Dla Firm Farmaceutycznych Polecane przez Redakcję

Szpitalne potrzeby przy przygotowaniu zamówienia publicznego

Z początkiem przyszłego roku, czekają nas niemałe zmiany w zamówieniach publicznych.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa, odświeżona i poszerzona ustawa Prawo Zamówień Publicznych. W dużej mierze ma ona charakter porządkujący i  dostosowujący do wymagań unijnych, niemniej w ustawie znalazł się szereg nieznanych wcześniej rozwiązań. Na rynku farmaceutycznym, szpitale publiczne jako zamawiający będą musiały się zmierzyć m.in. z przeprowadzeniem analizy potrzeb i wymagań, aby móc przygotować przetarg.

Analiza potrzeb i wymagań –  co to takiego?

Od stycznia 2021 r. ustawodawca kładzie większy nacisk na planowanie i przygotowanie zamówień publicznych. Tym samym wprowadza dodatkowe narzędzia które – w jego ocenie – mają pomóc w organizacji i przygotowaniu zamówienia jak i umożliwić wybór właściwego trybu.

Szpitalni farmaceuci w tym miejscu zadadzą sobie pewnie pytanie: Czy to jest coś nowego?

Niekoniecznie. Szpitale zawsze w pewnym aspekcie musiały monitorować stan posiadanych leków, wymagań określonych programów lekowych i musiały szacować ilości pod kątem ogłaszania przetargu. Niemniej taka analiza, najczęściej nie miała nakreślonej formy i treści.

Co do wspomnianej formy – wiadomo jedynie, że sporządzenie analizy jest konieczne w przypadku zamówień klasycznych równych bądź przekraczających wartości progów unijnych.  Wiadomo także, że można odstąpić od dokonania analizy w przypadku negocjacji bez ogłoszenia i w przypadku trybu z wolnej ręki. Ustawa nie wskazuje aby analiza przybrała postać dokumentu, jednak sądząc po treści pytań na jakie ma odpowiadać – wnioski z niej wyciągnięte powinny być spisane czy to w formie dokumentowej czy w formie raportu.

Co Szpital analizuje przy analizie potrzeb?

Zgodnie z ustawą, analiza potrzeb ma pomóc w odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jaka jest orientacyjna wartość mojego zamówienia?
 2. Czy mogę podzielić zamówienie na części?
 3. Jaki tryb jest najlepszy do uzyskania zamówienia?
 4. Czy mogę uwzględnić czynniki społeczne, środowiskowe?
 5. Jakie są ryzyka związane z moim zamówieniem?

Poprawnie przeprowadzona analiza powinna dać Szpitalom odpowiedź – czy zamówienie na leki jest konieczne i zasadne. Szpital powinien też badać inne drogi uzyskania zapotrzebowania, o ile może się zaspokoić w inny sposób.

Porady praktyczne przy prowadzeniu analizy

Sporządzenie analizy, która faktycznie będzie odzwierciedlać rzeczywiste zapotrzebowanie Szpitala stanowi nie lada wyzwanie. Najczęściej to zadanie będzie w dużym stopniu angażowało farmaceutów szpitalnych.

Pewnym punktem wyjścia jest stan zamówień sprzed roku objętego analizą i rzeczywiste wykorzystanie ilości z danego przetargu. Warto też mieć na uwadze zasady obowiązujące w kontrakcie z NFZ, jeśli przewiduje szczególne warunki rozliczeń za produkty z danego programu lekowego. Mając wypracowaną politykę sprzedażową, Szpitale są w stanie wygenerować raporty, które mogłyby pomóc w nakreśleniu analizy potrzeb. Warto jednak zwrócić uwagę, że w ramach analizy potrzeb można dokonać rozeznania na rynku, wysyłając zapytania do hurtowni lub producentów, potencjalnie zainteresowanych przystąpieniem do przyszłego przetargu. Zdaje się, że nie można jednak iść na skróty i przerzucać na wykonawców obowiązków wynikających z analizy potrzeb. Raz, że to obowiązek zamawiającego, a dwa – że hurtownia lub producent przed przystąpieniem do przetargu nie będą zainteresowane czy to podaniem choćby szacowanej ceny, czy to podaniem kształtu poszczególnych pakietów, gdyż to – nomen omen – stanowi ich jedyną kartę przetargową przy tworzeniu wygrywającej oferty. Tym samym aby ocenić jak kształtują się oferty poszczególnych, potencjalnych wykonawców można zapoznać się z ich ofertami z poprzednich postępowań i dać pewien procentowy margines bezpieczeństwa. To pozwoli przynajmniej częściowo oszacować ilości i widełki cenowe jakie mogą składać wykonawcy w danym postępowaniu.

Okres pierwszych miesięcy nowego roku pokaże jak w praktyce Zamawiający odniosą się do tego obowiązku – czy narzędzie to okaże się zbędnym formalizmem czy może skutecznym narzędziem w zakresie efektywnego planowania postępowań dla Zamawiających.

Opracowanie:

Radca prawny Krzysztof Dudziak – Kancelaria Prawna Iurico / Redakcja

Podobne artykuły

21 potencjalnych leków na koronawirusa

Redakcja

SOID – System Obsługi Importu Docelowego

Redakcja

System monitorowania niepożądanych działań leków nie funkcjonuje prawidłowo

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.