Dla Pacjenta

Mobilne aplikacje dla alergików 

Coraz więcej osób cierpi z powodu alergii. Sezon wiosenno-letni, kiedy szczególną aktywność mają rośliny pylące, staje się “zmorą” dla wielu osób. Z pomocą przychodzą jednak coraz bardziej nowoczesne mobilne aplikacje, które mają pomóc i ułatwić życie wszystkim alergikom. 

 

Mobilna aplikacja dla alergików “Nie kichaj”

“Nie kichaj” przeznaczona jest dla wszystkich osób, które mają uczulenie na wszelkiego rodzaju pyłki. Dzięki mobilnej aplikacji każdy alergik może sprawdzić, które miejsce omijać, aby oszczędzić sobie dyskomfortu.

Aby korzystać w pełni z aplikacji mobilnej niezbędne jest założenie konta. Co ciekawe – podczas rejestracji należy wybrać jedną z dwóch opcji, czy jest się “ofiarą” alergii, czyli pacjentem, czy może jej “pogromcą”, czyli lekarzem. W momencie wybrania opcji nr 1 aplikacja mobilna poprosi o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, a także zaznaczenia roślin wywołujących reakcje alergiczne. Wybierając opcję nr 2 aplikacja poddaje osobę odpowiedniej weryfikacji, by uniknąć oszustw. 

Mobilna aplikacja dla alergików “Nie kichaj” jest nie tylko mapą pylenia – to również dziennik alergicznego samopoczucia, który pozwala w łatwy oraz dokładny sposób monitorować objawy alergii. Zawarta w aplikacji zakładka “Pylenia”, pozwala każdemu alergikowi zobaczyć informacje geolokalizacyjne, czyli informacje gdzie i w jakim stężeniu aktualnie pylą rośliny. Zakładkę “Dziennik” należy uzupełniać każdego dnia, wpisując tam dane dotyczące aktualnego samopoczucia. Tutaj każdy alergik, za pośrednictwem wykresu, może sprawdzić, czy w danej miejscowości, do której planuje podróż, nie pylą rośliny, na które jest uczulony.

Ostatnia zakładka jest również bardzo pomocna. To w niej znajdują się informacje dotyczące najbliższych gabinetów lekarskich przeznaczonych dla alergików. Aplikacja mobilna “Nie kichaj” dostępna jest za darmo na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

 

Bądź przygotowany na atak – mobilna aplikacja dla alergików “Apsik!”

Mobilna aplikacja dla alergików “Apsik!” jest aplikacją podobną do “Nie kichaj”. Posiada bardzo ciekawy interfejs, w którym każdy alergik znajdzie informacje dotyczące stężenia pyłków, a także dane o pogodzie i zanieczyszczeniu powietrza.

Za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej każdy alergik może odpowiednio przygotować się do ataku pyłków. Na bieżąco aplikacja informuje każdego jej posiadacza o stężeniu niebezpiecznych pyłków w najbliższej okolicy. 

Oczywiście – należy wpierw zaznaczyć w aplikacji, na które jest uczulona osoba korzystająca z narzędzia oraz udostępnić informacje dotyczące swojej lokalizacji. 

Aplikacja samoczynnie pobiera dane w czasie rzeczywistym z bieżących odczytów ze stacji pomiarowych Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych. “Apsik!” ostrzega również o zbliżających się sezonach pylenia. Wspiera tym samym zaplanowanie odpowiednio wcześnie wizyty u specjalisty, aby odpowiednio się przygotować do sezonu pylenia.

Aplikacja “Apsik!” tak samo, jak aplikacja “Nie kichaj” udostępnia bazę danych gabinetów specjalistów od alergii znajdujących się w pobliżu. Dzięki aplikacji “Apsik!” istnieje również możliwość umówić się na taką wizytę u wybranego specjalisty.

W zawartym w aplikacji dzienniczku, każdy alergik może codziennie wpisywać informacje na temat przebiegu alergii (m.in. czy i jak przepisane leki łagodzą dolegliwość). Dane te można również wyeksportować do pliku PDF, a następnie przedstawić je podczas wizyty u specjalisty. Są to bezcenne informacje dla lekarza
w kontekście dalszego przebiegu leczenia. Należy wspomnieć, że aplikacja “Apsik!”, podobnie jak aplikacja “Nie kichaj” jest  również całkowicie bezpłatna.

 

Pozostałe mobilne aplikacje dla alergików

Szeroka baza dostępnych na rynku mobilnych aplikacji dla alergików pozwala dokonać bardzo indywidualnego wyboru. Oprócz ww. aplikacji dostępne są m.in. aplikacje: “Prognoza pylenia”, “Odetchnij spokojnie”, “Kalendarz Pylenia Alergia”, “E-symptoms”, a także “1000 Allergy, Asthma and Immunology Dictionary Terms with Glossary of Procedures and Treatments”. Wszystkie przeznaczone są dla osób cierpiących na alergie. Niektóre z nich pomogą śledzić na bieżąco pylenia wybranych roślin, niektóre są źródłem bezcennych informacji, inne zaś pomogą zapisywać objawy alergii, a nawet astmy.

Mobilne aplikacje dla alergików nie złagodzą skutków alergii, jednak przekażą niezbędne informacje dotyczące stężenia pyłków, która roślina, gdzie i kiedy będzie pylić, a nawet skierować i umówić  potrzebującego na wizytę u specjalisty. Aplikacje mobilne dla alergików są niezbędne w codziennym życiu i lepszym funkcjonowaniu każdego pacjenta. 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródła:

Podobne artykuły

E-zdrowie – jak przebiega wdrażanie systemu?

Redakcja

Elektroniczne skierowana do szpitala i na badania

Redakcja

Helping Hand – aplikacja wspierająca leczenie uzależnienie od alkoholu

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.