Dla Pacjenta

Internet ciał – internet of Bodies IoB

Tempo zmian technologicznych nie zwalnia, ma to olbrzymi wpływ na sposób, w jaki społeczeństwo myśli o prywatności danych. W ciągu ostatnich kilku lat postęp technologiczny w dziedzinie opieki zdrowotnej i medycyny połączył się z rozwojem sztucznej inteligencji, aby stworzyć nowy, hybrydowy świat, który niektórzy nazwali „internetem ciał” (ang. Internet of Bodies — IoT).

Internet of Things

Żeby zrozumieć, czym jest “internet ciał” musimy sięgnąć do wcześniejszego “internetu rzeczy” ( ang. Internet of Things — IoT).

IoT to sieć, w której komunikują się ze sobą urządzenia. Najczęściej jest to sprzęt AGD i RTV oraz urządzenia grzewcze i oświetleniowe.

Dzięki dostępowi do internetu i wymianie informacji urządzenia te są w stanie np. poinformować producenta o awarii, zamówić zakupy, czy automatycznie dopasować temperaturę i oświetlenie w domu. A wszystko to bez ingerencji ze strony użytkownika  Co to ma wspólnego z medycyną?

Podczas tegorocznej konferencji technologicznej CES zaprezentowano wyposażoną w czujniki inteligentną podkoszulkę , która ma ostrzegać przed zawałem serca.

Ubranie monitoruje funkcje życiowe organizmu takie jak m.in. aktywność serca, oddech, temperatura ciała bądź nagle wykonane ruchy. Dane o stanie zdrowia użytkownika zbierane są w czasie rzeczywistym i analizowane przez specjalne algorytmy. Wszelkie informacje zebrane przez podkoszulkę mają być widoczne na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji. Dostęp do nich ma mieć również lekarz opiekujący się daną osobą, który będzie mógł analizować dane pod kątem wystąpienia ryzyka stanu przedzawałowego.

Internet of Bodies

Błyskawiczny rozwój technologii zrobił już krok dalej i zamiast podłączać kolejne cyfrowe urządzenia do Internetu, zaczynamy podłączać do niego ludzkie ciało.

Wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia są obecnie wszczepiane i umieszczane w ciele ludzkim w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie można było sobie wyobrazić. Te połączone urządzenia generują jednocześnie ogromne ilości danych na temat naszych zachowań, naszej fizjologii, a nawet naszego DNA.

Innowacji łączących niemal bezpośrednio świat ludzi ze światem cyfrowym powstaje coraz więcej, ich głównym celem jest poprawa funkcjonowania naszych organizmów. Soczewki wyposażone w kamerę, wszczepione w oko, które poprawiają widzenie, czy implant ślimakowy z wbudowanym procesorem przywracający słuch to tylko zapowiedź tego, co może przynieść przyszłość. Opracowywane są już także tabletki elektroniczne z technologią Bluetooth, które monitorują dawkowanie leków i funkcje życiowe oraz inteligentne soczewki kontaktowe do monitorowania poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą — pomiar glukozy bez potrzeby kłucia.

Ewolucja inteligentnych urządzeń w służbie zdrowia powoduje, że linia między człowiekiem a maszyną się zaciera — i tworzy nowe obawy o bezpieczeństwo konsumenta i prawa do prywatności. Nietrudno sobie wyobrazić, że taka ilość szczegółowych informacji, którymi „dysponują” urządzenia bez odpowiedniej kontroli jednocześnie niesie ze sobą wiele zagrożeń np. naruszenie prywatności, wykorzystanie danych bez autoryzacji. Takie soczewki z kamerą mogą również pewnego dnia rejestrować wszystko, co widzą oczy, implant ślimakowy może rejestrować wszystkie rozmowy w pobliżu, a tabletki elektroniczne mogą w końcu nadawać to, co jemy lub czy zażywaliśmy nielegalne substancje.

Świat stoi przed nowym wyzwaniem

Biorąc pod uwagę możliwość nadużywania osobistych danych — w tym biologicznych, obecnie tworzy się nowe regulacje prawne, które jasno określałyby prawa do prywatności. Mają one także wymagać od firm i rządów wprowadzenia specjalnych zabezpieczeń, włączając w to obszary dotyczące zdrowia i genetyki. Problem polega oczywiście na tym, że tempo zmian technologicznych jest o wiele szybsze niż tempo zmian regulacyjnych. W istocie jakkolwiek ciężko ustawodawcy próbują dostosować prawo do zaistniałych warunków — zawsze są o krok do tyłu.

Nie tylko ustawodawcy, ale i producenci nowinek technicznych wykorzystujących tę technologię powinny stawić czoła wyzwaniu. Jest już za późno, aby firmy, takie jak Google, nie łączyły sztucznej inteligencji i technologii opieki zdrowotnej z nowymi internetowymi innowacjami. Jednakże nie jest jeszcze za późno, aby od samego początku wymagać od nich opracowania i wdrożenia niezbędnych zabezpieczeń.

Teraz nadszedł czas, aby podjąć kroki w celu zapewnienia, że ​​nasze ciała nie będą mogły być hakowane. Nowe prawodawstwo lub przepisy dotyczące internetu ciał powinny jasno określać, kto ma dostęp do naszych danych, jak z nich korzystać i jak należy je chronić.

 

Opracowanie wlasne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Orion – implant mózgowy dla niewidomych. Innowacyjne rozwiązanie

Redakcja

Przegląd popularnych aplikacji dla pacjenta

Redakcja

VR TierOne – leczenie depresji i rehabilitacja po udarze mózgu 

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.