Dla Pacjenta

Ile jest ważne skierowanie do szpitala?

tablet i stetoskop leżące na biurku

Jednym z priorytetów rządu jest cyfryzacja ochrony zdrowia. Jej elementem jest wprowadzenie e-skierowań. Zastąpić mają tradycyjną, papierową formę dokumentów. Jednocześnie mają ulepszyć proces realizacji zapisów do placówek medycznych i specjalistów. O czym warto wiedzieć w związku z e-skierowaniami?

 

E-skierowanie – czym jest i jak je zrealizować?

Elektroniczne skierowania do szpitala, ambulatoryjnych świadczeń i badań to część programu, który ma za zadanie w dłuższej perspektywie zmniejszyć kolejki do lekarzy i usprawnić dostęp do świadczeń. Ma również całkowicie rozwiązać problem zapisów “na zeszyt”, czyli list pacjentów wpisywanych do kolejki, poza listą oczekujących.

Główną korzyścią wystawiania e-skierowań dla pacjentów jest to, że nie trzeba będzie dostarczać ich osobiście do wybranej jednostki medycznej. Za przeniesieniem całego procesu do przestrzeni cyfrowej idą też inne korzyści, jak większe bezpieczeństwo oraz ochrona danych osobowych chorego.

Jak zrealizować takie e-skierowanie? Po wystawieniu i cyfrowym podpisaniu skierowania przez pracownika służby medycznej pacjent może otrzymać wydruk informacyjny, SMS lub e-mail z 4-cyfrowym kodem.Następnie pacjent wybiera placówkę medyczną, w której dane zobowiązanie ma być wykonane i podaje (osobiście lub telefonicznie) dane dostępowe otrzymanego e-skierowania. Ostatnią czynnością jest weryfikacja takiego skierowania przez pracownika medycznego, który – po pozytywnym rozpatrzeniu – zapisze chorego na wizytę.

 

Jakie usługi są realizowane przez e-skierowanie?

E-skierowania wystawiane są na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, leczenie szpitalne i konkretną listę badań (dokładnie: badania medycyny nuklearnej, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, endoskopowe badanie przewodu pokarmowego, echokardiograficzne badanie płodu oraz pozytonową tomografię emisyjną – także finansowane ze środków publicznych). 

E-skierowania nie będą dotyczyć dokumentów zwanych zleceniami lub skierowaniami w momencie pobytu chorego w szpitalu. Chodzi tutaj dokładnie o sytuację, kiedy np. chory w ramach przygotowań do zabiegu czy operacji będzie skierowany na badania laboratoryjne lub badania diagnostyczne.

 

Pytania i odpowiedzi

Poniżej zebrane zostały najczęściej pojawiające się pytania związane z e-skierowaniem. Jeśli macie jeszcze inne pytania – dajcie znać w komentarzach!

 

Od kiedy e-skierowana będą wystawiane?

Już od kwietnia bieżącego roku lekarz będzie mógł wystawić taki druk każdemu, kto potrzebować będzie porady w placówce specjalistycznej lub terapii w placówce szpitalnej. Przez najbliższe miesiące nie będzie ono jednak obowiązkowe.

 

Kiedy e-skierowania będą obowiązkowe dla wszystkich?

Od stycznia 2021 roku e-skierowanie w pełni zastąpi wersję papierową.

 

Jak długo ważne jest e-skierowanie?

Skierowanie ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Jeśli aktualna jest potrzeba konsultacji ze specjalistą lub wykonanie badania – skierowanie jest ważne nawet rok po jego wystawieniu.


Kto wystawi e-skierowane na leczenie szpitalne?

E-skierowanie może wystawić każdy lekarz, nawet w przypadku, gdy nie jest on lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Ile jest ważne skierowanie do szpitala?

Skierowanie do szpitala ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.

 

Czy e-skierowanie można zrealizować w każdym szpitalu?

Każdy chory sam dokonuje wyboru szpitala na terenie całej Polski. Jedynym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, jest wymóg, aby dany szpital posiadał ważną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Na jakie badania lekarz może przepisać e-skierowanie?

Według przepisów dotyczących e-skierowań każdy lekarz może skierować pacjenta na badanie tomografem komputerowym, badanie rezonansem magnetycznym oraz badanie endoskopowe.


Czy można zapisać się do danego specjalisty w kilku różnych placówkach medycznych?

Wprowadzenie e-skierowanie całkowicie ogranicza taką możliwość! W momencie zaakceptowania e-skierowania przez pracownika służby medycznej, w systemie pojawi się oznaczenie “w realizacji”. Od tego momentu pacjent nie będzie miał możliwości zapisywania się na inne listy.

Informatyzacja ochrony zdrowia jest niezbędna. System wprowadzenia e-skierowań powinien przede wszystkim skutkować lepszą kontrolą rejestracji do lekarzy specjalistów oraz zapobiec zapisywaniu się pacjentów w kilku różnych kolejkach jednocześnie.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

3 najnowsze zastosowania VR w medycynie

Redakcja

Biokompatybilne implanty z Polski pomogą w rekonwalescencji pacjentów

Redakcja

Koronawirus z Wuhan – drony i sztuczna inteligencja w walce z wirusem

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.