Dla Szpitala

Hologramy 3D zrewolucjonizują medycynę – wizualizacje w szpitalach

lekarze na sali operacyjnej hologram

Nowoczesne dotykowe hologramy 3D, za których pośrednictwem możliwa jest wizualizacja narządów wewnętrznych chorego w czasie rzeczywistym, już rewolucjonizują medycynę. Ten nowy sposób wizualizacji 3D różni się od powstałych w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy technologii korzystających ze specjalnych gogli rozszerzonej rzeczywistości oraz inteligentnej nawigacji ARAI™

 

Projekcja holografii 3D zrewolucjonizuje medycynę

Na rynku dostępne są już oprogramowania umożliwiające kreowanie hologramów za pośrednictwem standardowych trójwymiarowych danych medycznych. Wśród nich można wymienić tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, echokardiografię 3D i angiografię rotacyjną (technika wizualizacji wnętrza naczyń krwionośnych oraz organów ciała).

Wizualizowane obrazy w formie hologramów korzystają z techniki renderowania objętościowego oraz powierzchniowego (przedstawiają informacje zawarte w dokumencie elektronicznym na ekranie) oraz umożliwiają ich trójwymiarową prezentację. Powstałe hologramy mogą być sterowane przez lekarzy za pomocą gestów, a także komend głosowych nie tylko przed zabiegiem, lecz również w jego trakcie.

Oprogramowania oraz systemy, dzięki którym możliwe jest tworzenie hologramów 3D, zostały już wielokrotnie sprawdzone w sytuacjach klinicznych, a także  wykorzystane podczas realnych zabiegów. Projekcja holografii 3D już rewolucjonizuje medycynę, takie są fakty. Na tym nie koniec – naukowcy na całym świecie wciąż próbują stworzyć coś nowszego, lepszego, co jeszcze bardziej ułatwi pracę lekarzy. Przykładem jest niedawno stworzona przez izraelski start-up RealView Imaging – innowacyjna projekcja holografii 3D.

 

Hologram 3D dla medycyny

W nowoczesnej technologii dotykowej projekcji holograficznej tworzony obraz emitowany jest przez wbudowany monitor LCD. Powstaje na powierzchni szkła charakteryzującego się refrakcją (zmianą kierunku rozchodzenia się fali elektromagnetycznej lub akustycznej). Powstałe na wyświetlaczu światło ulega kolejno rozproszeniu i załamaniu we wnętrzu szkła, a następnie ponownie ulega skupieniu. W taki właśnie sposób powstaje dotykowy obraz holograficzny.

Innowacyjna projekcja holografii 3D ma być przede wszystkim wykorzystywana w medycynie do obrazowania w czasie rzeczywistym.

Co bardzo istotne izraelski start-up RealView Imaging opatentował już tę innowacyjną technologię, która umożliwia medykom hiperrealistyczną wizualizację obrazów narządów wewnętrznych w postaci dotykowych hologramów 3D. Należy również wspomnieć, że technologia ta została już wykorzystana podczas zabiegów, po przeprowadzeniu uprzednio badań klinicznych w kardiologii interwencyjnej. 

 

Wizualizacje w czasie rzeczywistym w szpitalach

Zaawansowana wizualizacja 3D w czasie rzeczywistym została już sprawdzona w kilku gałęziach medycyny. Za jej pośrednictwem medycy przeprowadzili już kilkanaście operacji na całym świecie, w tym również w polskich szpitalach.

W gdański szpital im. Mikołaja Kopernika w styczniu 2019 r. przeprowadzono pierwszą na świecie operację kręgosłupa z zastosowaniem inteligentnej nawigacji ARAI ™. Jest to zaawansowana cyfrowa platforma chirurgiczna, która łączy wizualizację 3D i analizę danych anatomicznych. Ich połączenie poprawia wyniki leczenia, skraca czas operacji oraz minimalizuje powikłania chirurgiczne.

Pod koniec 2018 r. również w Polsce, a dokładniej mówiąc w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie przeprowadzono pierwszą na świecie operację implantacji stent-graftu do tętniaka aorty brzusznej. Również w przypadku tym wykorzystano innowacyjną technologię rozszerzonej rzeczywistości. Podczas operacji lekarze użyli specjalnych gogli rozszerzonej rzeczywistości, które wyświetlały rekonstrukcję naczyń pacjenta w 3D, w formie hologramów.

Ponadto zaawansowana wizualizacja 3D znalazła zastosowanie w kardiologii. 

Hologramy 3D w szpitalach pozwalają uzyskać bardziej szczegółowy obraz anatomii i funkcji pracy serca, a dzięki temu, medycy mogą stawiać trafniejsze i pewniejsze rozpoznania.

Hologramy w szpitalach zapewniają lekarzom brak kontaktu z monitorami podczas wykonywanych operacji oraz zabiegów, więc śmiało, można stwierdzić, że jest to bardzo higieniczna technologia. Natomiast hiperrealistyczna wizualizacja obrazów narządów wewnętrznych za pośrednictwem innowacyjnej projekcji holografii 3D na pewno będzie bardzo pomocna podczas wykonywania skomplikowanych operacji oraz zabiegów.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Nowe obowiązki i rola farmaceutów szpitalnych – co przewiduje projekt ustawy?

Redakcja

Samsung Medical Center – pierwszy inteligentny szpital z 5G

Redakcja

Projekt SmartMedics – elektrody nowej generacji

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.