Dla Lekarza

Immunoterapia CAR-T – przełom w leczeniu hematoonkologicznym

naukowiec przy mikroskopie nad terapią CAR-T

Najbardziej zaawansowaną i spersonalizowaną technologią stosowaną w leczeniu hematoonkologicznym jest obecnie immunoterapia CAR-T. Pomimo iż, jest ona bardzo kosztowną metodą, jest niezwykle skuteczna, a pomaga nawet w tragicznych przypadkach!

 

Immunoterapia CAR-T – innowacyjna metoda leczenia 

Wręcz nadzwyczajną medyczną zdobyczą ostatnich lat, było opracowanie innowacyjnej metody CAR-T. Pionierska terapia powstała kilka lat temu na Uniwersytecie Pensylwanii, który kolejno przekazał licencję na prowadzenie dalszych badań firmie Novartis. Pierwszymi pacjentami, u których zastosowano CAR-T, były osoby cierpiące na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Warto wspomnieć, że osoby te, zostały poddane wcześniej chemioterapii, lecz była ona nieskuteczna. Czas przeżycia bez leczenia tych osób, lekarze określili wówczas na góra 3 miesiące. Jednak po zastosowaniu metody CAR-T, okazało się, że u większości chorych nastąpiła całkowita remisja stanu, która w dłuższej perspektywie oznacza wyleczenie.

Kolejno terapia ta była stosowana w szpitalach uniwersyteckich, gdzie znalazła szerokie grono zainteresowanych ze strony firm farmaceutycznych. Została wykupiona i zaczęto ją stosować w ramach kontrolowanych badań klinicznych. Cały ten proces doprowadził do zarejestrowania dwóch terapii CAR-T cells, a mianowicie: w nawrotowej ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci i młodych dorosłych oraz u dorosłych chorych na chłoniaka rozlanego, po wcześniejszym niepowodzeniu zastosowania chemioterapii.

Potencjał metody CAR-T tkwi tylko i wyłącznie w nauce oraz krwi pacjenta, a dokładniej mówiąc w zawartych w niej limfocytach T (odpowiadających za komórkową odporność organizmu). To one zostają dokładnie skierowane przeciwko komórkom nowotworowym.

Innowacyjna metoda immunoterapii CAR-T stanowi więc ogromną szansę dla wszystkich osób zmagających się z agresywnymi nowotworami krwi, a badacze wiążą z nią ogromną nadzieję, wierząc, że już w niedalekiej przyszłości, znajdzie ona zastosowanie również w leczeniu guzów litych – raka trzustki, raka piersi,
a nawet glejaka wielopostaciowego.

 

Immunoterapia CAR-T – jak działa?

Chimeric Antygen Receptors T cells, czyli w skrócie CAR-T. Metoda ta powstała w celu wykorzystania mechanizmu układu odpornościowego człowieka do walki z nowotworem. Jednymi z najważniejszych komórek układu odpornościowego są limfocyty T.

W innowacyjnej terapii pełnią one kluczową rolę, gdyż identyfikują oraz zwalczają nieprawidłowe komórki, w tym również mikroorganizmy. Cały proces immunoterapii CAT-T składa się z kilku faz. Pierwszą z nich jest izolowanie leukocytów oraz limfocytów T, a odbywa się to podczas specjalistycznego procesu filtrowania krwi (tzw. leukaferezy).

Kolejno zostają one zamrożone i przekazane do laboratorium, gdzie następuje ich genetyczna modyfikacja. Przy użyciu wirusa, do DNA limfocytu T wprowadzany jest obcy fragment materiału genetycznego. Koduje on tzw. chimerowy receptor, który rozpoznaje antygen specyficzny dla nowotworu i dokładnie wskazuje ten, z którym komórka odpornościowa ma walczyć.

W ten sposób wyznacza się takiej komórce, co jest dokładnym celem, które komórki w organizmie ma rozpoznawać i w konsekwencji wyeliminować. W kolejnej fazie gotowy materiał jest namnażany i z powrotem wprowadzany do organizmu chorego. Aktualnie metoda ta, jest najbardziej zaawansowaną i spersonalizowaną technologią stosowaną w leczeniu hematoonkologicznym, ponieważ dla każdego pacjenta produkowany jest jego własny lek z jego własnych limfocytów.

 

Terapia CAR-T  – co możemy wyleczyć?

Obecne sukcesy immunoterapii CAR-T dotyczą jedynie wybranej grupy pacjentów. Ostra białaczka limfoblastyczna B-komórkowa u dzieci i młodych dorosłych była pierwszym rodzajem nowotworu, dla którego amerykańska Agencja Żywności i Leków w roku 2017, wydała zgodę na zastosowanie terapii z wykorzystaniem komórek CAR-T, a następnie również na zastosowanie u dorosłych chorych, w pewnym typie chłoniaków nieziarniczych.

Chłoniak nieziarniczy należy do grupy nowotworów układu limfatycznego, które rozwijają się z limfocytów – jednego z rodzajów białych krwinek, będących elementem układu odpornościowego organizmu. Część pacjentów po przeprowadzeniu terapii uzyskała tzw. trwałą odpowiedź na zastosowane leczenie, które oznacza całkowite wyleczenie.

W ostatnich latach CAR-T sprawdzono również podczas badań klinicznych guzów litych, które wykazały potencjalną skuteczność terapii. Należy podkreślić, że obecnie na całym świecie prowadzonych jest ponad 900 badań klinicznych z wykorzystaniem komórek CAR-T.

Dlaczego więc immunoterapię CAR-T określa się mianem przełomu w leczeniu hematoonkologicznym? Ponieważ opisane powyżej choroby należą do agresywnych oraz złośliwych nowotworów, na które dotychczas nie było skutecznej metody leczenia.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Innowacyjna metoda dostarczania leków do mózgu

Redakcja

Cognitive Behavioural Therapy – aplikacja z cyfrową terapią behawioralną

Redakcja

Badanie CRP – test rozwiąże problem nadużywania antybiotyków

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.