Dla Pacjenta

Nowoczesne rozwiązania zmieniają stomatologię

stomatolog podczas pracy

Nowoczesne rozwiązania rewolucjonizują dziś świat stomatologii. Medycy stosują już innowacyjne technologie materiałowe, medycynę regeneracyjną, a także innowacyjne metody cyfrowe. Są one bardziej komfortowe dla pacjenta, ale też znacznie ułatwiają pracę lekarza i pozwalają na osiągnięcie znacznie lepszych efektów ich pracy. Oto najnowsze rozwiązania zmieniające stomatologię. 

 

Deprogramacja koryguje wady zgryzu

Wady zgryzu są bardzo częstą przyczyną zaburzeń okluzji, czyli relacji pomiędzy zębami górnymi i dolnymi. Okluzja jest również właściwym ułożeniem głowy żuchwy w stawie skroniowo-żuchwowym wspólnie z poprawnym napięciem mięśni. Zaburzenia tego układu są czasem następstwem m.in. gryzienia paznokci, długopisu oraz twz. bruksizmu, czyli nocnego zaciskania zębów i zgrzytania podczas snu. 

W celu leczenia zaburzeń okluzji coraz częściej pacjenci stosują deprogramację. Jest to pewnego rodzaju specjalistyczna nakładka na górną szczękę, dzięki której możliwe jest ustawienie zębów w pozycji, podczas której głowy żuchwy w stawie skroniowo-żuchwowym są w stanie relaksu.

Następstwem stosowania specjalistycznej nakładki jest wizyta u stomatologa. To on decyduje, czy konieczna jest dodatkowa terapia w postaci leczenia ortodontycznego, protetycznego, ekwilibracyjnego, czyli zeszlifowania zębów do korekty zgryzu oraz czy konieczne jest leczenie zachowawcze w postaci pełnej wymiany wypełnień. Niektóre wady po uzyskaniu prawidłowego położenia głowy żuchwy w stawie skroniowo-żuchwowym można od razu zrehabilitować protetycznie lub implanto-protetycznie. 

Zdecydowanie trudniej skorygować tzw. wady utrwalone. W takich przypadkach najczęściej niezbędne są skomplikowane operacje wraz z leczeniem ortodontycznym. Nowoczesne leczenie ortodontyczne nie tylko dotyczy modelowania układu wyrostków zębodołowych, lecz również wpływa na całość układu stomatognatycznego, powodując poprawy zgryz oraz poprawne napięcie mięśniowe w czaszce i optymalne relacje kości szczęk. 

 

Komórki macierzyste w stomatologii

Dotychczas inżynieria materiałowa bazuje na błonach zaporowych, kościach, różnych preparatach odzwierzęcych oraz na różnego rodzaju materiałach syntetycznych. Bardzo często w celu szybszego gojenia się tkanek do materiału kostnego oraz membrany zaporowej dodaje się pewne tzw. czynniki sprzyjające, które odpowiedzialne są za procesy naprawcze.

Coraz częściej można również zaobserwować zastosowanie komórek macierzystych. Pobierane są od samego pacjenta, z jego krwi obwodowej, tkanki tłuszczowej lub z jego szpiku kostnego. Dzięki swoim właściwością komórki macierzyste wpływają na rozmnażanie komórek kości oraz tkanki łącznej, pomagając tym samym w odbudowie struktur tkankowych. 

Dziedzina nauki, jaką jest inżynieria materiałowa, pomaga odtwarzać struktury tkankowe
w ich poprzednich ilościach, składzie oraz wcześniejszych proporcjach. 

 

Techniki cyfrowe w stomatologii

Nowoczesne techniki cyfrowe zdecydowanie zmieniły dziedzinę medycyny, jaką jest stomatologia. Już dziś stomatolodzy korzystać mogą m.in. ze skanerów intraoralnych (wewnątrzustnych). Skaner wewnątrzustny jest idealnym narzędziem diagnostycznym pozwalającym użytkownikowi
na analizę obrazu w 3D. Pozwala na bardzo dokładne wykonanie skanu szczęki i żuchwy. Przy jego zastosowaniu można również dokonać tzw. oceny zwarcia, odnaleźć punkty urazowe do skorygowania oraz wysyłać obrazy wykonanych skanów w postaci cyfrowej do laboratorium. 

Kolejnym urządzeniem, które znacząco zmieniło dziedzinę stomatologii, jest drukarka 3D.
Ma ona istotny wpływ na pracę stomatologów oraz techników dentystycznych. Zastosowanie drukarek 3D kluczowe jest podczas rehabilitacji protetycznej oraz wizualizacji do użytku pacjentów. 

Ortodonci po wykonaniu skanów wysyłają je do specjalistów, którzy za ich pośrednictwem planują wykonanie alignerów, czyli aparatów ortodontycznych. 

Inni specjaliści, a dokładniej implantolodzy, wykonane skany wewnątrzustne nakładają na obrazy (wykonane metodą tomografii komputerowej) i dzięki temu planują optymalne umieszczenie implantów. 

Wydrukowane cyfrowo szablony chirurgiczne umieszczane są w jamie ustnej pacjenta,
a dzięki wykonanym skanom możliwe jest wprowadzenie implantów
w najlepszym protetycznie położeniu. 

Nowoczesne technologie materiałowe oraz innowacyjne metody cyfrowe zdecydowanie zmieniły rzeczywistość stomatologii. Powstają coraz to nowsze i bardziej skuteczne,
a stworzenie kolejnych innowacyjnych metod i technologii jest tylko kwestią czasu. 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Tablet z “bąbelkami” tworzy… alfabet Braille’a

Redakcja

Jak zostać dla kogoś… oczami?

Redakcja

Genomiczna Mapa Polski – czym jest największy genetyczny projekt w Polsce?

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.