Dla Szpitala

Nowy projekt rządu – wielkie zmiany w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych 

lekarze i pielęgniarki na SOR pchający łóżko z nieprzytomnym pacjentem

Już niebawem wszystkie Szpitalne Oddziały Ratunkowe czekają duże modyfikacje. Nowy projekt rządu, który trafił już do konsultacji, usystematyzować ma sytuację szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pomóc w tym ma nowy system TOPSOR, za którego pośrednictwem wszyscy chorzy będą czekać krócej na przyjęcie. Oprócz planowanego już wcześniej triażu wprowadzone będą m.in. bilety dla pacjentów.

 

Nowy system – TOPSOR 

TOPSOR, czyli Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym to system służący do prowadzenia “segregacji” medycznej w tych jednostkach. Za jego pośrednictwem przetwarzane są dane osobowe, łącznie z danymi obejmującymi stan zdrowia pacjenta, a także dane zawierające czas oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego i liczbie oczekujących osób w szpitalnym oddziale ratunkowym. 

Nowy system zacznie w pełni funkcjonować od października bieżącego roku w 76 największych szpitalnych oddziałach ratunkowych, a do końca sierpnia 2020 r., wprowadzony zostanie w pozostałych 156 Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Aktualnie w Polsce funkcjonują 232 takie placówki. Nowy system ujednolicić ma funkcjonowanie wszystkich systemów obsługi pacjentów w całym kraju, ponieważ obecnie jakość tej obsługi po prostu jest różna.

 

Duże zmiany w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych

Nowy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych przekazany został już do konsultacji. Zakłada on uregulowanie sposobu rejestracji pacjentów, a także uregulowanie sposobu “segregacji” medycznej pacjentów. Wszystkie osoby, które trafią na taki oddział, objęte zostaną założeniami ujętymi w projekcie. Dotyczyć będzie to osób przywiezionych przez ratowników medycznych, jak również osób, które na tzw.  SOR trafią samodzielnie. 

Podczas wizyty na oddziale, pacjent otrzyma bilet z informacją czasu przybycia oraz swój indywidualny numer pacjenta. Projekt zakłada również, że podczas “segregacji” medycznej obowiązywać będzie kwalifikacja do jednej z pięciu możliwych kategorii. Wspomniane kategorie regulować będą czas oczekiwania na kontakt z lekarzem, a także stopień zagrożenia zdrowia i życia. Obowiązywać będą m.in. kategoria czerwona oraz kategoria niebieska. 

Kategoria czerwona oznaczać będzie bezzwłoczną konieczność kontaktu z lekarzem, natomiast kategoria niebieska, brak nagłego zagrożenia zdrowotnego. W takim przypadku pacjent będzie musiał poczekać dłużej. Jeśli natomiast stan zdrowia pacjenta nie będzie w ogóle zagrożony, będzie on mógł zostać skierowany do jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, nie zajmując kolejki dla tych bardziej potrzebujących.

 

Lepsza organizacja pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczy również uporządkowania systemu organizacji pracy w SORach. Według nowych wytycznych na każdym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zabudowany będzie specjalny wyświetlacz. Jego zadaniem będzie informowanie o czasie oczekiwania na kontakt z lekarzem, a także łączna liczba oczekujących chorych. 

Z lepszą organizacją pracy wiązać się również będzie przydzielanie do ww. kategorii. Również bardzo istotną kwestię stanowi ilość personelu. Według nowego projektu rozporządzenia, ilość personelu medycznego ma być odpowiednio dostosowana do ilości przyjmowanych pacjentów w poszczególnych kategoriach, a także do maksymalnych czasów oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem. 

Wszystkie Szpitalne Oddziały Ratunkowe będą musiały być wyposażone w sprzęt medyczny (m.in. deski ortopedyczne), które w razie potrzeby będą wymieniane z zespołami ratownictwa medycznego. Ma to przede wszystkim usprawnić pracę zespołów ratownictwa medycznego oraz zapewnić szybszą gotowość w razie potrzeby do następnego zgłoszenia. 

W przekazanym do konsultacji projekcie znalazła się również m.in. możliwość zastąpienia pielęgniarki oddziałowej-ratownikiem medycznym lub pielęgniarką, koordynujących pracę innych pielęgniarek lub ratowników w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Pozostaje czekać na wdrożenie założeń w życie. 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Chmura Azure – bezpieczne rozwiązanie w systemie opieki zdrowotnej

Redakcja

Robot “Senhance” — oczami chirurga

Redakcja

Polscy naukowcy opracowali sondę grafenową, która pomoże przy operacjach serca

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.