Dla Lekarza

Sztuczna inteligencja w medycynie szansą dla radiologii

doktor odczytujący zdjęcie rtg

Czy specjalne urządzenia oraz technologie mogłyby ułatwić pracę radiologom, rewolucjonizując świat medycyny? Ostatnie badania oraz osiągnięcia wskazują na to, że tak. Sztuczna inteligencja od lat pobudza wyobraźnię naukowców. Błyskawicznie przetwarza dane i w kilka sekund potrafi zmieniać algorytmy, by jak najlepiej wykonywać swoje zadania. 

 

Sztuczna inteligencja w radiologii

Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie wciąż rosną. Dotyczy to m.in. diagnostyki i radiologii. Nad wykorzystaniem tej technologii pracują zarówno największe koncerny, jak i ośrodki naukowe.

Program Google DeepMind, który bazuje na sztucznej inteligencji oraz uczeniu maszynowym, już od 2016 r. partneruje lekarzom z kliniki radioterapii University College London Hospital. Pomaga w doborze optymalnego leczenia pacjentów z ciężką postacią raka szyi. Wczesne badania sugerują, że algorytm Google może również poprawić dokładność badań mammograficznych, diagnozując raka piersi.

Z przeprowadzonych badań wynika, że ​​model AI może przewidzieć nowotwór z takim samym poziomem dokładności, jak wykształcony radiolog.

Jednym z rozwiązań Siemensa, który od kilku lat wspiera lekarzy w wyborze optymalnego leczenia na podstawie m.in. wyników badań diagnostycznych i laboratoryjnych, jest innowacyjna maszyna SOMATOM Force. Wyposażona jest w podwójny system zasilania z dwiema lampami rentgenowskimi i dwoma matrycami detektorów.

Umożliwia wykonywanie obrazów o najwyższej rozdzielczości przy szybkim obrocie oraz najniższej możliwej dawce promieniowania. Siemens skupia się na ścisłym połączeniu sztucznej inteligencji z usługami tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MRI) i aparatu rentgenowskiego (RTG).

W ubiegłym roku głośno było również o naukowcach ze Stanford University i ich autorskim algorytmie. Bazując na sztucznej inteligencji, już w ciągu 2 miesięcy i tylko na podstawie zdjęć RTG, system nauczył się rozpoznawać 14 chorób. Co istotne – wykazał się większą skutecznością niż radiolodzy.

 

Asystent sztucznej inteligencji dla radiologów

Obecnie prowadzone są liczne badania mające na celu ocenę możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie. Inteligentne algorytmy znalazły szerokie zastosowanie m.in. w radiologii, onkologii, dermatologii, okulistyce i kardiologii.

Jednym z większych problemów, z którymi wciąż zmagają się radiolodzy, jest wykrywanie różnego rodzaju zmian, jak trudno widoczne złamania, a także kwestie dotyczące posturografii. Metoda ta polega m.in. na dokładnym obliczeniu kątów i długości kości oraz przedstawiania otrzymanych wyników lekarzom w różnego rodzaju skalach medycznych. 

Aby ułatwić radiologom pracę na szpitalnych oddziałach ratunkowych, stworzono asystenta sztucznej inteligencji, którego autorem jest polski start-up MSK AID. To rozwiązanie, bazując na sztucznej inteligencji, pomóc ma w interpretacji wyników badań obrazowych oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących zdrowia i życia pacjentów. Asystent sztucznej inteligencji jest tzw. nakładką na istniejące oprogramowanie, które łączy się z innymi programami. Umożliwia tym samym analizowanie zdjęć z niemal wszystkich obecnie stosowanych aparatów radiologicznych.

Podobnym rozwiązaniem pochwalić się może również firma Siemens, która stworzyła system oceny badań radiologicznych AI-Rad Companion. Asystent sztucznej inteligencji posiada wcześniej zdefiniowane i wstępnie skonfigurowane opisy badań, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu. W wyniku przeprowadzonych badań w Wielkiej Brytanii okazało się, że dzięki zastosowaniu rozwiązania od firmy Siemens, liczba badań MRI i TK zwiększyła się o 40 proc., przy takiej samej liczbie pracujących radiologów.

 

Komputery w roli radiologów

Bardzo ciekawy eksperyment przeprowadzili w 2019 r. ortopedzi z Instytutu Karolinska i szpitala w Danderyds w Szwecji. Postanowili zbadać, czy komputery wyposażone w sztuczną inteligencję są w stanie sprawdzić się w roli radiologów.

Naukowcy na wstępnie wydobyli z archiwum około 250 tys. zdjęć badań rentgenowskich, dotyczących złamań stawu skokowego, nadgarstka i ręki. Aby wyćwiczyć się w rozpoznawaniu patologii, dwie trzecie zdjęć komputer wyposażony w AI analizował przy pomocy radiologów. Nad resztą zdjęć pracował już indywidualnie. Co ciekawe komputer zidentyfikował złamania z taką samą dokładnością jak dwaj radiolodzy, którzy w tym samym czasie oceniali zdjęcia.
Należy również wspomnieć, że im więcej zdjęć przeanalizował komputer, tym lepsze osiągał wyniki. 

Zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie staje się więc ogromną szansą dla radiologii. Czy już niebawem zastąpi specjalistów? Nie, lecz może znacznie ułatwić im pracę poprzez lepszą i szybszą diagnostykę oraz w doborze optymalnego leczenia pacjentów.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

Podobne artykuły

Immunoterapia CAR-T – przełom w leczeniu hematoonkologicznym

Redakcja

Cellink – drukowanie organów i tkanek za pomocą biotuszu

Redakcja

BoneBox – Dental Pro – aplikacja do diagnostyki stomatologicznej

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.