Dla Farmaceuty Dla Szpitala

Nowe obowiązki i rola farmaceutów szpitalnych – co przewiduje projekt ustawy?

dwóch farmaceutów szpitalnych

Nowy projekt rządu zwiększyć ma zakres obowiązków farmaceutów szpitalnych, a w konsekwencji przynieść spore oszczędności placówkom szpitalnym. W polskich szpitalach zatrudnionych jest około 1,7 tys. takich specjalistów. Zajmują się przede wszystkim zamawianiem leków oraz dostarczaniem ich na oddziały szpitalne. 

 

Duże zmiany obowiązków farmaceutów szpitalnych

Pod koniec 2019 r. Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało nowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, a z początkiem lutego trafił on do sejmu. Obecność farmaceuty na oddziale szpitalnym jest – jak dotąd – rzadkością, lecz sytuacja ta ma diametralnie ulec zmianie, przynosząc korzyści dla wszystkich.

Nowa ustawa nakłada szereg nowych obowiązków na farmaceutów szpitalnych. Od momentu wprowadzenia ustawy farmaceuci będą mieć m.in. prawo do wykonywania przeglądów lekowych. Mówiąc dokładniej, chodzi o wykrywanie potencjalnych problematycznych interakcji między przyjmowanymi produktami leczniczymi, a także między produktami leczniczymi a innymi produktami, jak np. suplementy diety.

Kolejnym nowym obowiązkiem farmaceutów szpitalnych będzie opracowywanie indywidualnych planów opieki farmaceutycznej w kontekście usystematyzowania oraz racjonalizacji całego procesu. To rozwiązanie zwiększyć ma skuteczność procesu farmakoterapii.

Ponadto projekt ustawy zakłada możliwość wykonywania przez farmaceutów prostych badań diagnostycznych, stricte związanych z farmakoterapią. Umożliwi to zwiększenie dostępności pacjentów do powszechnych badań diagnostycznych.


Większa rola farmaceutów szpitalnych

Nowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty znacznie wzmocni rolę szpitalnych farmaceutów.  Uczestniczenie w badaniach klinicznych, prowadzenie terapii monitorowanej stężeniami leków, sprawowanie nadzoru nad gospodarką wyrobami medycznymi, a także produktami leczniczymi w placówkach szpitalnych, to tylko kilka nowych wytycznych, które przewiduje ustawa.

Ponadto każdy farmaceuta zatrudniony w szpitalu, będzie mógł m.in. brać udział w pracach komitetu terapeutycznego oraz zarządzać lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach. Nowa rola farmaceutów szpitalnych odbywać się będzie w porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapię chorego, a wyższe uprawnienia, przełożyć się mają na duże korzyści ekonomiczne dla placówek szpitalnych oraz zwiększyć mają innowacyjność farmakoterapii.

Projekt ustawy zawiera również nową propozycję formy kształcenia podyplomowego za pośrednictwem kursów kwalifikacyjnych. Dzięki nim farmaceuci zdobędą dodatkowe kwalifikacje oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych.

 

Farmaceuta i opieka farmaceutyczna za granicą

Nadanie nowych uprawnień oraz zwiększenie roli farmaceutom to proces, który wymaga przeniesienia dobrych wzorców z zagranicy. 

Naczelna Izba Aptekarska (NIA) potwierdza, że podobne rozwiązania, jak w nowym projekcie ustawy, pomyślnie funkcjonują m.in. w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Danii i Belgii. 

W wymienionych państwach, w ramach przeglądów lekowych przeznaczonych osobom zmagającym się z przewlekłymi chorobami, jak np. astma, to farmaceuta ma ogromny wpływ na znaczną poprawę wytycznych lekarskich, a także na efektywność kosztowej farmakoterapii. 

Już w roku 2013 Francja wprowadziła wsparcie terapeutyczne dla chorych przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania opieki wykonano ponad 161 tys. konsultacji farmaceutycznych w 63 proc. wszystkich aptek. Około 75 proc. pacjentów stwierdziło, że wprowadzona usługa przyczyniła się do poprawy stanu ich wiedzy na temat choroby, a 90 proc. oceniło ją za komplementarną do porady lekarskiej.

Wprowadzone świadczenia zdrowotne w Portugalii, jak m.in. pomiar ciśnienia tętniczego oraz sezonowe szczepienia przeciwko grypie, poprawiły jakość życia pacjentów o ok. 8,3 proc. Zrealizowano je w autoryzowanych aptekach ogólnodostępnych, a wartość ich wyceniono na ponad 979 mln euro.

Również w Wielkiej Brytanii kilka lat temu rozszerzono zakres obowiązków farmaceutów. Według danych brytyjskiego NHS tylko w roku 2015, dzięki wprowadzeniu porad farmaceutów, pacjenci zaoszczędzili ok. 600 mln funtów. Natomiast realizowane w aptekach usługi pozwoliły zaoszczędzić około 3 mld funtów. 

Zawarte w ustawie nowe wytyczne realizują postulaty zamieszczone w dokumencie rządowym “Polityka lekowa państwa 2018-2022”. Akt ten znacznie wzmocni rolę szpitalnych farmaceutów oraz nada im szereg nowych uprawnień, oraz co bardzo ważne, przyniesie spore oszczędności placówkom szpitalnym.

 

Aplikacja OLAF

Przykładem rozwiązania, które mocno stawia na wzmocnienie roli farmaceuty w procesie leczenia pacjenta jest OLAF – Asystent Mądrego Leczenia. Jest to aplikacja mobilna i webowa opracowana przez polską firmę technologiczną Lideo we współpracy z rynkiem medycznym. Pomaga ona w prowadzeniu skutecznej farmakoterapii pacjenta i to wszystko w sposób cyfrowy. Asystent zgodny jest z potrzebami każdego użytkownika – minimalizujący ilość zbędnych aktywności na etapie leczenia, a maksymalizujący efektywność ich pracy. A co najważniejsze, porządkuje i jasno określa drogę leku od jego zlecenia poprzez przygotowanie i podanie pacjentowi – z możliwością zdalnych konsultacji farmaceutycznych. Ponadto system ogranicza papierową dokumentację medyczną i minimalizuje czynności związane z jej weryfikacją. Daje dostęp do całodobowej karty zleceń z każdego miejsca. Asystent OLAF wspiera walkę z niepożądaną polipragmazją ora wyznacza nowe kierunki w bezpiecznej farmakoterapii. W tym wszystkim niezwykle ważna jest także rola farmaceuty na oddziale, który wpisuje się w zintegrowany zespół medyczny. Wspólnie z lekarze i pielęgniarką czuwa nad właściwym procesem zdrowienia pacjenta wykorzystując przy tym swoją specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Czym jest, jak działa system weryfikacji autentyczności leków i kiedy jest potrzebny?

Redakcja

Robot da Vinci – mechaniczny chirurg przyszłością medycyny?

Redakcja

Miliony z funduszy unijnych trafią do polskich szpitali. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.