Dla Lekarza

“Sztuczna krew” do transfuzji – medyczna rewolucja?

sztuczna krew

Krew jest niezwykle skomplikowaną i różnorodną substancją, dlatego stworzenie jej zamiennika, od wielu lat stanowi ogromne wyzwanie. Japońskim naukowcom z National Defence Medical College udało się jednak opracować “sztuczną krew”, która odpowiada wszystkim grupom krwi. Czy odkrycie to okaże się medyczną rewolucją, a transfuzja stanie się dużo bardziej skuteczna?

 

Sztuczna krew do transfuzji dla każdego

Transfuzja krwi jest poważnym zabiegiem wykonywanym tylko i wyłącznie w szczególnych przypadkach. Wymaga specjalnych przygotowań, a krew przed przetoczeniem jest dokładnie sprawdzana. Konieczna jest w zasadzie pełna dokumentacja dawcy i biorcy, zawierająca w głównej mierze czynnik Rh i grupę krwi. Niezgodność tych parametrów może spowodować zagrożenie życia biorcy.

Przygotowanie do wykonania transfuzji krwi wymaga kilku niezbędnych czynności. W pierwszej kolejności lekarze wykonują metodą makroskopową ocenę stanu krwi do przetoczenia. Sprawdzają, czy dana krew posiada skrzepy, zmętnienia, a także zmiany koloru. Jeśli tak, to daną krew od razu się dyskwalifikuje!

Kolejną czynnością jest wykonanie tzw. próby krzyżowej, czyli badania laboratoryjnego próbek krwi dawcy i biorcy. Jej celem jest sprawdzenie, czy czasami nie występują niewykryte we wstępnym zestawieniu parametrów niezgodności pomiędzy nimi. 

Wykonanie pełnej próby krzyżowej trwa około godziny. Jednak  w sytuacjach zagrożenia życia, wykonuje się  jej skróconą wersję, która zajmuje niespełna 15 minut. Sprawdzane są wtedy tylko te najważniejsze parametry i pomimo dużo większego ryzyka powikłań – stawką jest ludzkie życie.

Aby rozwiązać powyższy problem wykonywania czasochłonnych czynności porównujących parametry krwi dawcy i biorcy, naukowcy na całym świecie próbują wynaleźć “sztuczną krew”, która pasowałaby do transfuzji dla każdego pacjenta.

Naukowcy z japońskiego National Defense Medical College twierdzą, że udało im się stworzyć sztuczny surogat, który może naśladować i spełniać funkcje krwi występującej w ludzkich organizmach, głównie funkcje magazynowania i transportu tlenu.

Sztuczna krew w medycynie

Aktualne transfuzje krwi związane są z odpowiednią jej grupą, dlatego stworzenie uniwersalnego zamiennika znacznie ułatwiłoby przebieg całego procesu. Problemy dotyczą przede wszystkim rzadkich grup krwi oraz niewystarczającej ilości dawców danej grupy krwi.

Według WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, każdego roku na całym świecie darowane jest 117,4 miliarda jednostek krwi, lecz to wciąż za mało. Stworzenie więc zamiennika w postaci “sztucznej krwi”, można by zdecydowanie określić medyczną rewolucją.

“Sztuczna krew” medyczna rozwiązałaby problemy dotyczące identyfikacji grup krwi podczas awaryjnych sytuacji, a jednocześnie zlikwidowałaby trudności i ograniczenia dotyczące przechowywania prawdziwej krwi pobranej od dawców.

Warto wiedzieć, że płytki naturalnej krwi można przechowywać jedynie do 4 dni, lecz tylko i wyłącznie w specjalnych mieszalnikach, które zapobiegają krzepnięciu. Natomiast krwinki czerwone przechowywane są w niskich temperaturach, maksymalnie do 20 dni.

Wynalazek japońskich naukowców składa się z płytek krwi i czerwonych krwinek,
a każda z nich jest umieszczona w maleńkim worku zwanym liposomem. “Sztuczna krew” medyczna może być przechowywana w normalnej temperaturze nawet przez rok.

 

Sztuczna krew do transfuzji niezależnie od grupy krwi

Naukowcom z Japonii udało się stworzyć “sztuczną krew”, która przypuszczalnie mogłaby zostać transfuzjowana pacjentom niezależnie od ich grupy krwi. Opracowany sztuczny substytut może naśladować i pełnić funkcje krwi biologicznej. Głównie chodzi o magazynowanie i transport tlenu, co na pewno będzie bardzo przydatne podczas przeprowadzania operacji i zabiegów.

Hemoglobina przenosi tlen do tkanek organizmu oraz zwraca dwutlenek węgla
z powrotem do płuc. Zespół japońskich naukowców opracował substytut tego niezbędnego białka w postaci tzw. pęcherzyków hemoglobiny, których średnica wynosi zaledwie 250 nanometrów. 

Aktualne badania nad krwią są jeszcze na bardzo wczesnym etapie, lecz zapoczątkowanie testów na ludziach może przynieść przełom w medycynie.

Dotychczasowe testy przeprowadzono na grupie 10 królików, które potrzebowały natychmiastowej transfuzji krwi. Aż 6 sześć z nich przeżyło! Stanowi to podobny wynik, jak w przypadku tradycyjnych przetoczeń krwi. Badacze podkreślają, że to ogromny sukces, gdyż dodatkowo nie odnotowali żadnych skutków ubocznych podczas przeprowadzonych badań.

Czy “sztuczna krew” zostanie uznana jako przełom medyczny i będzie mogła uratować życie wielu tysiącom ludzi na całym świecie? Na to stwierdzenie jeszcze za wcześnie, gdyż aby stał się prawdziwą rewolucją, musi z sukcesem przejść kolejne testy.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Lekarstwo (z) prądem!

Redakcja

Małe technologie, wielkie efekty!

Redakcja

Wykrycie raka piersi – nowe metody: Inprobe i mammodiagnostyka

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.