Dla Lekarza

Leki na koronawirusa (COVID-19) w trakcie kolejnych badań

leki na koronawirusa

Na całym świecie trwają intensywne badania naukowców w celu stworzenia skutecznego leku na COVID-19. Wyniki z przeprowadzonych badań kilku leków, napawają sporym optymizmem. Na przełom w leczeniu jest jeszcze za wcześnie, a testowane leki, czeka teraz seria kolejnych badań klinicznych.

 

Badania kolejnych leków na COVID-19

Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 naukowcy próbują znaleźć skuteczny lek przeciwko tej chorobie. Rozpoczęły się więc intensywne prace badawcze, prowadzone zarówno przez instytucje naukowe, jak i ośrodki badawczo-rozwojowe firm farmaceutycznych.

Wprowadzenie skutecznego leku do powszechnego użytku pozwolić ma na bezpieczne zwalczenie wirusa w organizmie człowieka. W efekcie – poprawić stan zdrowia najciężej chorych oraz przyspieszyć zdrowienie pacjentów.

Obecnie na całym świecie naukowcy testują dziesiątki leków na koronawirusa. Jak dotąd nie ma niestety jeszcze sprawdzonego leczenia COVID-19. Otrzymane pierwsze wyniki z przeprowadzonych badań kilku leków, napawają jednak sporym optymizmem. Jak podkreślają naukowcy, na przełom jest jeszcze za wcześnie, lecz lek na koronawirusa jest już bliżej, niż dalej.

Pozytywne wyniki otrzymano, podając pacjentom m.in. remdesivir, eksperymentalny lek przeciwwirusowy oraz hydroksychlorochinę, która w połączeniu z  azytromycyną okazała się jeszcze bardziej skuteczna.
Powyższe leki przetestowane zostały na małej grupie pacjentów. Aby potwierdzić ich skuteczność, przejść muszą jeszcze szereg kolejnych badań klinicznych.

 

Remdesivir – lek, który może zwalczyć koronawirusa?

Remdesivir to lek, który został opracowany przez amerykańską spółkę Gilead Sciences. Stworzono go do walki z wirusem Ebola i choroby marburskiej. Ponadto lek wykazuje również działanie przeciwwirusowe przeciwko innym jednoniciowym wirusom RNA. Wśród nich można wymienić m.in. wirusy: RSV, Nipah, Hendera, Junin, gorączkę Lassa oraz koronawirusy – MERS i SARS.

Ze względu na tak duże działanie przeciwwirusowe, naukowcy postanowili wykonać badania Remdesiviru w leczeniu COVID-19. We wstępnych badaniach udział wzięły 53 osoby leczone w USA, Kanadzie, Europie oraz Japonii. Lek podawano chorym przez 10 dni, a po 18 dniach stan zdrowia 36 pacjentów (68 proc.) się poprawił. Otrzymane pierwsze wyniki byłe na tyle obiecujące, że lek ten postanowiono przetestować na większej liczbie pacjentów.

W badaniach klinicznych przeprowadzonych w USA, w których udział już wzięło 1090 pacjentów, stwierdzono, że lek podawany pacjentom z korowawirusem, pozwala o 30 proc. skrócić czas powrotu do zdrowia w porównaniu do osób badanych, którym podawano placebo. Aby ustalić ostateczne działanie Remdesiviru, należy wykonać kolejne badania na większej grupie osób.

 

Hydroksychlorochina i azytromycyna – czy razem pokonają COVID-19?

Już w marcu bieżącego roku zespół francuskich lekarzy z Marsylii, wykonał badania hydroksychlorochiny przeciwko COVID-19. W przeprowadzonym badaniu udział wzięło 36 osób. Sześciu pacjentów bezobjawowych, 22 z objawami infekcji górnych dróg oddechowych i ośmiu mających objawy infekcji dolnych dróg oddechowych. Terapię otrzymało 20 z nich, a pozostałych 16, stanowiło tzw. grupę kontrolną.

Przez okres testów, pacjenci otrzymywali dziennie 600 mg hydroksychlorochiny. Również codziennie pobierano im wymaz z jamy nosowo-gardłowej. 

Wśród 20 pacjentów leczonych hydroksychlorochiną, sześciu z nich otrzymywało dodatkowo azytromycynę (500 mg na 1 dzień, a następnie 250 mg na dobę, przez kolejne cztery dni), aby zapobiec infekcji bakteryjnej. Osoby poddane terapii wykazały znaczące zmniejszenie nosicielstwa wirusa po 6 dniach od momentu dodania azytromycyny. 

W wyniku przeprowadzonych testów zespół francuskich lekarzy stwierdził, że leczenie hydroksychlorochiną istotnie wpływa na redukcję / zniknięcie wirusa u pacjentów z koronawirusem. Terapia okazała się jeszcze bardziej skuteczna po włączeniu do leczenia – azytromycyny.

Również polscy badacze pracują nad lekiem na koronawirusa. Czy jednak ich wysiłki okażą się decydujące na drodze do wynalezienia lekarstwa na Covid-19?

Od momentu wybuchu pandemii COVID-19, wciąż ludzie zadają sobie jedno pytanie: kiedy zostanie stworzony skuteczny lek przeciwko tej chorobie? Odpowiedzi nie zna nikt, a badania kolejnych leków, już wkrótce mogą okazać się przełomem w leczeniu koronawirusa.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Gorączka – nowatorski sposób diagnozowania pacjentów z gorączką

Redakcja

Nowy lek na raka Larotrectinib – teraz także w Europie

Redakcja

Badanie CRP – test rozwiąże problem nadużywania antybiotyków

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.