Dla Pacjenta

GlucoActive – bezinwazyjny glukometr 

smartłocz na męskim ręku zastępujący glukometr

Glukometr jest urządzeniem powszechnie stosowanym przez wszystkie osoby chorujące na cukrzycę. Umożliwia dokonanie pomiaru glukozy we krwi w domowych warunkach. Polski start-up w ostatnim czasie przedstawił innowacyjny, bezinwazyjny glukometr, który bez znakowania krwi dokona pomiaru glukozy. Wynalazek nosi nazwę GlucoActive.

 

Pierwsze badania GlucoActive

Nad innowacyjnym glukometrem już od pewnego czasu pracuje polski start-up. Tworzą go absolwenci Politechniki Wrocławskiej.  Bezinwazyjne urządzenie dokonuje pomiaru poziomu glukozy we krwi za pomocą światła, wykorzystując metody optyczne i spektrofotometryczne. 

Pierwsze badania innowacyjnego glukometru przeprowadzone zostały m.in. w laboratoriach Politechniki Wrocławskiej przy wykorzystaniu specjalistycznych spektrometrów. Spektrometr jest przyrządem służącym do pomiaru współczynnika załamania światła w różnych materiałach optycznych, a także do pomiaru długości fali w widmie optycznym. 

Na rynku dostępne już są niewielkie spektrometry, których zastosowanie można zaobserwować podczas pracy m.in. policji, podczas wykrywania narkotyków, a także materiałów wybuchowych.

Urządzenie polskiego start-upu ma być jednak zdecydowanie mniejsze oraz dokładniejsze w swoim działaniu. Przeprowadzone dotychczas badania próbek krwi innowacyjnym glukometrem pozwoliły uzyskać już dokładność pomiarów na poziomie powszechnie stosowanych glukometrów paskowych (z granicą błędu plus/minus 15 proc.)

 

Glukometr GlucoActive – nowy standard wykonywania pomiarów 

Glukometr polskiego start-upu o nazwie GlucoActive jest bezinwazyjnym urządzeniem, który dokonuje pomiaru poziomu glukozy bez znakowania krwi. 

Innowacyjne urządzenie w formie zegarka na rękę pozwala dokonać pomiaru równie dokładnie, jak dotychczas stosowane glukometry paskowe. 

Opracowana metoda polega na kilkukrotnym oświetleniu skóry światłem o określonej długości fali, a następnie przeanalizowanie otrzymanych wyników. Należy wspomnieć, że urządzenie absolwentów Politechniki Wrocławskiej spełnia również najbardziej rygorystyczne normy pomiarowe ISO. Według twórców GlucoActive innowacyjny glukometr może już niebawem zrewolucjonizować bieżące standardy wykonywania pomiarów glukozy. 

Obecnie wszystkie osoby zmagające się z chorobą cywilizacyjną, jaką jest cukrzyca, zmuszone są dokonywać pomiarów nawet kilka razy dziennie. Pomiar ten każdorazowo wiąże się z nakłuciem skóry na palcu i naniesieniu kropli krwi na pasek glukometru. Diabetycy dodatkowo muszą zawsze posiadać przy sobie niezbędne akcesoria do przeprowadzenia pomiaru, a niejednokrotnie wykonywać je w niekomfortowych warunkach. 

Twórcy GlucoActive mają w planie stworzyć dwa typy urządzeń. Mają to być urządzenia stacjonarne, których zastosowanie można będzie zaobserwować w placówkach medycznych, sportowych, a także w aptekach oraz urządzenia przenośne, przeznaczone dla użytkowników detalicznych.

 

Glukometr przyszłości GlucoActive zapewni częstszą diagnostykę

Jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny jest poprawa opieki nad chorymi na cukrzycę. Według opublikowanych danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że co 7 sekund na świecie dochodzi do zgonu w związku z powikłaniami cukrzycowymi, a rocznie około 100 tys. osób traci kończynę z powodu stopy cukrzycowej. 

Cukrzyca jest trzecią najczęstszą na świecie przyczyną zgonu, a tylko co dziesiąta osoba na świecie ma zdiagnozowaną tę chorobę. Jednym z największych problemów obniżającym skuteczność leczenia cukrzycy i jej powikłań, jest brak systematycznych wizyt u lekarza prowadzącego.

Twórcy GlucoActive mając nadzieję, że ich urządzenie okaże się glukometrem przyszłości, wierzą, że spopularyzowanie ich wynalazku umożliwi częstszą diagnostykę. To w kierunku mobilności, a także samodzielności dążą wszelkie innowacje w medycynie, a cały świat zmierza do tego, aby różne badania móc przeprowadzać zdalnie, bez ingerencji medyka.

Bezinwazyjny glukometr GlucoActive pod koniec bieżącego roku zostanie poddany oficjalnym eksperymentom medycznym, które potwierdzić mają uzyskane dotychczas wyniki badań. Według planów twórców, innowacyjne urządzenie pojawi się w sprzedaży w kwietniu 2020 roku.

 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Aplikacja wykrywająca cukrzycę – diagnostyka cukrzycy

Redakcja

Helping Hand – aplikacja wspierająca leczenie uzależnienie od alkoholu

Redakcja

Elektroniczne skierowana do szpitala i na badania

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.