Dla Pacjenta

Nowa terapia dla chorych na HIV – ARV 

Nowa terapia dla chorych na HIV - ARV

Już ponad 35 lat minęło od pierwszego stwierdzonego na świecie przypadku zachorowania na AIDS. Do dzisiaj nie udało się jednak znaleźć antidotum na chorobę wywołaną wirusem HIV. Ciągły postęp, a także szereg wieloletnich badań i testów dotyczących HIV i AIDS, umożliwiły opracować zalecenia związane z terapią antyretrowirusową (ARV).

 

Terapia antyretrowirusowa (ARV)

Już prawie 37 mln osób na całym świecie zakażonych jest wirusem HIV. Liczba ta stale rośnie, a tylko w roku 2017 zakażonych zostało około 1,8 mln ludzi.

Innowacyjne terapie antyretrowirusowe (ARV) zmieniają światopogląd na temat zakażenia HIV. Można je teraz traktować wręcz jako chorobę przewlekłą, z którą spokojnie można dożyć późnej starości. 

Wszystko jednak zależy od odpowiednio wczesnego czasu wykrycia wirusa, a także regularnie przyjmowanej terapii ARV. To ona blokuje jego namnażanie, a także normalizuje pracę układu odpornościowego. Terapia ARV hamuje również rozwój AIDS oraz – co bardzo istotne – zapobiega przenoszeniu infekcji HIV. Wywołuje mniej działań niepożądanych, a wszystko dzięki zastosowaniu nowych leków.

W Polsce podczas leczenia stosowano dotychczas standardową terapię trójlekową, którą można już zamienić na równie efektywną terapię składającą się z dwóch leków przeciwretrowirusowych.

 

Leki antyretrowirusowe (ARV)

Podczas terapii antyretrowirusowej (ARV) stosuje się leki, niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu leczenia. Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI) to pierwszy z nich. Hamuje działanie enzymu przepisującego materiał genetyczny z RNA wirusa na DNA, który po włączeniu do komórki człowieka daje możliwość produkcji następnych cząsteczek wirusa, infekując kolejne wrażliwe komórki organizmu.

Kolejnym lekiem są nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI). Różnią się budową chemiczną od poprzednich, lecz działają w bardzo podobny sposób, silnie hamując replikację wirusa HIV (proces powielania DNA).

Następnym lekiem stosowanym podczas terapii antyretrowirusowej (ARV) są inhibitory proteazy (PI). Są to substancje polepszające skuteczność leku NRTI podczas obniżania ilości wirusa w mililitrze krwi (tzw. wiremia HIV), przy zachowaniu funkcji układu odpornościowego i obniżeniu zachorowań dotyczących zakażenia wirusem HIV.

Czwartym lekiem stosowanym podczas terapii ARV są inhibitory fuzji. Dzięki swoim właściwościom zapobiegają połączeniu się wirusa z komórką i wniknięciu do niej.
Antagoniści koreceptora CCR5 to kolejny stosowany lek podczas terapii ARV. Jego właściwości powodują zablokowanie koreceptora CCR5, utrudniając wnikanie wirusa do wrażliwych na zakażenie komórek.

Ostatnim stosowanym lekiem podczas terapii ARV są inhibitory integrazy. Integraza jest enzymem powodującym wniknięcie DNA HIV do jądra zainfekowanej komórki,
a inhibitory zablokowują ten proces.Leczenie antyretrowirusowe (ARV) – kto się kwalifikuje?

Decyzję o rozpoczęciu leczenia antyretrowirusowego (ARV) u pacjenta podejmuje lekarz specjalista, na podstawie aktualnych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN AIDS). 

Każdy przypadek zakażonych osób rozpatrywany jest przez lekarza indywidualnie.
Bierze on pod uwagę m.in. stan kliniczny chorego, liczbę limfocytów CD4, poziom wiremii wirusa HIV RNA (poziom obecności mogących się namnażać wirusów we krwi), a także współwystępujące infekcje i choroby. Rozpoczęcie terapii antyretrowirusowej (ARV) może dopiero nastąpić w momencie uzyskania świadomej, pisemnej zgody od pacjenta. W przypadku osób poniżej 18 roku życia zapoczątkowanie terapii możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody od rodziców lub opiekuna prawnego.

O wyborze placówki medycznej, w której przeprowadzona zostanie terapia, decyduje pacjent. Może on wybrać dowolną placówkę na terenie całej Polski. Może ją nawet zamienić na inną podczas trwania terapii. Osoby, które nie gwarantują ścisłej współpracy lub kontynuacji leczenia, nie zostaną jednak objęte terapią antyretrowirusową (ARV).

Zastosowanie terapii ARV w roku 2018 pozwoliło na zmniejszenie toksyczności leczenia wszystkich pacjentów zarażonych wirusem HIV. Przyczyniła się również do zmniejszenia liczby zakażeń spowodowanych niską odpornością, zmniejszenia liczby zachorowań na nowotwory związane z AIDS, a także co najważniejsze do spadku śmiertelności osób – chorych na AIDS.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

 

Podobne artykuły

Jak wykryć chorobę Parkinsona… szybciej?

Redakcja

Lekarz w telefonie nie wystarczy!

Redakcja

VR TierOne – leczenie depresji i rehabilitacja po udarze mózgu 

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.