Dla Szpitala

Integracja sal operacyjnych – nowoczesny system zarządzania dla szpitali

Integracja sal operacyjnych- sala operacyjna

W jednym z polskich szpitali zaczął funkcjonować specjalny system, który integruje ze sobą sale operacyjne. Wspiera ewidencję danych, rejestruje i archiwizuje operacje. Za jego pośrednictwem można prowadzić transmisję obrazu poza salę, a także sterować aparaturą sali… Co jeszcze warto wiedzieć o tym nowoczesnym systemie? 

 

System integracji sal operacyjnych – wyższy poziom zarządzania

System ten zainstalowany został w nowo powstałej siedzibie SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Warto wiedzieć, że ten nowoczesny kompleks medyczny należy do największych w Polsce. Zainstalowane zostały tam najnowocześniejsze rozwiązania telemedyczne i teleinformatyczne. To dzięki nim szpital został zaliczony do prestiżowej grupy tych placówek, są najbardziej innowacyjne w całej Europie.

System integracji sal operacyjnych wdrożony w krakowskiej placówce został starannie dopasowany do jej potrzeb. Zainstalowany jest w 20 salach operacyjnych. Służy do sterowania obrazem i nie tylko. Przesyła obraz oraz sygnały video do upoważnionych odbiorców na terenie szpitala, jak i poza nim. Pozwala na archiwizowanie i nagrywanie zabiegów za pośrednictwem prostego w obsłudze ekranu dotykowego. 

Ponadto system integracji sal operacyjnych łączy ze sobą funkcje, lecznicze, diagnostyczne, naukowe i dydaktyczne. Wizyjna spójność oraz sterowanie osprzętem z 20 sal operacyjnych zapewnia bardziej wydajne planowanie zabiegów, skracając jednocześnie czas oczekiwania pacjenta na zabieg. To wpływa również na krótszą hospitalizację, a w konsekwencji pozwala na optymalizację kosztów funkcjonowania szpitala.

Najnowocześniejsza jakość parametrów obrazów oraz sygnałów video umożliwią w przyszłości integrację z kolejną generacją innowacyjnych urządzeń. Wygląda na to, że szpitale wchodzą na kolejny poziom “wtajemniczenia”. Najpierw otrzymywaliśmy informacje o systemach, które przede wszystkim miały wspierać zarządzanie danymi pacjentów. Teraz coraz częściej słyszymy o rozwiązaniach bardzo specjalistycznych i spersonalizowanych dla danego obszaru, takich jak system integracji  sal operacyjnych. 

 

W czym na sali operacyjnej pomaga zarządzanie obrazem?

Coraz więcej dziedzin medycyny korzysta z nowoczesnych małoinwazyjnych metod badania i leczenia pacjentów. Posługują się przy tym m.in. kamerą, zapewniającą obraz na jednym lub kilku monitorach.

W nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu, w którym zainstalowany został zintegrowany system sal operacyjnych, każde pomieszczenie operacyjne wyposażono w 5 monitorów. Część z nich to ekrany ścienne, część –  monitory operacyjne. Ważny jest również dotykowy monitor sterujący, służący do szybkiego zarządzania obrazem i salą operacyjną.

Na każdym z monitorów istnieje możliwość wyświetlania obrazów pochodzących z różnych źródeł: z kamery chirurgicznej, laparoskopu, endoskopu lub kamery sufitowej, rejestrującej na bieżąco ogólny widok sali operacyjnej. 

Zintegrowany system sal operacyjnych posiada funkcję zarządzania obrazem, która zapewnia tzw. współpracę na odległość. Obraz z każdego źródła wizualizacji na sali operacyjnej może być przekazywany do innych pomieszczeń szpitala. Takie rozwiązanie daje możliwość śledzenia przebiegu operacji studentom oraz lekarzom, a także przeprowadzania telekonferencji i konsultacji medycznych.  

Dodatkowo system integracji sal operacyjnych daje możliwość łatwego rejestrowania i archiwizacji zabiegów, pełniąc funkcję biblioteki materiałów naukowych i dydaktycznych.

Centralne sterowanie wyposażeniem sali operacyjnej? To możliwe! 

System integracji sal operacyjnych zapewnia łatwe sterowanie aparaturą medyczną oraz urządzeniami znajdującymi się na salach operacyjnych. Każda z sal operacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu została wyposażona w niezbędny sprzęt operacyjny, aparaturę medyczną, urządzenia zorganizowane w podwieszonych na suficie kolumnach operacyjnych i wspomniane już monitory.

Całe zaplecze techniczne obsługujące system integracji zostało zamontowane w specjalnie zaprojektowanych pomieszczeniach, poza terenem sal operacyjnych.

Fundamentalnym elementem jest centralne sterowanie, które dokonuje się za pomocą intuicyjnego w obsłudze dotykowego interfejsu. Takie rozwiązanie zapewnia najlepszą z możliwych ergonomii środowiska pracy oraz uskutecznia jej płynność. 

Wyświetlanie na sali operacyjnej obrazów z zabiegu, a także obrazów diagnostycznych pochodzących z archiwum, w połączeniu z łatwym ustawianiem ekranów operacyjnych, daje bardzo wygodne monitorowanie poszczególnych etapów operacji. Dzięki temu każda osoba z zespołu operacyjnego może skoncentrować się na wykonaniu tylko swoich czynności.

I chociaż ogólna sytuacja szpitali nie jest najłatwiejsza – co bardzo mocno pokazują ostatnie wydarzenia związane z koronawirusem – cieszy, że są miejsca, w których pojawiają się takie nowoczesne systemy medyczne, odgrywające ważną rolę w całym procesie leczenia pacjenta. 

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

 

Podobne artykuły

Doskonała obsługa pacjenta w służbie zdrowia – przykłady innowacji na świecie

Redakcja

Czy dostęp do cyfrowych rozwiązań medycznych zwiększa komfort pracy personelu medycznego?

Redakcja

Przełom w monitorowaniu hemodializ

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.