Dla Lekarza

Polscy badacze pracują nad lekiem na koronawirusa (SARS-CoV-2)

lekarka ze szczepionką

Polscy naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie stworzyli substancję HTCC, która silnie hamuje zakażenie SARS-CoV-2. Natomiast uczeni z Politechniki Wrocławskiej postanowili w koronawirusa uderzyć enzymem. Czy trwające prace polskich naukowców okażą się decydujące na drodze do wynalezienia lekarstwa na Covid-19?

 

Substancjaa HTCC – fundament leku?

Od kilku miesięcy trwa ogólnoświatowa mobilizacja nie tylko w walce z koronawirusem, ale też w odkryciu lekarstwa na Covid-19. Pomóc w tym może osiągnięcie polskich naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy stworzyli substancję HTCC.

Innowacyjna substancja HTCC składa się ze związków chemicznych, które silnie hamują zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Tworzą je inhibitory polimerowe, polimery i związki polimerowe, a powstały na bazie chitozanu – związku otrzymywanego z… krewetek, a także grzybów.

Substancja HTCC została już opatentowana. Dotychczas przeprowadzone wstępne badania z wykazały, że po zaaplikowaniu substancji HTCC drogą wziewną, nie zaobserwowano toksyczności ani pogorszenia się czynności płuc.

Ponadto naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzili badania, wykorzystując standardowy model komórkowy oraz zaawansowany system modelujący, w pełni odzwierciedlający zróżnicowany nabłonek ludzkiego układu oddechowego (tzw. hodowle ALI). Otrzymane wyniki są bardzo obiecujące i mogą okazać się pierwszym krokiem w kierunku przygotowania skutecznego leku.


Enzym – klucz do koronawirusa SARS-CoV-2?

Prof. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej wraz z zespołem rozpracował enzym, którego działanie może być arcyważne w wykorzystaniu do walki z koronawirusem. Jak sam podkreśla: „jeśli enzym potraktujemy jako zamek, to my do niego dorobiliśmy klucz”. Może okazać się to milowym krokiem w kierunku lekarstwa na SARS-CoV-2.

Zespół pod przewodnictwem prof. Marcina Drąga od kilkunastu lat zajmuje się enzymami trawiącymi białka. Dotychczas służyły one do wykrywania chorobowo zmienionych komórek nowotworowych.

Ludzki organizm zawiera około 600 takich enzymów proteolitycznych. Przede wszystkim odpowiadają za kontrolę wszystkich ścieżek metabolicznych oraz procesy zachodzące w organizmach żywych. Mówiąc w skrócie – jeśli procesy te są zaburzone – zaczynają się choroby oraz problemy.

Wrocławscy naukowcy już od kilku lat współpracują z grupą prof. Rolfa Hilgenfelda z Lübeck University w Niemczech. Warto wiedzieć, że podczas pandemii SARS w latach 2002-2003, prof. Hilgenfeld miał olbrzymi wpływ na jej wygaszenie. Opublikował trójwymiarową strukturę proteazy wirusa SARS i jej pierwszego inhibitora.

Na początku lutego bieżącego roku prof. Hilgenfeld uzyskał enzym (proteazę koronawirusa SARS-CoV-2) i przekazał ją naukowcom z Wrocławia. Rozpoczęto wtedy intensywne badania enzymu, który tnie białka znajdujące się w środku koronawirusa. Jeśli uda się zatrzymać działanie tego enzymu, uda się
w konsekwencji uśmiercić wirusa. Prowadzone przez naukowców z Wrocławia badania stały się bazą dla poszukiwań leku na COVID-19.

Lek na koronawirusa – znaczenie bakteriofagów i nanoprzeciwciał

Narodowy Instytut Onkologii, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN we współpracy z innymi naukowcami również przystąpili do prac nad opracowaniem leku przeciwko koronawirusowi. Do opracowania terapii przeciwko zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, chcą zastosować nowatorską technologię, która łączy wykorzystanie bakteriofagów i nanoprzeciwciał.  

Bakteriofag, czyli wirus atakujący bakterie, stosowany jest w terapiach już od wielu lat (jest bezpieczny dla człowieka), natomiast nanoprzeciwciała, testowane są od niedawna, jako potencjalne leki.

Technologia polega na umieszczeniu nanoprzeciwciał na główce bakteriofaga. Takie rozwiązanie umożliwić ma nanoprzeciwciałom rozpoznanie wirusa oraz powstrzymać go przed wniknięciem do ludzkich komórek.

Podczas gdy koronawirus zbiera kolejne ofiary, polscy naukowcy nie zaprzestają kolejnych badań. Czy otrzymane wyniki, okażą się w efekcie milowym krokiem na drodze do wynalezienia niezbędnego lekarstwa? A może uprzedzi ich nowoczesna technologia

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

 

Podobne artykuły

Aplikacja „Time is brain”- nowe narzędzie w profilaktyce udarów mózgu

Redakcja

Telemedyczny system diagnostyki i monitorowania – AioCare

Redakcja

Biotts – polski startup podbija medyczny świat

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.