Dla Szpitala

Nowe rozwiązania do walki ze szpitalnymi bakteriami

łóżko szpitalne z powłoką antybakteryjną

Zakażenia szpitalne są bardzo poważnym problemem występującym na całym świecie. Tylko w ciągu jednego roku są przyczyną zgonów około 100 tys. Amerykanów i 40 tys. mieszkańców Unii Europejskiej. Czy nowe rozwiązania, jak miedziane łóżka, specjalna powłoka przeciwbakteryjna aktywowana światłem, bądź nanowarstwy, okażą się skutecznym rozwiązaniem w walce ze szpitalnymi bakteriami?

 

Miedziane łóżko – nowy sposób zmniejszenia liczby bakterii szpitalnych 

Do najbardziej zanieczyszczonych powierzchni w placówkach szpitalnych należą łóżka. Pomimo ogromnych starań oraz wysiłków pracowników służby zdrowia, łóżka chorych nie są niestety czyszczone zbyt często i wystarczająco dobrze.

Naukowcy z Medical University of South Carolina (USA) przeprowadzili w ostatnim czasie badanie, które wykazało, że powyższy problem mogą rozwiązać miedziane łóżka. Co ciekawe, pokryte miedzianą powłoką posłania, wykazały silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, znacząco obniżając liczbę występujących groźnych zakażeń szpitalnych.

Celem badania amerykańskich naukowców było porównanie zanieczyszczenia tradycyjnych łóżek, składających się głównie z plastikowych elementów z łóżkami wyposażonymi w miedziane szyny, podnóżki i elementy sterujące.

W wyniku przeprowadzonego eksperymentu okazało się, że dopuszczalne normy stężenia szczepów bakterii były przekroczone w 90 proc. próbek, które pobrano z łóżek klasycznych (tradycyjnych). Otrzymane wyniki potwierdziły duży potencjał miedzi oraz jej przeciwdrobnoustrojowych właściwości, podczas zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

Przeciwbakteryjna powłoka zniszczy bakterie

Najczęstszą przyczyną zakażeń szpitalnych są bakterie E. coli oraz Clostridioides difficile, zwane inaczej metycylinoopornym gronkowcem złocistym (MRSA).

Nowa aktywowana światłem powłoka zabija m.in. powyższe bakterie, a jej twórcami są naukowcy z University College London. Jak sami twierdzą, taką powłokę można stosować wewnątrz cewników i rurek wentylacyjnych, które są głównymi źródłami zakażeń szpitalnych. Wynalazek angielskich uczonych zbudowany jest z niewielkich fragmentów zmodyfikowanego złota zamkniętego w polimerze pokrytym fioletem krystalicznym. Posiada właściwości grzybobójcze oraz bakteriobójcze i jest aktywowana światłem o natężeniu jedynie 300 luksów. 

Takie światło występuje w poczekalniach i innych tego typu pomieszczeniach szpitalnych. W przeprowadzonym badaniu naukowcy umieszczali na nowej powłoce oraz na powłoce kontrolnej, kolonie bakterii gronkowca złocistego oraz E. coli (100 000 sztuk na mililitr). Kolejno porównywano ilość bakterii w ciemności oraz w oświetleniu o intensywności od 200 do 429 luksów.

Otrzymane wyniki potwierdziły, że powłoka kontrolna, która składała się z samego polimeru i fioletu krystalicznego, wcale nie zabijała bakterii w warunkach naturalnego oświetlenia. Natomiast powłoka antybakteryjna zdecydowanie wpłynęła na zmniejszenie rozprzestrzeniania się bakterii.

Nanowarstwy kontra szpitalne bakterie

Naukowcy z Instytutu Fizyki PAN oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stworzyli nanowarstwy i opracowali metody nanoszenia ich na trójwymiarowe powierzchnie. Nanowarstwy, czyli warstwy tlenków metali o grubości kilkudziesięciu nanometrów, wykazują wiele właściwości antybakteryjnych.

Według naukowców te cienkie antybakteryjne warstwy metali mogłyby znaleźć zastosowanie w szpitalach, gdzie do zakażeń lekoopornymi bakteriami dochodzi dość często. Można je wykorzystać do pokrycia m.in. klamek w szpitalach, łóżek, elementów chirurgicznych, a nawet tkanin.

Aby umieścić je na trójwymiarowych powierzchniach, naukowcy zastosowali metodę ALD (atomic layer deposition). ALD, czyli metoda osadzania nanowarstw w niskiej temperaturze, pozwala pokrywać powierzchnie: trójwymiarowe, termowrażliwe, wykonane z papieru oraz tkaniny, tworząc trudnościeralną wytrzymałą i jednolitą warstwę.

Od wielu lat naukowcy na całym świecie próbują znaleźć skuteczne rozwiązanie w walce ze szpitalnymi bakteriami. Próbują różnych sposobów, wykorzystując dostępne technologie i materiały jak np. bioaktywne szkło i nanomateriały. A może jednak powyższe rozwiązania rozwiążą dotychczasowy problem szpitalnych bakterii?

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

Podobne artykuły

Mniej barier dla niepełnosprawnych – nowy projekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych Ministerstwa Zdrowia

Redakcja

Pandemia napędza wynalazców – nowe sposoby wykrycia koronawirusa

Redakcja

Ogólnopolski pilotażowy program trombektomii mechanicznej w leczeniu udarów

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.