Dla Lekarza

Pozaustrojowe natlenianie krwi (ECMO) pomoże ciężko chorym na koronawirusa

pozaustrojowe natlenianie krwi

Pozaustrojowe natlenianie krwi (ECMO) to ostatnia nadzieja dla najciężej chorych na koronawirusa. Terapia może ratować życie pacjentom, którym ze względu na uszkodzenie płuc nie pomagają respiratory. Jest stosowana w pięciu ośrodkach w Polsce. 

 

Pozaustrojowe natlenianie krwi (ECMO) – co to jest?

ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) jest terapią pozaustrojowego natleniania krwi. Jest stosowana podczas niewydolności krążenia lub w skrajnych przypadkach ciężkiej niewydolności oddechowej.

Pozaustrojowe natlenianie krwi jest bardzo inwazyjną i ryzykowną terapią.
Zastępuje pracę płuc i/lub serca do czasu poprawy ich funkcji, aż umożliwi im samodzielne działanie. Technika sama w sobie nie leczy. Daje tylko czas, żeby układ oddechowy chorego się zregenerował.

Podstawowym kryterium, które decyduje o zastosowaniu pozaustrojowego natleniania krwi (ECMO), jest potencjalna odwracalność procesu. Jest wykorzystywana również w przypadkach, kiedy płuca pacjenta w ogóle już nie działają.

Terapię ECMO stosuje w okresie od kilku dni do maksymalnie kilku tygodni. Niestety z czasem jej zastosowania, dochodzi w organizmie pacjentów do wielu powikłań. Jest to spowodowane przewlekłym zastosowaniem układu pozaustrojowego, który ogranicza takie wspomaganie funkcjonowania organizmu pacjenta.

 

Pozaustrojowe natlenianie krwi pomoże ciężko chorym na COVID-19

ECMO, zwana inaczej pozaustrojową oksygenacją membranową, stosowana jest głównie w kardiochirurgii i podczas intensywnej terapii. Według wielu ekspertów pozaustrojowe natlenianie krwi jest metodą ostatniej szansy dla pacjentów z COVID-19.

Głównym narządem, który atakuje koronawirus, jest układ oddechowy. Chorzy, u których rozwija się zapalenie płuc, wymagają hospitalizacji. Najcięższe przypadki zachorowań na COVID-19 trafiają na oddziały intensywnej terapii. Tam bowiem personel medyczny ma ogromne doświadczenie m.in. w leczeniu ciężkich postaci wirusowych zapaleń płuc.

Lekarze, bazując na długoletniej praktyce, ratują covidowych pacjentów przy pomocy ECMO, czyli sztucznego płuca. Obecnie pozaustrojowe natlenianie krwi jest stosowane tylko w pięciu ośrodkach w Polsce. 

 

ECMO w USA – testy amerykańskich naukowców

Amerykańscy naukowcy podzielają zdanie polskich badaczy na temat ECMO. W przypadkach, gdy nie wystarcza nawet respirator, życie uratować może system do ciągłego pozaustrojowego natleniania krwi. Warto zauważyć, że ECMO nie jest innowacyjną terapią. Stosowana jest od ponad 30 lat.

ASAIO Journal – amerykańskie czasopismo medyczne (obejmujące badania i rozwój sztucznych narządów), opublikowało opis 32 przypadków leczenia terapią ECMO. Wszyscy pacjenci z silnie uszkodzonymi płucami zostali podłączeni do urządzeń. W czasie wykonywania badań specjaliści przeprowadzili analizę danych. Wykazała ona, że aż 22 chorym (68 proc.) udało się przeżyć. Jednak 17 z nich było ciągle wspomaganych przez ECMO.

Naukowcy zauważyli również, że pacjenci poniżej 65. roku życia i z mniejszą liczbą chorób towarzyszących, miały większe szanse przeżycia. Zdaniem badaczy szanse osób leczonych z pomocą ECMO zwiększają środki sterydowe. Z pięciu pacjentów, których dało się całkiem odłączyć od aparatury i uratować, czworo dożylnie otrzymywało sterydy. 

Naukowcy podkreślają, że leczenie koronawirusa u młodych pacjentów przebiega znacznie inaczej. Szczególnie tych otrzymujących sterydy. Ich organizmy mogą dużo lepiej reagować na ECMO.

Amerykańscy naukowcy wciąż wiążą duże nadzieje z testowanymi lekami na COVID-19. Jednym z nich jest remdesivir, który obecnie poddany został kolejnej fazie badań klinicznych. 

Pozaustrojowe natlenianie krwi (ECMO) jest terapią, która nie leczy. Daje jednak niezbędną i kluczową wartość – czas! Dzięki niemu, uszkodzone płuca pacjentów, mają szansę się zregenerować.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

Podobne artykuły

Czy krew pępowinowa pomoże w leczeniu autyzmu?

Redakcja

Rewolucja w transplantologii – maszyna, która utrzyma wątrobę poza ciałem, nawet przez tydzień

Redakcja

Sztuczna kość FlexiOss – rewolucyjny wynalazek Polaków

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.