Dla Farmaceuty Dla Lekarza

Przegląd lekowy, jako (nie)doceniane wsparcie farmakoterapii – „papierologia” vs. „technologia”

lekarka z tabletem w ręku, a w tle druga lekarka czytająca opakowanie leku

„PAPIEROLOGIA”

 

Na początek trochę teorii…

 Należy zaznaczyć, że – celem zaspokojenia indywidualnych potrzeb pacjenta i lekarza – innego rodzaju PL wymagany jest na poziomie apteki ogólnodostępnej, a inny na poziomie szpitala. Proces ten może przybierać różne formy – od prostej usługi polegającej na analizie recept do głęboko przemyślanego klinicznie rozważania na temat stosowanych leków.

Co należy wziąć pod uwagę dokonując przeglądów lekowych?

 1. Rolę pacjenta – w tym procesie, bowiem przekonania, zapatrywania, poglądy i postrzegania przez pacjenta stosowanej farmakoterapii pozwalają na zdefiniowanie z nim wspólnych założeń i celów terapeutycznych do osiągnięcia oraz oczekiwań względem terapii.
 2. Optymalizację – wpływu leków na organizm chorego. 
 3. Minimalizację – liczby problemów lekowych.
 4. Ograniczenia – niepotrzebnego zużycia leków

 

Nowe spojrzenie na konsultacje

Przegląd lekowy stwarza farmaceucie możliwość rozwijania umiejętności i kompetencji w zakresie konsultacji. Zmienia orientację zawodową farmaceuty z wytwórcy oraz wydawcy leku na konsultanta w zakresie nadzoru nad farmakoterapią i jej bezpieczeństwem. Przeglądy lekowe to też niewątpliwe usprawnienie pracy lekarzy, bowiem zebranie szczegółowych informacji o lekach pozwala na skrócenie czasu konsultacji lekarskiej, co z kolei przyczynia się do ekonomizacji ich pracy. Dzięki temu lekarz może więcej uwagi poświęcić samemu pacjentowi, przeprowadzając wnikliwe badania podmiotowe i przedmiotowe.

 

Jak wygląda rzeczywistość?

Wykonywanie przeglądów lekowych w Polsce – mimo ujęcia ich w zakresie koncyliacji lekowej wg wytycznych WHO oraz CMJ (Centrum Monitorowania Jakości) w Systemie Ochrony Zdrowia – nastręcza pewnych trudności, wynikających przede wszystkim z braku jasnych regulacji prawnych dotyczących PL oraz braku finansowania tego typu świadczeń. Pełny przegląd lekowy jest skomplikowanym procesem i może być czasochłonny, m.in. ze względu na sposób zbierania danych: najpierw w formie papierowej, a następnie wprowadzenia do systemu informatycznego. Warto zaznaczyć, że w Polsce nadal przeglądy lekowe rejestruje się najczęściej we wspomnianej formie papierowej.

Niemniej jednak przeglądy lekowe wykonywane przez farmaceutę przynoszą szereg korzyści, co wyraźnie widać w krajach zachodnich, gdzie takie rozwiązania zostały wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia.

 

Cele przeglądów lekowych

 1. Umożliwienie pacjentowi zadawania pytań i zwrócenie uwagi na problemy pacjenta w związku ze stosowaniem swoich leków.
 2. Szukanie możliwości poprawy lub optymalizacji korzyści płynących z indywidualnie dopasowanej terapii.
 3. Przeprowadzenie przeglądu w sposób usystematyzowany i ustrukturyzowany przez osobę kompetentną.
 4. Przygotowanie alternatywnych propozycji farmakoterapii, z uwzględnieniem wskazań lekarza i sugestii pacjenta.
 5. Wyraźne udokumentowanie przeglądu lekowego w historii medycznej pacjenta.
 6. Monitorowanie i zapisywanie rezultatów wprowadzonych zmian w farmakoterapii pacjenta.

 

por. mgr farm. Tomasz Harężlak 

Apteka Zakładowa, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy,
Katedra Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

„TECHNOLOGIA”

 

Przyszłość technologiczna a przeglądy lekowe

Ciągły rozwój technologiczny przyczynia się do optymalizacji pracy farmaceutów, dzięki czemu codzienne zadania realizowane są w krótszym czasie i z większą dokładnością. Optymalizacja automatyzuje żmudne, powtarzalne czynności i pozwala skupić się na problemach wymagających kreatywności oraz myślenia wielopłaszczyznowego. Ta zasada ma również miejsce w przypadku pracy nad przeglądami lekowymi. 

Optymalizacja to też dużo łatwiejszy dostęp do zgromadzonych danych nt. pacjenta i wdrożonego leczenia. Grupowanie oraz sortowanie leków w zależności od ich właściwości farmakologicznych, postaci oraz dróg podania, pozwala na dużo bardziej efektywną analizę zaleconych środków medycznych. Ponadto, system umożliwia wykrywanie najczęstszych błędów lekowych, przez co uwaga farmaceuty kierowana jest w odpowiednie miejsce. Przy dużej ilości pacjentów, pozwala również na ustalenie priorytetów. Funkcjonalność systemu może zgłaszać pacjentów, u których występuje największe prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w farmakoterapii.

„Na świecie można zauważyć tendencję do cyfryzacji służby zdrowia. Dane medyczne powinny być przechowywane w postaci elektronicznej i dostępne dla wszystkich osób zaangażowanych w proces leczenia, także dla farmaceuty. W czasach, gdy codziennie powstają nowe publikacje naukowe, farmaceuta nie może polegać tylko i wyłącznie na informacjach zdobytych podczas studiów – wykorzystanie technologii umożliwia mu bowiem aktualizację wiedzy oraz regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.”

 

mgr farm. Paweł Skarbek 

Farmaceuta, programista Java i konsultant ds. systemów aptecznych w Lideo S.A.

Podobne artykuły

Virtual Speech Therapy System – system leczenia wad wymowy

Redakcja

Tradycyjne wizyty u lekarza to… przeszłość?

Redakcja

Wirusy onkolityczne przeciwko nowotworom – wirus wywołujący przeziębienie zabije komórki nowotworowe?

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.