Dla Szpitala

Mniej barier dla niepełnosprawnych – nowy projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych Ministerstwa Zdrowia

Od stycznia 2019 r. ruszył nowy projekt Ministerstwa Zdrowia “100 placówek służby zdrowia bez barier” w ramach Programu Dostępność Plus. Przez najbliższe 4 lata realizowane będą działania, mające na celu dostosowanie budynków – szpitali i przychodni – do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Likwidacja barier

Według statystyk – około 30 procent społeczeństwa polskiego może mieć czasowe trudności z całkowitą lub częściową moblinością i percepcją. Do grupy tej zaliczają się m.in. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, balkonikach, osoby niewidome, kobiety w ciąży, czy osoby słabe fizycznie.

Nowy program Ministerstwa Zdrowia powstał w celu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. Chodzi o zlikwidowanie występujących obecnie barier w przychodniach i szpitalach.  “Bariery” to w tym przypadku przeszkody infrastrukturalne i prawne. 

Program Dostępność Plus ma dążyć do utworzenia nowego prawa – ma ono zapewnić w każdym nowo powstałym budynku dostosowanie architektoniczne i odpowiednie oznaczenie. Drugie zadanie programu to dostosowanie aktualnej infrastruktury w przestrzeni publicznej, środkach transportu, stronach internetowych oraz wszystkich usługach do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja całego programu kosztować ma około 23 mld zł, a pieniądze w pierwszej kolejności trafią do przychodni i szpitali. 

Każdy szpital oraz przychodnia wysposażone zostaną w niezbędny sprzęt, który ułatwić ma komunikację z osobami niesłyszącymi oraz z zaburzeniami mowy. W kwestii “lepszego” poruszania się zakupione zostaną również niezbędne podnośniki, wykonane nowe podjazdy oraz oznaczenia.

 

Audyty dostępności zidentyfikują bariery osób niepełnosprawnych

Aby zlikwidować aktualnie występujące w szpitalach i przychodniach bariery dla osób niepełnosprawnych konieczne jest przeprowadzenie zmian dotyczących czterech obszarów. Zostaną one wprowadzone w życie dopiero po przeprowadzeniu w placówkach medycznych tzw. audytów dostępności, których zadaniem będzie określenie wszystkich niezbędnych modyfikacji.


Skład obszarów dostępności, w których nastąpią zmiany, dotyczy:

 • obszaru architektonicznego,
 • obszaru cyfrowego,
 • obszaru komunikacyjnego
 • obszaru organizacyjnego.


Warto w kilku słowach przybliżyć te obszary. Obszar architektoniczny zakładać ma modyfikacje m.in. w kwestii podjazdów, wind, poszerzenia zawężonych wejść do budynków, wykonania posadzek antypoślizgowych, likwidacji progów oraz odpowiedniemu dostosowaniu pomieszczeń sanitarnych.

Obszar dostępności cyfrowej to m.in. zakup nowych sprzętów komputerowych oraz nowoczesnych oprogramowań. Obszar ten obejmie również rozwój telemedycyny, a także wdrożenie innych rozwiązań: systemów rejestracji on-line, nowych stron internetowych czy szkoleń z obszaru IT.

Obszar komunikacyjny to zmiany w zakresie kompetencji dla kadry medycznej i niemedycznej. Chodzi tu o szkolenia służące poprawie komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Obszar organizacyjny usprawnić ma bieżące rozwiązania organizacyjne oraz procedury usprawniając jednocześnie obsługę niepełnosprawnych pacjentów.

 

Nowe standardy dostępności

W nowym programie udział weźmie stworzony już Komitet Dostępności Plus dla zdrowia. W jego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek medycznych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta oraz ekspertów.

Zadaniem Komitetu jest wypracowanie odpowiednich standardów dostępności dla przychodni i szpitali. Będzie on również odpowiedzialny za monitorowanie ich wprowadzania w placówkach medycznych, a także za sporządzenie rekomendacji końcowych.

W ramach projektu wdrożony zostanie jednolity standard dostępności obejmujący wszystkie organy publiczne. Wprowadzone będą tzw. zasady alternatywnego dostępu (udostępnienie ludziom możliwości przeczytania niedostępnych np. dokumentów, informacji, plików, które mogą nieść za sobą skutki prawne).

Projekt Ministerstwa Zdrowia potrwa przez najbliższych kilka lat. Zniesienie barier osobom niepełnosprawnym, starszym znacznie ułatwi im codzienne funkcjonowanie i życie. Faktyczna realizacja założeń programu może okazać się rewolucyjnym wsparciem dla osób niepełnosprawnych.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródła:

 

Podobne artykuły

Dookoła świata: jak wygląda służba zdrowia w innych krajach?

Redakcja

Sieć 5G lekarstwem dla szpitali?

Redakcja

Hybrydowa telerehabilitacja – kompleksowa rehabilitacja na odległość

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.