Dla Lekarza

SimpliRadial opaska – nowe technologie w kardiologii interwencyjnej

wykres ekg kardiologia

Według światowych statystyk nawet około 20 milionów ludzi rocznie przechodzi zabieg cewnikowania serca. To jeden z podstawowych zabiegów kardiologii interwencyjnej. W ostatnim czasie stworzono w Polsce innowacyjne urządzenie, które usprawnia i ułatwia pracę lekarzy i pielęgniarek. Jest nim opaska SimpliRadial.

 

SimpliRadial – przełom w kardiologii interwencyjnej

W ciągu ostatnich kilku lat kardiologia interwencyjna stała się jedną z kluczowych dziedzin medycyny. Zanim zaczęto stosować nowoczesne metody kardiologii interwencyjnej, specjaliści mieli do wyboru jedynie dwie opcje terapeutyczne. Były to mało skuteczne farmakoterapie oraz niezwykle inwazyjne operacje kardiochirurgiczne, podczas których stosuje się m.in. pełną narkozę, otwiera się klatkę piersiową, a także wprowadza się tzw. krążenie pozaustrojowe (zastępuje funkcje serca i płuc przy zastosowaniu sztucznego płuco-serca).


Kardiologia interwencyjna stworzona została, aby wykonywane zabiegi, stały się mniej inwazyjnymi. Zastosowanie unikatowych opcji terapeutycznych
i diagnostycznych, spowodowało znaczący wzrost skuteczności leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. Zaobserwowano również znaczący spadek kosztów rekonwalescencji, a także zagrożeń związanych z powikłaniami pooperacyjnymi.

Cewnikowanie serca jest zasadniczą procedurą odróżniającą kardiologię interwencyjną od pozostałych obszarów kardiologii, a jest zabiegiem polegającym na nacięciu skóry i wprowadzeniu cewnika do naczynia krwionośnego. Na samym końcu zabiegu konieczne jest zabezpieczenie rany pozabiegowej. Jak dotąd proces ten odbywał się poprzez przyłożenie np. gazy do rany, a następnie jej uciskanie (jest to jednak bardzo czasochłonne) lub przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń.

Przełomem w kardiologii interwencyjnej może okazać się innowacyjne rozwiązanie polskich lekarzy, którym jest opaska SimpliRadial. Innowacyjny jej sposób działania,​ znacząco zwiększa efektywność personelu medycznego, a także pozwala poświęcić większą ilość czasu innym pacjentom.

 

Opaska SimpliRadial – innowacyjne rozwiązanie

Prawie co drugi zgon w krajach Europy, w tym również w Polsce, spowodowany jest schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. To dane Głównego Urzędu Statystycznego. Zastosowanie kardiologii interwencyjnej, a dokładniej cewnikowanie serca, jest bardzo skuteczną metodą, a celem jej jest ocena kondycji serca. Jest niezbędnym badaniem np. przed skomplikowanymi zabiegami kardiochirurgicznymi. 

Jak wyżej wspomniano podczas cewnikowania serca bardzo ważną kwestię stanowi ostatni etap podczas zabiegu, którym jest zabezpieczenie rany pozabiegowej. Innowacyjne rozwiązanie o nazwie SimpliRadial jest niczym innym jak opaską uciskową stosowaną podczas zabezpieczenia rany. Wynalazek polskich lekarzy wyróżnia się od pozostałych dostępnych na rynku urządzeń, innowacyjnym sposobem działania — uciska tętnicę w bezpośredni sposób, a nie jak pozostałe inne, tylko pośrednio.

 

Nowe technologie w kardiologii

Kardiologia naszych czasów, podobnie jak inne gałęzie medycyny, związana jest ściśle z cyfryzacją, informatyzacją, a także nowymi technologiami.

Jednym z przykładów nowych technologii, stosowanych już w kardiologii, są specjalne okulary HoloLens. Dzięki nim, podczas operacji lekarz widzi strukturę trójwymiarową serca, czyli cały mięsień w przestrzeni. Obraz ten jest bardzo precyzyjnym odzwierciedleniem organu pacjenta, który lekarz może dokładnie obejrzeć oraz obrócić wokół dowolnej osi. Ułatwia to znacznie przeprowadzenie, a także zaplanowanie całego zabiegu.

Nowoczesne technologie nie tylko pomocne są podczas zabiegów i operacji, ponieważ odgrywają również kluczową rolę podczas samej diagnozy. Technologia BioMatrix została zastosowana w aparacie rezonansu magnetycznego o nazwie Sola. Jest niezwykle pomocna podczas diagnostyki schorzeń kardiologicznych, a także onkologicznych i ortopedycznych. 

Nowoczesne urządzenie z innowacyjną technologią dopasowuje się do każdego pacjenta indywidualnie, daje możliwość obrazowania kilku obszarów ciała jednocześnie oraz pomaga ujednolicić wyniki badań. 

Nowe technologie stosowane w kardiologii są niezwykle pomocne, a także skuteczne. Kardiologia jest przede wszystkim dziedziną otwartą na innowacyjne technologie oraz odkrywanie nowych możliwości ich stosowania, na różnych etapach opieki nad chorym.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Algorytm leczenia na bazie narzędzi Google’a

Redakcja

Technologia w medycynie – roboty zwiększą liczbę testów medycznych

Redakcja

Objęliśmy konferencję pt. “Technologie w medycynie” naszym patronatem medialnym. Już 21 marca widzimy się w Warszawie!

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.