Dla Szpitala

Robot asystent dla szpitali zakaźnych – nowy wynalazek naukowców Politechniki Śląskiej

Robo asystent dla lekarzy i pielęgniarek

5 czerwca bieżącego roku naukowcy z Politechniki Śląskiej zaprezentowali robota asystującego dla szpitali zakaźnych. Ma on odciążyć pracowników służby zdrowia w zakresie wykonywania codziennych zadań.

 

Robot asystent dla szpitali zakaźnych – dla lekarzy i pielęgniarek

W piątek 5 czerwca 2020r. z udziałem reprezentantów środowiska medycznego, w Zabrzu odbyła się prezentacja autonomicznego robota asystującego do pracy w szpitalach zakaźnych. 

Obecność przedstawicieli środowiska medycznego była podczas prezentacji kluczowa. Mogli oni zobaczyć na własne oczy, jak funkcjonuje i jakie ma możliwości autonomiczny system asystujący.

Robot asystent dla szpitali zakaźnych ma odciążyć pracowników służby zdrowia podczas wykonywania codziennych czynności. Ma być również swego rodzaju pośrednikiem w kontakcie na linii pacjent – pielęgniarka. Stanowi to bardzo istotną kwestię w różnych przypadkach zakażeń (m.in. zakażeń koronawirusem) w ośrodkach medycznych.

Wynalazek naukowców z Politechniki Śląskiej jest przykładem naukowej innowacji ukierunkowanej właśnie na pomoc pracownikom służby zdrowia – lekarzom i pielęgniarkom.

 

Jak powstał wynalazek naukowców z Politechniki Śląskiej?

Idea stworzenia innowacyjnego urządzenia powstała w wyniku współpracy badaczy Politechniki Śląskiej z pracownikami firm APA Group i KUKA, którzy specjalizują się w dziedzinie automatyki i robotyki przemysłowej.

Innowacyjne urządzenie opracowane zostało z wykorzystaniem mobilnego robota kolaboracyjnego KMR iiwa. Tego typu roboty bardzo często wykorzystywane są w standardowych rozwiązaniach w przemyśle. Dowożą różne elementy do stanowisk produkcyjnych, a nawet asystują przy operacjach montażu.

Naukowcy z Politechniki Śląskiej wspólnie z pracownikami firm APA Group i KUKA, uzgodnili, aby wykorzystać urządzenie do innego, szczytnego celu.  

Robot kolaboracyjny KMR iiwa przygotowali inżynierowie firmy KUKA. Kolejno został on wyposażony o dodatkowe moduły wykonawcze wykonane przez naukowców z Politechniki Śląskiej. Wśród nowych akcesoriów warto wymienić m.in. termometr, kamerę termowizyjną i podajnik leków.

Współpracujący przy projekcie inżynierowie APA opracowali oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie pracą robota. Wyposażono go w inteligentny system sterowania, pozwalający zdefiniować punkt startowy i punkt końcowy oraz wyznaczyć trasę, po której powinien się poruszać. Urządzenie zaopatrzono też w tablet. Umożliwia on komunikację z pacjentem, a osoba sterująca robotem widzi, jak on wykonuje swoje działania.

 

Innowacyjny robot dla szpitali – tylko do ważnych zadań 

Obecnie trwająca pandemia koronawirusa uwidoczniła ogromny problem dotyczący niewystarczających zasobów kadrowych w branży medycznej. Niedyspozycja tylko jednego pracownika oddziaływuje wielu na chorych. Wpływa na ilość świadczeń otrzymywanych przez pacjentów. Ponadto zagrożenie wywołane stanem epidemiologicznym, spowodowało wzrost liczby dodatkowych zadań, które musi wykonać pracownik medyczny.

W zaistniałej sytuacji bardzo istotną rolę może odegrać innowacyjny robot dla lekarzy i pielęgniarek. Wykonane przez naukowców testy urządzenia udowodniły, że znakomicie się sprawdzi, jako…robot asystent. Może dostarczać leki, pożywienie i wszelkie niezbędne rzeczy pacjentowi. Ponadto może być pewnego rodzaju komunikatorem/pośrednikiem pomiędzy zakażonym pacjentem a rodziną i personelem medycznym.

Aktualnie robot wykorzystuje wynalazki opracowane już wcześniej przez naukowców z Politechniki Śląskiej. Jednym z nich jest lekomat – bardzo interesujący telemedyczny prototyp uczonych z Gliwic.

Coraz częściej można zaobserwować w branży medycznej roboty wspierające personel medyczny. Dobrym przykładem jest robot YuMI, czy pierwszy na świecie robot, który sam potrafi bezboleśnie pobrać krew i następnie ją zbadać.

Od czerwca bieżącego roku naukowcy z Politechniki Śląskiej prowadzą dodatkowe symulacje oraz badania robota asystenta medycznego. Ich celem jest wytypowanie najważniejszych zadań/czynności, w których automatyczny system mógłby wesprzeć pracę całego personelu medycznego.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

 

Podobne artykuły

Zróbmy to, jak Holendrzy!

Redakcja

System MedStream Designer (MSD)

Redakcja

Walka z nowotworem – polski “koń trojański” zniszczy komórki nowotworowe

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.