Dla Lekarza

Kongres kardiologiczny w Krakowie

W dniach 5-7 grudnia 2018 w Krakowie odbyła się XIX edycja warsztatów New Frontiers in Interventional Cardiology. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie kardiologicznych innowacji w Europie. Wydarzenie co roku przyciąga ponad 1000 uczestników z całego świata.

 

Kardiologia w roku 2018

Głównym tematem kongresu było podsumowanie 2018 roku pod względem zmian w metodach leczenia chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza takich jak niestabilna dusznica bolesna. Dyskutowano również o skutkach zmniejszenia liczby procedur inwazyjnych w kardiologii w 2017 roku.

Oczywiście nie tylko przeszłość cieszyła się zainteresowaniem uczestników kardiologicznego spotkania. Spojrzenie w przyszłość wiązało się z pytaniami takimi jak:

 • czy medycyna sercowo-naczyniowa może stanowić przykład realizacji założeń Value Based Medicine?
 • jak nakłady finansowe przełożyły się na dostępność leczenia i zmniejszenie śmiertelności wśród Polaków?

W czasie konferencji odbyły się również transmisje innowacyjnych zabiegów z dziedziny kardiologii przeprowadzanych na żywo z najlepszych ośrodków z Polski i świata.

 

Innowacyjna kardiologia

Współczesna kardiologia, podobnie jak inne gałęzie medycyny, jest ściśle powiązana z cyfryzacją, informatyzacją i nowymi technologiami.  Podczas tegorocznej konferencji najbardziej dyskutowano o poprawie skuteczności i bezpieczeństwa zabiegów wieńcowych oraz nowych możliwościach wykonywania małoinwazyjnych zabiegów strukturalnych na zastawkach.

W tym ostatnim czasie polscy kardiolodzy odnoszą niebywałe rezultaty. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, szczególnie tych do obrazowania i rozszerzonej rzeczywistości, kardiolodzy są w stanie dotrzeć aż do czterech różnych zastawek serca bez konieczności jego otwierania.

 

Kardiologia i… nie tylko

Czymś zupełnie nowym na kongresie była sesja e-NFIC (1st edition of digital Health @ NFIC) poświęcona trójwymiarowej, rozszerzonej i wzmocnionej rzeczywistości — tzw. mixed reality z użyciem gogli HoloLens. Nowe technologie umożliwiają lekarzom pobieranie obrazu z tomografii komputerowej i na jego podstawie tworzenie trójwymiarowej rekonstrukcji w postaci hologramu. Dzięki nim mogą także podczas zabiegu tworzyć trójwymiarowe obrazy, które są widoczne w specjalnych goglach HoloLens, bez konieczności otwierania jamy brzusznej czy klatki piersiowej pacjenta.

 

Wykorzystanie możliwości nowych mediów

Tegoroczna edycja NFIC to pierwsza konferencja kardiologiczna, podczas której transmisja jednej z sesji odbyła się na żywo w mediach społecznościowych. Potencjał, jaki niosą ze sobą nowe media, dostrzegli także kardiolodzy.

Z pomocą internetu mogą dotrzeć do specjalistów innych specjalizacji oraz pacjentów. W ten sposób łatwiej dzielić się wiedzą i spostrzeżeniami, trafiając prosto do zainteresowanych na całym świecie. Tego typu rozwiązania przynoszą wiele współmiernych korzyści. E-zdrowie, w tym wzrost cyfryzacji, są priorytetami Unii Europejskiej na najbliższe lata. Jednocześnie Europa ma przed sobą jeszcze kilka utrudnień w zakresie e-zdrowia, którym należy sprostać m.in. starzejące się społeczeństwo, rosnące koszty utrzymania systemów ochrony zdrowia, a także szanse i zagrożenia związane z ciągłym rozwojem nowych technologii, takie jak zagadnienia ochrony medycznych danych osobowych.

 

Bonus: kardiologiczny kongres pacjentów dla pacjentów

Konferencji towarzyszył także wyjątkowy kongres przygotowany przez pacjentów dla pacjentów — I Kongres Pacjentów Kardiologicznych KPK 2018. W wydarzeniu brało udział niemal półtora tysiąca pacjentów kardiologicznych, dla których przygotowano wykłady, szkolenia, konkursy i warsztaty. Istotnym elementem pierwszej edycji wydarzenia była debata na temat wymiaru i kształtu współpracy na linii pacjent-lekarz-decydent pt.: „Jak organizacje społeczne mogą wesprzeć system opieki zdrowotnej i edukację pacjentów”.

Myślą przewodnią tegorocznego NFIC było zwiększenie funkcjonalności systemu ochrony zdrowia dzięki nowoczesnym technologiom, a także edukacji pacjentów. Innowacje technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja, czy przechowywanie danych w chmurze pozwalają łączyć wiedzę medyczną z całego świata. Daje to możliwość dostosowania leczenia do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta przy zachowaniu optymalnych kosztów leczenia.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Start-upy medyczne w Polsce [Raport]. Część 1

Redakcja

NanoTENDO – projekt dostarczania leków prosto do mózgu

Redakcja

Algorytm leczenia na bazie narzędzi Google’a

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.