Dla Pacjenta Dla Szpitala

Innowacyjny polski chip zbada wrażliwość bakterii na antybiotyki

naukowiec pracujący w laboratorium

Już niebawem badanie wrażliwości bakterii na antybiotyki stanie się bardzo proste do wykonania. Wszystko dzięki naukowcom z Instytutu Chemii Fizycznej (IChF) PAN, którzy opracowali nowoczesny chip. Dzięki niemu będzie wiadomo, która kombinacja antybiotyków najlepiej zadziała na konkretnego pacjenta. 

 

Innowacyjny polski chip zbada wrażliwość bakterii na antybiotyki

Na rynku dostępne są już skuteczne metody dobrania odpowiedniego antybiotyku. Jednym z przykładów jest przenośne urządzenie testujące firmy Biolumo, które umożliwia lekarzom właściwy dobór antybiotyku.

Zespół naukowców pod kierunkiem prof. Piotra Garsteckiego z Instytutu Chemii Fizycznej (IChF) PAN, stworzył nowe narzędzie diagnostyczne. Jest nim innowacyjny chip, który bada wrażliwość bakterii na antybiotyki.

W opublikowanej pracy w “Micromachines” naukowcy wykazali, że połączenie kilku prostych metod, pozwala stworzyć pacjentom przyjazny zestaw do przeprowadzania badań wrażliwości bakterii na antybiotyki.

W porównaniu do standardowych antybiogramów innowacyjny polski chip wykorzystuje mniej odczynników i antybiotyków. Jego użycie jest bardzo proste, tak jak użycie Etestu, który umożliwia ustalenie stopnia oporności na dany lek i podawanie pacjentowi optymalnych dawek. 

Aby zbadać antybiotykowrażliwość najprościej, jak tylko się da, naukowcy z IChF PAN podczas tworzenia nowoczesnego narzędzia diagnozującego, połączyli kilka rzeczy odkrytych zupełnie niezależnie. Wykorzystali m.in. standardowe techniki litografii i fotolitografii tworzyw sztucznych. Są one powszechnie używane do produkcji tzw. laboratoriów chipowych (LOC). Połączyli je z techniką druku bezkontaktowego na specjalnie zaprojektowanej dla nich maszynie.

Każdy użytkownik innowacyjnego chipa może sam wybrać sposób wizualizacji wyników, m.in. wykorzystując barwniki fluorescencyjne, metaboliczne wskaźniki obecności bakterii lub efekt kolorymetryczny.

 

Jak działa innowacyjny chip naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN?

Połączenie powyższych metod i technik umożliwiło naukowcom precyzyjnie zakraplać mikroskopijne ilości dowolnej cieczy w mikrodołkach chipu. Bardzo podobnie jak w przypadku działania standardowej drukarki atramentowej i laserowej. W przeprowadzonym badaniu naukowcy zakroplili w mikrodołkach chipu roztwory antybiotyków w różnym stężeniu i różnych kombinacjach.

Każda standardowa drukarka posiada maleńkie dysze. Wykorzystując siły piezoelektryczne, precyzyjnie dostarcza w żądany punkt określoną objętość atramentu. Bardzo podobnie postąpili naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, lecz zamiast atramentu na papier, dostarczyli w mikrodołki chipu – antybiotyki. Rozpuszczalnik (woda) kolejno odparowuje, a pozostaje jedynie mikroskopijna dawka leku. 

 

Polski chip – łatwe i proste w użyciu narzędzie diagnozujące

Naukowcy z IChF PAN opracowali innowacyjny chip, tak aby każdy pacjent mógł swobodnie z niego korzystać. Nowoczesne narzędzie diagnozujące owinięte zostało dodatkowo taśmą polimerową, aby odciąć dostęp powietrza.  W ten sposób osiągnięto również próżnię. Dzięki temu polski chip dostarczany jest do każdego odbiorcy bardzo sterylnie, w zachowanym podciśnieniu.

Każdy użytkownik musi wykonać jedynie kilka prostych czynności. Odpakować płytkę i wprowadzić roztwór bakterii zwykłą, dostępną na rynku pipetą. Następnie nałożyć niewielką ilość oleju, który rozdziela dołki i pomaga uniknąć ich krzyżowego skażenia. Kolejno włożyć płytkę do cieplarki i czekać na otrzymanie wyniku.

Po upływie określonego czasu użytkownik może odczytać, jaka kombinacja antybiotyków i w jakich stężeniach działa najlepiej. Mówiąc inaczej, zobaczy on, gdzie bakterie rosną niechętnie lub wcale.

Zastosowana w innowacyjnym chipie metoda badania wrażliwości bakterii na antybiotyki, może być również wykorzystana w przyszłości, m.in. w celu identyfikacji swoistych genów i przeciwciał. Pojedyncza płytka nie powinna kosztować więcej niż 5 euro. Natomiast czas określenia najlepszej i najbardziej skutecznej kombinacji antybiotyków dla każdego pacjenta dzięki naukowcom z IChF PAN, wynosić będzie od 6 do maksymalnie 12 godzin.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

Podobne artykuły

Platforma e-jaskra – bezpłatne badania przesiewowe w kierunku jaskry 

Redakcja

Namierz pacjenta!

Redakcja

Hybrydowa sala operacyjna

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.