie zastąpić wizyty u lekarza pierwszego kontaktu.


Telemedycyna w Niemczech

W Niemczech swego rodzaju BOOM telemedyczny nastąpił w roku 2018.  Jego symbolem stał się zjazd niemieckich lekarzy, który odbył się w maju 2018 roku w Erfurcie. Rozważając wiele rozwiązań, analizując liczne przykłady ze światowej telemedycyny, zgromadzeni specjaliści mieli jeden wniosek: wprowadzenie telemedycyny do codziennego życia przyniesie więcej korzyści niż strat i działania należy rozpocząć natychmiast. 

Te rozwiązania telemedyczne, które pojawiły się w Szwajcarii, znajdują zastosowanie w Niemczech. Aktualnie prowadzony jest tam pilotażowy program porad lekarskich przez telefon i poprzez komputerowe komunikatory, jak np. skype. Taka metoda pozwala na prowadzenie porad lekarskich bez konieczności fizycznego kontaktu pacjenta z lekarzem.

Kolejnym planem rozwoju telemedycyny w Niemczech ma być kontakt z lekarzem za pośrednictwem sms-ów, e-maila, a nawet konwersacji przez internetowy czat. Najpierw jednak konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie wywiadu lekarza z pacjentem, przedstawienie planu terapii oraz pełne dokumentowanie przebiegu leczenia.

 

USA – prekursor telemedycyny na świecie

Telemedycynę zapoczątkowano w USA już w latach pięćdziesiątych. Wtedy to, przesłano telefonicznie pierwsze zdjęcia radiologiczne na odległość 24 mil we wschodniej Pensylwanii. W kolejnych dziesięcioleciach uniwersytety, centra medyczne, przemysł prywatny poświęcało czas, uwagę (i pieniądze) na rozwijanie “zdalnej” opieki medycznej.

Kolejne rozwiązania sukcesywnie zmniejszały koszty leczenia Amerykanów. Maszyny teleradiologiczne są powszechne we wszystkich szpitalach w USA. Lekarze używają telemedycyny do monitorowania funkcji życiowych po operacji, gdy nie mogą być fizycznie obecni lub gdy wykonano ją w innym miejscu.

W USA na co dzień stosuje się rozmowy wideo lekarza z pacjentem: w ramach postawienia diagnozy, czy kolejnej konsultacji medycznej. Wzrost liczby urządzeń monitorujących stan zdrowia pacjenta również bardzo szybko rośnie. Opaski na rękę, monitory tętna, a nawet chipy komputerowe znajdujące się w butach – to tylko niektóre rozwiązania, które już w USA funkcjonują, tworząc z niej potęgę pod względem telemedycyny na świecie.

Aktualnie testowane są w USA nowe placówki medyczne. Są tzw. kioski medyczne, które swym wyglądem przypominają punkty bankowe z galerii handlowych. Dzięki nim możliwa jest zdalna konsultacja z lekarzem, wykonanie badań takich jak pomiar pulsu, temperatury, ciśnienia krwi, badanie stetoskopem, badanie skóry poprzez cyfrowy mikroskop oraz zdalne badanie laryngologiczne.

Spoglądając na telemedyczne osiągnięcia wydaje się, że to niuanse, o których kilka lat temu nawet nie marzyliśmy. A tak naprawdę to dopiero początek telemedycznej rewolucji. Prognozy wskazują, że do końca 2022 roku z medycznej opieki w formie telemedycyny korzystać będzie 16,5 miliona Europejczyków.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Antybiotyk nareszcie trafi w punkt

Redakcja

iKnife – inteligentny skalpel

Redakcja

Pozaustrojowe natlenianie krwi (ECMO) pomoże ciężko chorym na koronawirusa

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.