Dla Pacjenta

Nowa immunoterapia. Czy zmniejszy ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego?

doktor pobierający z ampułki lekarstwo do strzykawki

Tylko w samych Stanach Zjednoczonych przeszło 50 milionów osób choruje z powodu alergii, czyli nieodpowiednich reakcji układu immunologicznego. Przerażać może fakt, że liczba ta wciąż się powiększa, a niektóre z alergii doprowadzają do zgonu w efekcie tzw. wstrząsu anafilaktycznego. Naukowcom udało się opracować nową metodę immunoterapii. Czy obniży ona wskaźnik śmiertelności wywołany wstrząsem? 

 

Wstrząs anafilaktyczny – czym dokładnie jest? 

Anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny to nic innego jak bardzo szybko postępująca i zagrażająca życiu, reakcja nadwrażliwości organizmu na czynnik zewnętrzny. Może być to m.in. reakcja na pokarm, stosowany lek, jak również reakcja na ugryzienie czy ukąszenie przez owada np. pszczołę lub osę.

Najczęściej w momencie wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego w organizmie ludzkim następuje znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Bardzo często wstrząs anafilaktyczny ma charakter alergiczny. Przykładem może być uczulenie na jakiś składnik odżywczy, np. orzeszki ziemne. Wstrząs może mieć również charakter niealergiczny, np. w przypadku reakcji organizmu na zimno. 

Główną przyczyną występowania wstrząsu anafilaktycznego jest nadwrażliwość organizmu na jakiś alergen. Skutkuje to wystąpieniem reakcji Ige-zależnej, czyli natychmiastowej (od kilku sekund, do kilkunastu minut). Następnie w organizmie dochodzi do pobudzenia komórek tucznych (komórek tkanki łącznej lub błon śluzowych). W takiej sytuacji komórki tuczne wydzielają szereg różnych silnych substancji m.in. histaminę i tryptazę, powodujące objawy wstrząsu anafilaktycznego. 

 

Nowa metoda immunoterapii – skuteczna?

Według danych statystycznych z USA, na alergie pokarmowe choruje około 8%. dzieci i ponad 4% osób dorosłych. To w konsekwencji skutkuje liczbą 200 000 wizyt w szpitalu każdego roku. Jak dotąd naukowcom z całego świata nie udało się stworzyć uniwersalnego leku, który zapobiegałby alergiom pokarmowym. 

W ostatnim czasie powstała nowo opracowana prototypowa immunoterapia.
Jej głównym celem było dostarczanie do organizmu ludzkiego niewielkich dawek białek występujących w orzechach. Po co? Ponieważ, dostarczenie ich do organizmu miało zdecydowanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia zdarzenia potencjalnie śmiertelnego, a nie wyeliminowanie całkowicie alergii. 

Wstępne wyniki testów były bardzo optymistyczne i obiecujące. 

Niestety kolejne testy nie potwierdziły skuteczności eksperymentalnej immunoterapii, a wręcz przeciwnie. Wyszło na jaw, że eksperymentalna immunoterapia jest w stanie wyrządzić organizmie ludzkim więcej szkód niż pożytku.

Testy innowacyjnej immunoterapii przeprowadzono na liczbie ponad 1000 osób. Zaobserwowano, że ryzyko wystąpienia u nich wstrząsu anafilaktycznego jest znacznie wyższe. Wszyscy pacjenci poddani immunoterapii byli o 22 proc. bardziej narażeni na wstrząs anafilaktyczny,
w porównaniu do reszty osób, które nie brały udziału w leczeniu.

 


Efektywna Immunoterapia w leczeniu raka

Immunoterapia znajduje coraz to nowsze zastosowanie w walce z chorobami. Postanowiono wykorzystać tę innowacyjną metodę w leczeniu raka. Polega ona na zwiększeniu naturalnych reakcji obronnych organizmu.

Według ekspertów mechanizm immunoterapii jest uniwersalny i może pomóc
w leczeniu kilku typów nowotworów, a nawet jest w stanie zapewnić długotrwałą kontrolę i całkowite wyleczenie rozwiniętych przypadków nowotworów. 

Bardzo częstą metodą leczenia nowotworów jest chemioterapia, która spotyka się wielokrotnie z ogromną niechęcią i krytyką osób chorych. Wpływa toksycznie na ulegające podziałom komórki. W efekcie bardzo często u osób leczonych chemioterapią zaobserwować można skutki uboczne, jak m.in. wypadające włosy, biegunki oraz zaburzenia krzepnięcia krwi lub zaburzenia odporności organizmu. 

Podczas leczenia innowacyjną immunoterapią skutki jw. nie występują wcale.

Metoda ta może okazać się przełomem w leczeniu, ponieważ komórki odpornościowe stale patrolują organizm ludzki w celu wykrywania intruzów.

Co ważne, nowotwór może wydzielać tzw. substancje wyciszające ludzki układ odpornościowy, a zastosowanie immunoterapii odblokować ma naturalne mechanizmy obronne.

Immunoterapia aktualnie nie odniosła sukcesu w walce ze wstrząsem anafilaktycznym. Jednak pierwsze pozytywne testy laboratoryjne, dają nadzieję naukowcom, że metoda ta, po wprowadzeniu kilku zmian, może
w przyszłości być metodą równie skuteczną , jak w leczeniu nowotworów.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Konsultacje z lekarzem online na Platformie Telemedycznej Medicalls

Redakcja

Innowacyjne rozwiązania w rehabilitacji

Redakcja

E-skierowanie – kolejny krok w cyfryzacji służby zdrowia

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.