Dla Lekarza

Innowacje w zastrzykach – inteligentny wstrzykiwacz I2T2

Naukowcy z Brigham and Women’s Hospital stworzyli inteligentny wstrzykiwacz i2T2 wykrywający zmiany oporu tkanek. Być może to moment, w którym pacjenci odetchną z ulgą – zastrzyk w końcu może boleć mniej!

 

Pierwsze testy inteligentnej igły

Aby dokładnie zbadać i ocenić precyzyjność dostarczenia leku w trudno dostępne miejsca, naukowcy wykonali pierwsze testy na 3 modelach zwierzęcych. Za pośrednictwem inteligentnego wstrzykiwacza i2T2, lek dostarczono do:

 • przestrzeni nadnaczyniówkowej (przestrzeń wewnątrzgałkowa, zlokalizowana w tylnej części oka),
 • zewnątrzoponowej (przylegającej do rdzenia kręgowego),
 • otrzewnowej (znajdującej się w brzuchu)
 • podskórnej (między skórą a mięśniami).

Przeprowadzone testy wykazały, że wstrzykiwacz i2T2 zapobiegł obrażeniom występującym zwykle przy tego typu działaniach z użyciem “zwykłych” igieł. Inteligenta igła – bo też tak nazywany jest wstrzykiwacz  – bardzo precyzyjnie dostarczyła lek. Osoby, które wykonywały zastrzyki i2T2, nie były wcześniej przeszkolone z jego obsługi.

Kolejnym etapem wykorzystania inteligentnej igły mają być testy na ludziach.

 

Budowa i zasada działania i2T2

Innowacyjne urządzenie składa się z tłoka, mechanicznego ogranicznika, płynu oraz ruchomej standardowej igły. Igła zamontowana jest na tzw. trzpieniu igłowym – umożliwia precyzyjny ruch wzdłuż osi cylindra strzykawki. Sama końcówka igły przechodzi przez tkankę tylko na płytkiej głębokości.

Cylinder strzykawki uniemożliwia niepotrzebną dalszą penetrację, natomiast blokada mechaniczna tłoka igły uniemożliwia ruch igły do tyłu. Zastosowany wewnętrzny płyn w urządzeniu i2T2 najpierw poddany zostaje ciśnieniu, a następnie – podczas wykonywania zastrzyku  – służy do zmniejszenia ciśnienia wewnętrznego. Następstwem tego, jest zatrzymanie igły na odpowiedniej głębokości, na styku dwóch warstw tkanki.

Wstrzykiwacz i2T2, w celu umożliwienia dotarcia igły do tkanki docelowej, wykorzystuje różnicę ciśnień. Po naciśnięciu tłoka strzykawki urządzenie wyczuwa zanik oporu (wyczuwa bardziej miękką tkankę lub jamę), zatrzymuje ruch igły i lek trafia w docelowe miejsce.

 

Rozwiązanie dla trudno dostępnych miejsc

Wielkim problem dla specjalistów podczas wykonywania zabiegów i operacji standardową igłą stanowi przestrzeń nadnaczyniówkowa. Jest to przestrzeń usytuowana w tylnej części oka, znajdująca się dokładnie pomiędzy twardówką (grubą, białą warstwą ochronną oka), a naczyniówką (tylną, największą częścią błony naczyniowej gałki ocznej). Przestrzeń nadnaczyniówkowa jest ważnym, a zarazem bardzo trudno dostępnym miejscem do dostarczenia leków. Aby dokładnie dostarczyć lek do przestrzeni nadnaczyniówkowej, a jednocześnie nie uszkodzić przy tym siatkówki, igła musi zatrzymać po przejściu przez twardówkę. A grubość twardówki to tylko 1 milimetr!

Innym trudno dostępnym miejscem jest przestrzeń zwana jamą nadtwardówkową.  To przestrzeń otaczająca rdzeń kręgowy, wypełniona wiotką tkanką łączną, splotami żylnymi oraz tkanką tłuszczową. Jama nadtwardówkowa chroni rdzeń kręgowy podczas silnych ruchów kręgosłupa oraz zapobiega jego urazom. Jest to przestrzeń, do której podaje się leki znieczulające np. podczas porodu.

Trudno dostępnym miejscem do podania leków standardową igłą jest również przestrzeń jamy otrzewnej oraz tkanka podskórna. Przestrzeń jamy otrzewnej  jest to potencjalna przestrzeń znajdująca się między otrzewną ścienną (błona surowicza wyścielająca jamę brzuszną) a otrzewną trzewną. Tkanka podskórna jest to wewnętrzna warstwa skóry, a podanie tam leku dokładnie między skórę a mięśnie również stanowi ogromny problem dla medyków.

Przeprowadzone eksperymenty podania leku w tych trudno dostępnych miejscach wykazały, że wstrzykiwacz i2T2 ma niezawodną dokładność wstrzykiwania.

Inteligentny wstrzykiwacz i2T2 jest bardzo dokładnym i precyzyjnym urządzeniem. Jeśli kolejne testy zakończą się sukcesem, przyniesie on wiele korzyści dla lekarzy i pacjentów.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Antybiotyk nareszcie trafi w punkt

Redakcja

Cellink – drukowanie organów i tkanek za pomocą biotuszu

Redakcja

SimpliRadial opaska – nowe technologie w kardiologii interwencyjnej

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.