Dla Lekarza

Startupy medyczne – podsumowanie ostatnich “odkryć”

Dzięki nowym technologiom nie musimy szybko iść do lekarza za każdym razem, gdy temperatura lekko wzrośnie. Istnieją urządzenia i aplikacje, za pomocą których możemy sprawdzić stan swojego zdrowia we własnym domu. Polskie startupy medyczne pokazują, że to wcale nie musi być takie trudne.

 

Innowacja nad Wisłą

Prawdziwa, technologiczna rewolucja w medycynie dopiero nadchodzi. Duży udział w niej odgrywają także Polacy i ich pomysły. Innowatorzy z naszego kraju z roku na rok radzą sobie coraz lepiej i mają realne szanse pomóc pacjentom na całym świecie. Na InfoShare organizowanym w Gdańsku — akceleratorze dla nowych pomysłów — w 2017 zaprezentowało się ponad 200 startupów, a w 2018 roku było ich już ponad 500. Przyjrzyjmy się niektórym ciekawym startupom medycznym z naszego podwórka.

 

Leczenie ran na nowo — iWOUND

iWound to system umożliwiający kontrolę nad gojeniem ran po operacjach i zapobiegający powikłaniom. To opracowane przez zespół polskich lekarzy rozwiązanie pozwala pacjentowi skontaktować się ze specjalistą zdalnie, przesłać mu zdjęcie gojącej się rany i uzyskać stosowne zalecenia. Wszystko bez konieczności wizyty u lekarza. System ma w swoim zamyśle ułatwić lekarzom kontrolowanie stanu ran bez konieczności przyjmowania pacjentów. Jednocześnie daje pacjentom komfort szybkiej konsultacji medycznej bez wychodzenia z domu.

Twórcy systemu podkreślają jego 3 główne zalety:

 • poprawa szybkości gojenia ran pooperacyjnych,
 • oszczędność czasu pacjentów oraz personelu medycznego,
 • obniżenie kosztów leczenia.

Oprogramowanie jest bardzo proste w obsłudze, a poruszanie się po nim intuicyjne. Aby z niego skorzystać, należy pobrać aplikację na urządzenie mobilne oraz wprowadzić specjalny kod dostępu, który pacjent otrzyma od lekarza. Aplikacja iWound to pierwszy tego rodzaju system na świecie — twórcy liczą na to, że to rozwiązanie uda się wprowadzić w innych placówkach medycznych.

W Polsce jako pierwsi z aplikacji przygotowanej przez medyczny startup będą mogli skorzystać chorzy z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu — prawdopodobnie już od września tego roku.

 

Inteligentny stetoskop 

StethoMe to najmłodszy brat tradycyjnego stetoskopu, który ma służyć do codziennej kontroli kondycji układu oddechowego.  Nowoczesny stetoskop zaprojektowane przez Polskich naukowców jest pozbawiony przewodu — ma tylko głowicę, czyli część, którą przykłada się do ciała.

Na głowicy umieszczono wyświetlacz, na którym pojawiają się komunikaty. Dzięki wbudowanemu systemowi analizy dźwięku narzędzie jest w stanie nagrać oraz wstępnie zinterpretować dźwięki, które słyszy, gdy bada się za jego pomocą pracę płuc czy serca. Urządzenie też ma możliwość komunikacji z lekarzem. Jeśli wykryje jakąś nieprawidłowość, to wysyła odpowiedni komunikat, a lekarz dostaje nagranie i dane w postaci graficznej i to on dokonuje diagnozy. Dzieje się tak dzięki algorytmom, które są w stanie dokonać wstępnej interpretacji – czy sygnał jest prawidłowy, czy też należy skontaktować się ze specjalistą.

StethoMe służy przede wszystkim do badania dźwięku płuc i ma być wsparciem dla rodziców małych dzieci. Ważną informacją jest, że StethoMe — chociaż przygotowany przez startup medyczny — będzie certyfikowanym urządzeniem medycznym (klasy 2A). Inteligentny stetoskop ma być dostępny w sprzedaży już w tym roku.

 

AISENS – domowa rehabilitacja pod okiem aplikacji

Aisens to ciekawe rozwiązanie dla początkującej obecnie rehabilitacji zdalnej, czyli telerehabilitacji (link do artykułu cs). Produkt startupu medycznego składa się z sensorów, które pacjent zakłada na ćwiczoną kończynę. Dołączona do nich aplikacja mobilna monitoruje przebieg wykonywanych ruchów i w razie potrzeby daje pacjentowi wskazówki, jak należy precyzyjnie wykonać ćwiczenie.

Urządzenie pozwala na efektywną i bezpieczną rehabilitację w domu, bez konieczności wizyty na szpitalnym oddziale, czy w poradni. Oczywiście cały proces rehabilitacji ma być pod nadzorem specjalisty fizjoterapii, który otrzymuje raport z ćwiczeń i ocenia postępy pacjenta.

Tego rodzaju zdalna rehabilitacja może być doskonałym rozwiązaniem: pacjent nie musiałby czekać na swoją kolej w poradni, tylko samodzielnie wykonywać ćwiczenia w domu. Warto podkreślić, że czas oczekiwania na rehabilitację w Polsce to okres nawet 6 miesięcy, a wiadomo nie od dziś, że im szybciej osoba potrzebująca zacznie rekonwalescencje, tym większa szansa na szybki powrót do pełnej sprawności.

Rynek nowych technologii rośnie z roku na rok, a razem z nim pojawia się wiele nowych pomysłów i startupów medycznych. Na całym świecie (także w Polsce) organizuje się wiele akceleratorów innowacji dla młodych i zdolnych, w których można uzyskać finansowe wsparcie na kreatywne rozwiązania. A Polacy zaczynają odgrywać w nich coraz większą rolę.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Robot Yumi ABB – urządzenie medyczne wspierające personel

Redakcja

Cognitive Behavioural Therapy – aplikacja z cyfrową terapią behawioralną

Redakcja

Cellink – drukowanie organów i tkanek za pomocą biotuszu

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.