Dla Pacjenta

Laser holmowy – nowoczesne operacje kamicy nerkowej i prostaty bez krwi, bólu oraz powikłań

Supernowoczesny laser holmowy został zakupiony przez szpital MSWiA w Białymstoku. To druga placówka w Polsce, która może pochwalić się takim urządzeniem. Przy jego użyciu, dochodzić ma do zdecydowanie mniejszej ilości powikłań, a przeprowadzane operacje mają być bardziej efektywne. Aktualnie medycy za jego pośrednictwem, uczą się operacji usunięcia prostaty oraz kamieni nerkowych.

 

Ultranowoczesny laser holmowy

Laser holmowy jest urządzeniem, za  którego pośrednictwem dochodzi do emisji promieniowania elektromagnetycznego. Jest on generatorem światła wykorzystującym zjawisko wymuszonej emisji fotonów. Otrzymywane światło ma specyficzne właściwości. 

Laser holmowy składa się z trzech podstawowych części. Jest to medium, czyli ośrodek czynny, układ pompujący, inaczej zwany źródłem wzbudzania, a także rezonator optyczny. Układ pompujący służy do przesyłania energii do ośrodka czynnego, w którym to następnie dochodzi do tzw. kwantowego wzmacniania (powielania) fotonów, czyli inaczej mówiąc akcji laserowej. Kolejno układ optyczny umożliwia dobranie właściwych fotonów. 

 

Możliwości lasera holmowego

Supernowoczesny laser holmowy jest drugim takim urządzeniem w Polsce.
W ostatnim czasie został zakupiony do szpitala MSWiA w Białymstoku, zastępując stosowane tam urządzenie starszej generacji. 

Lekarze stosują już laser holmowy przy typowych zabiegach i operacjach. Posiada on jednak dodatkowe funkcje, za których pośrednictwem możliwe jest przeprowadzanie operacji nowoczesnymi technikami leczenia. Co bardzo istotne, urolodzy ze szpitala MSWiA dopiero uczą się, pod okiem specjalisty dr. Marka Zawadzkiego, ordynatora Oddziału Urologii w Szpitalu Św. Anny w Piasecznie. Do czynienia z tak nowoczesnym sprzętem i technikami leczenia mają po raz pierwszy.

Nowoczesny laser holmowy daje możliwości wykonania m.in. operacji kamicy nerkowej, inaczej mówiąc kamicy układu moczowego oraz operacji przerostu prostaty. 

Zastosowanie lasera holmowego przy operacji kamicy nerkowej umożliwia podanie czterokrotnie większej energii w porównaniu do laserów stosowanych dotychczas. Taka możliwość pozwala przekraczać wszystkie jak dotąd ograniczenia, występujące podczas leczenia kamicy nerkowej. Wspomnieć należy, że takim występującym ograniczeniem było kruszenie złogów występujących w nerce o wielkości
2 centymetrów. Laser holmowy pozwala leczyć kamicę o większych wielkościach, zdecydowanie szybciej oraz co bardzo ważne, w krótszym czasie hospitalizacji.

Supernowoczesny laser kruszy najgrubsze złogi na pył, dzięki czemu pacjent jest
w stanie w bezbolesny sposób wydalić je w moczu. 

Jeśli chodzi natomiast o operacje przerostu prostaty, laser holmowy, dzięki swoim właściwością, zapewnia bardziej skuteczne leczenie. Usuwa on cały fragment zmienionego gruczołu, a także pozwala zachować usuniętą tkankę. Następnie w laboratorium, możliwe jest przeprowadzanie badań, a także określenie charakteru, co ma ogromne znaczenie w diagnostyce raka prostaty.

 

Laser holmowy – same korzyści dla pacjenta

Stosowanie lasera holmowego podczas operacji kamicy nerkowej oraz operacji przerostu prostaty, niesie za sobą szereg korzyści dla operowanego pacjenta.
Niszczenie wielkich złogów za pośrednictwem lasera, a także bezbolesne ich wydalenie z organizmu przez chorego, jest jedną z kilku korzyści. Bardzo szybki czas leczenia, jak również krótszy czas hospitalizacji, należy do korzyści dla operowanego pacjenta. Co jeszcze? Zastosowanie lasera holmowego pozwala na zdecydowanie szybszą regenerację po przeprowadzonym zabiegu oraz jak już wcześniej wspomniano, daje możliwość doszczętnego usunięcia przerośniętego gruczołu. Jest to bardzo ważne, ponieważ taka sytuacja eliminuje ryzyko kolejnego leczenia. Po operacji usunięcia przerośniętego gruczołu pacjent nie musi brać leków oraz nie będzie kolejny raz operowany. Wystarczą co jakiś czas kontrolne badania
u urologa. 

Wspomnieć należy również o sytuacji leczenia, podczas której pacjenci obciążeni są dolegliwościami kardiologicznymi. Większość z nich często przyjmuje leki rozrzedzające krew, a odstawienie ich jest niemożliwe podczas operacji. Co wtedy?
I tu niezbędny jest laser holmowy. Wykonywane operacje przy jego użyciu są praktycznie bezkrwawe.

Laser holmowy jest urządzeniem bardzo pomocnym oraz równie skutecznym. Tylko 500 urologów na całym świecie potrafi stosować go podczas operacji. Cieszy więc bardzo, że grono to powiększą polscy specjaliści. Możliwe jest, że dzięki jego funkcjonalności, już niebawem, kolejna polska placówka zakupi ten supernowoczesny sprzęt.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Topnieją zapasy krwi! Akcja polskiego start-upu „Wdzięczność we krwi”

Redakcja

E-skóra – najbardziej osobiste “urządzenie” świata

Redakcja

Aplikacja, która na podstawie wyglądu twarzy rozpozna rzadkie choroby

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.