Dla Szpitala

Serwery i aplikacje QNAP – profesjonalna ochrona danych pacjentów

serwer

Szpitalne systemy informatyczne odpowiadające za ochronę danych pacjentów wciąż
nie są idealne. Słabe zabezpieczenia systemów komputerowych, błędy pracowników,
a nawet brak wykonywania zalecanych aktualizacji, sprzyja przedostaniu się złośliwego oprogramowania. Firma QNAP postanowiła zadbać o bezpieczeństwo setek tysięcy firm, w tym również szpitali i przychodni, tworząc specjalne serwery oraz aplikacje.

 

Nowoczesna aplikacja firmy QNAP

W styczniu bieżącego roku firma QNAP wypuściła na rynek nowoczesną aplikację o nazwie MediQPACS. Dzięki niej możliwe jest przekształcenie urządzenia NAS (inteligentne urządzenia pamięci masowej) w prywatny serwer PACS (Picture Archiving and Communication System).

Wszyscy użytkownicy aplikacji mogą wygodnie tworzyć, przechowywać kopie zapasowe,
a nawet samodzielnie zarządzać obrazami medycznymi.
Dzieło firmy QNAP daje możliwość wszystkim placówkom medycznym tworzenia znacznie tańszej opcji klasycznego serwera PACS (odpowiadający za przechowywanie, przesyłanie oraz analizę danych) współpracującego z systemem HIS (Hospital Information System).

Co bardzo istotne, za pośrednictwem aplikacji MediQPACS, wszyscy użytkownicy mogą swobodnie pobierać oraz przeglądać pliki DICOM, zawierające obrazy, tagi oraz informacje
o pacjencie. Możliwe jest przeglądanie wielu plików naraz, a nawet nakładać na siebie, kilka obrazów DICOM, co bardzo pomocne jest w szybszym diagnozowaniu.

 

Serwery QNAP, czyli profesjonalna ochrona danych pacjenta

Serwery firmy QNAP powstały z myślą “wszystko w jednym”. Chodziło o możliwość centralnego przechowywania, zabezpieczania plików, lecz nie tylko. Jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji serwerów QNAP jest rejestrator obrazu z kamer telewizji przemysłowych zespolonych z lokalną siecią.

Serwery QNAP dają również możliwość uruchomienia na nich serwerów poczty elektronicznej, stron WWW, a nawet przechowywania wirtualnych maszyn. Prawie wszystkie urządzenia firmy QNAP mogą pracować, jako stacja wizualizacji (Virtualization Station).
To nic innego jak wbudowany serwer wirtualnych serwerów i desktopów, bazujący na mechanizmie KVM (mechanizm wizualizacji). Taki sposób zapewnia przechowywanie oraz uruchamianie wirtualnych maszyn pracujących na systemach jak np. Windows czy Linux, bez potrzeby inwestowania w inny, fizyczny serwer.

Pozwala to na uruchamianie m.in. oprogramowania służącego do obsługi całej placówki medycznej oraz specjalistyczne zabezpieczenie znajdujących się tam, danych pacjentów.Inne zabezpieczenia firmy QNAP dla placówek medycznych

W celu ochrony informacji placówek medycznych firma QNAP stworzyła tzw. funkcję migawek (snapshot) oraz narzędzie Qsirch 4.0. Funkcje migawek dają możliwość rejestrowania stanu danych systemu na serwerach NAS na bieżąco. W przypadku zdarzenia losowego, jak awaria dysku, ataku wirusa, czy błędu administratora, wszystkie dane można odtworzyć do poprzedniego stanu z wybranego momentu w przeszłości.

Istnieje również możliwość replikowania kopii zapasowych na serwery NAS za pośrednictwem zainstalowanej funkcji replikacji migawek. Pozwala to, na replikowanie kopii zapasowych na serwery znajdujące się w innym miejscu oraz możliwość odzyskiwania jednostkowych plików.

W przypadku, gdy w firmach nie występują oddziały z zapasową infrastrukturą IT, systemy QNAP dają możliwość zapisu kopii migawkowych na dysku USB oraz przechowywania ich, poza siedzibą zakładu. Kopie migawkowe wykonuje się samoczynnie (wg harmonogramu) lub poprzez konkretne polecenie dla systemu.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem dla wszystkich placówek medycznych od firmy QNAP jest również narzędzie Qsirch 4.0. To aplikacja, która znacząco ułatwia oraz przyśpiesza znalezienie poszukiwanego przez użytkownika pliku, spośród całej ilości danych zebranych
na serwerze NAS. Należy jednak pamiętać, że administrator aplikacji decyduje o dostępie
do danych swoim użytkownikom. Jeśli użytkownik aplikacji nie uzyska upoważnienia od administratora do pewnych plików, nie znajdzie ich, co również zwiększa bezpieczeństwo danych.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyścią dla wszystkich – rzeczywistość vs. przyszłość

Redakcja

Technologia blockchain w medycynie

Redakcja

Polska Platforma Medyczna – innowacyjny portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.