Dla Szpitala

“Odpowiedzialny społecznie Proto-Lab” – regiony wspierają rozwój innowacji dla ochrony zdrowia

dwie kobiety pracujące w laboratorium

Celem konkursu “Odpowiedzialny społecznie Proto-Lab” jest wsparcie projektów naukowych. Dzięki pomocy otrzymanej z województwa zachodniopomorskiego naukowcy tworzą projekty innowacyjnych urządzeń i rozwiązań dla sektora ochrony zdrowia.

 

Innowacje dla ochrony zdrowia w ramach konkursu “Odpowiedzialny społecznie Proto-Lab”

Od 29 kwietnia do 30 czerwca bieżącego roku trwał nabór wniosków do czterech etapów w ramach projektu pt. „Odpowiedzialny społecznie Proto-Lab”. Jego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 

Głównym celem konkursu jest wsparcie innowacyjnych projektów naukowych dla sektora ochrony zdrowia. Za jego pośrednictwem powstają i testowane są już technologie, rozwiązania, których szybkie wdrożenie ułatwi walkę ze skutkami koronawirusa. Innowacyjne projekty mają również zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii.

Kluczową kwestię stanowi dofinansowanie na realizację projektów. Zwycięzcy konkursu mogą uzyskać 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota, jaką można dostać w pierwszym konkursie to 150 tys. zł. 

Otrzymane granty laureaci konkursu mogą przeznaczyć na nabycie materiałów, surowców, koszty aparatury, analizy badawcze i ekspertyzy. Pieniądze można również przeznaczyć na wynagrodzenia, walidacje i ochronę patentów, koszty licencji, a także koszty ogólne jak księgowość, czy powierzchnia biurowa.

Dotychczas pieniądze przyznano trzem innowacyjnym projektom. Otrzymały je: Politechnika Koszalińska na prace nad prototypem przyłbicy ochronnej wielokrotnego użytku, Akademia Sztuki w Szczecinie na aplikację, która umożliwia zdalną rehabilitację pacjentów z chorobami płuc i Uniwersytetowi Szczecińskiemu na Mobilną Stację Sterylizacyjną.

 

Innowacyjna przyłbica, aplikacja do rehabilitacji – wsparcie doraźnych potrzeb

Już w pierwszych dniach pandemii Politechnika Koszalińska rozpoczęła produkcję przyłbic zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Uczeni przeprowadzili wiele serii badań mechanicznych, a następnie dokonali wyboru materiału i wzoru wytwarzanej przyłbicy. Dotychczas udało się wyprodukować 12 tysięcy przyłbic.

W to skuteczne narzędzie ochrony wyposażono już m.in. znaczną liczbę pracowników służby zdrowia, policjantów, pracowników innych służb mundurowych i urzędników. Uczelnia w ramach konkursu otrzymała dofinansowanie w kwocie 135 tys. zł.

W Akademii Sztuki w Szczecinie powstaje aplikacja do rehabilitacji pacjentów z przewlekłą chorobą układu oddechowego. Do jej użycia wystarczy smartfon, ewentualnie komputer osobisty i zestaw specjalnie zaprojektowanych urządzeń pomiarowych.

Służą one do pomiaru parametrów życiowych, a także wielu wskaźników rehabilitacji, m.in. liczby wykonanych powtórzeń, szybkości i intensywności ćwiczeń, względnej pojemności płuc oraz temperatury wydychanego powietrza. Innowacyjna aplikacja informuje medyka o parametrach
i postępach pacjenta w ćwiczeniach domowych. W ramach konkursu “Odpowiedzialny społecznie Proto-Lab”, Akademia Sztuki w Szczecinie otrzymała od organizatorów 107 tys. zł dofinansowania.

 

Mobilna Stacja Sterylizacyjna – największa dotacja, najszersze zastosowanie

Największe dofinansowanie w ramach konkursu otrzymał projekt Mobilnej Stacji Sterylizacyjnej naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego. To  blisko 150 tys. zł.

Sama idea stworzenia urządzenia do sterylizacji wynikła ze względu na zapotrzebowanie społeczne. Jednak kluczowym celem było stworzenie prostej technologii produkcji takiego urządzenia, aby tak niezbędna obecnie potrzeba sterylizacji materiałów, była stosunkowo tania i powszechnie dostępna.

Obecnie innowacyjne urządzenie dla ochrony zdrowia jest na etapie budowy konstrukcji i optymalizacji procesu wytwarzania skutecznego i wydajnego czynnika sterylizującego. Wynalazek uczonych z Uniwersytetu Szczecińskiego ma umożliwić w krótkim czasie dokładne wysterylizowanie wielu środków ochronnych jednocześnie.

W czasach pandemii koronawirusa innowacyjne urządzenia i rozwiązania dla ochrony zdrowia są wręcz bezcenne. Robot asystent, powłoka NanoSeptic, czy symulator badania USG płuc, to tylko kilka przykładów innowacyjnych wynalazków z trzech ostatnich miesięcy.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Telemedycyna w oczach Polaków – wyniki raportu

Redakcja

Walka z nowotworem – polski “koń trojański” zniszczy komórki nowotworowe

Redakcja

Mniej barier dla niepełnosprawnych – nowy projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych Ministerstwa Zdrowia

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.