Dla Pacjenta

Innowacyjny implant ślimakowy już dostępny

Naukowcy na całym świecie próbują stworzyć nowoczesne urządzenia, które mają pomóc osobom głuchym i niedosłyszącym. Według danych statystycznych około 75% ludzi po 70. roku życia ma problemy ze słuchem. W grudniu ubiegłego roku w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, po raz pierwszy w Polsce wykonano operację wszczepienia innowacyjnego implantu słuchowego.

 

Implanty ślimakowe kiedyś i dziś…historia

Już w 1790 r. włoski fizyk i wynalazca Alessandro Volta przeprowadził pierwszy eksperyment elektrostymulacji słuchowej. Zastosował wtedy zwykły, prosty drucik, który był swoistym pierwowzorem aktualnie używanych implantów ślimakowych. Test przeprowadził na sobie. We własnych uszach umieścił pręciki, połączone ze stosem baterii. Jak sam stwierdził, w momencie przepływu przez nie ładunków elektrycznych usłyszał „huk w głowie”.

Pierwszą udaną operację, po której pacjent usłyszał dźwięki otoczenia, przeprowadzili francuzi André Djourno i Charles Eyries, a miało to miejsce w 1957 r. w Paryżu. Jednakże zastosowane urządzenie szybko uległo awarii. Podobnie było w kilku następnych próbach.

Dzisiejsze implanty znacznie różnią się budową i wyglądem, ale zasada działania jest podobna do tej stosowanej w latach 70. Wiadomo przecież, że od tego czasu nastąpił ogromny postęp. Jeśli porównamy technologię, diagnostykę, rehabilitację oraz chirurgię kiedyś, a teraz — zmiany są ogromne.

 

Jak działa implant ślimakowy?

Zacznijmy od tego, że implant ślimakowy nowej generacji przeznaczony jest nie tylko dla osób starszych – korzystać mogą z niego bez przeciwwskazań również młodsze osoby. Główną jego zaletą jest możliwość wykonywania rezonansu magnetycznego w polu o indukcji 3 T. Dlaczego to takie ważne? Osoby korzystające ze starszych aparatów słuchowych, podczas diagnozy rezonansem magnetycznym, mogły doznać obrażeń. Wytwarzane w urządzeniu pole magnetyczne potrafiło nawet wyrwać część aparatu, powodując urazy u pacjentów. Dlatego dotychczas, w celu przeprowadzenia takiego badania, konieczne było np. chirurgiczne pozbycie się implantu. Powodowało to niejednokrotnie wiele komplikacji. W sytuacji, gdy trzeba było wykonać pilnie badanie u osoby będącej po wypadku, należało usunąć wpierw implant. A przecież czas wtedy ma ogromne znaczenie — liczy się każda chwila.

 

Implant nowej generacji powstał w technologii Hassle Free MRI Cochlear Implant Technology. Budowa implantu ślimakowego opiera się na czterech cylindrycznych magnesach, które ułatwiają pracę z polem magnetycznym. Pacjenci korzystający z innowacyjnego urządzenia unikają tym samym niepotrzebnego stresu i bólu związanego z niepotrzebnym usuwaniem implantu do rezonansu. Tym samym koszty terapii są niższe.

Powstanie implantów ślimakowych pozwala na skuteczne leczenie osób z zaburzeniami słuchu. Aktualnie stosowane aparaty słuchowe wykorzystują strategie kodowania sygnału akustycznego. Dzięki temu osoby niesłyszące nie tylko są w stanie usłyszeć dźwięki otoczenia, ale także mogą zrozumieć mowę wyłącznie na drodze słuchowej.

 

Polskie leczenie na światowym poziomie

Polacy nie odbiegają od innych światowych potęg w otolaryngologii. W Kajetanach w 1996 r. powstał Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Jest on największym ośrodkiem otolaryngologicznym w Polsce. Należy podkreślić, że od 15 lat wykonuje się tam najwięcej na świecie zabiegów operacyjnych, mających na celu poprawę słuchu – także wszczepienie implantów ślimakowych. Pacjenci korzystają tam z najnowszych rozwiązań technologicznych, a w części również korzystają z refundacji NFZ.

Ośrodek pochwalić może się również tym, że jako pierwszy na świecie stworzył i uruchomił Krajową Sieć Teleaudiologii. Pozwala ona na wykonywanie telekonsultacji z udziałem pacjentów i specjalistów z kilku ośrodków jednocześnie. Umożliwia również wykonywanie zdalnej rehabilitacji oraz telefittingu, a więc zdalnego nastawiania parametrów w procesach mowy u chorych z różnymi implantami słuchowymi. To właśnie IFPS może pochwalić się pierwszą w Polsce przeprowadzoną operacją wszczepienia implantu ślimakowego, która odbyła się w grudniu ubiegłego roku. Instytut ma pod swoją opieką ponad 8 tys. pacjentów z wadami słuchu.

Postęp technologiczny nie zwalnia, a razem z nim rozwijają się sposoby leczenia, rehabilitacji. Dzięki nowym technologiom powstają całkiem inne, nowe metody. Nowoczesne implanty ślimakowe przynoszą niedosłyszącym wiele korzyści, jest to niewątpliwie kolejny krok do przodu.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródła:

Podobne artykuły

Platforma e-jaskra – bezpłatne badania przesiewowe w kierunku jaskry 

Redakcja

Elektroniczne skierowana do szpitala i na badania

Redakcja

GlucoActive – bezinwazyjny glukometr 

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.