Dla Szpitala

Fundusze europejskie w medycynie

plik banknotów w walucie euro i leżący na nich stetoskop

Unia Europejska już od wielu lat inwestuje w rozwój medycyny we wspólnocie. Wspierany jest rozwój telemedycyny, infrastruktury medycznej oraz całego sektora ochrony zdrowia. Jak UE inwestuje w zdrowie Europejczyków?

 

Jakie cele realizuje Unia wspierając rozwój e-zdrowia?

E-zdrowie to nic innego jak narzędzia, usługi oraz rozwiązania, które za pośrednictwem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ulepszają profilaktykę, diagnostykę oraz leczenie. Mają również pomagać w monitorowaniu i zarządzaniu danymi.

Udostępniając między poszczególnymi krajami wspólnoty informacje (za pośrednictwem narzędzi), są w stanie ratować ludzkie życie. Doskonalona (a poniekąd również “wyrównywania”) jest jakości usług opieki zdrowotnej oraz zwiększenie jej dostępności. Głównym narzędziem jest tutaj wypracowywanie spójnej polityki zdrowotnej i – niestety – obligowanie poszczególnych krajów UE do wprowadzania jej postanowień. Choć znacząco wpływa to na poziom biurokratyzacji procesów – jest jednak gwarantem wsparcia (m.in. finansowego) i faktycznego wdrożenia pewnych standardów w opiece zdrowia.

Ta standaryzacja ma w efekcie przynieść po pierwsze  – dostępność, ale również efektywne wykorzystanie narzędzi e-zdrowia. W czasach, kiedy w zasadzie migrujemy po całym kontynencie bez większych problemów, powszechne wdrażanie e-zdrowia nie tylko w instytucjach, ale również wśród pacjentów wydaje się wręcz niezbędne do odpowiedniego reagowania w razie choroby, wypadku itd.

 

Program UE w dziedzinie zdrowia

Program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2014-2020 to trzeci tego typu dokument. Jest on tzw. unijnym instrumentem finansowania w zakresie zdrowia. Mówiąc prościej – to mocna zachęta dla państw UE do podejmowania współpracy w celu unowocześnienia polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli.

Budżet wynosi 449 mln euro. Kwota przeznaczana jest na dotacje i zamówienia publiczne, które mają pomóc w usprawnieniu i uelastycznieniu systemów opieki zdrowotnej.

Jakie szczegółowo “wskazania” dla decydentów ma Unia Europejska?.

 • wspieranie innowacyjności i stabilności systemów opieki zdrowotnej. To rozwiązanie problemu braków zasobów (ludzkich i finansowych) oraz wdrażanie innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej.
 • zwiększenie dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli europejskich. Rozwiązaniem mają być nowe systemy akredytacji i europejskie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pacjentów.
 • promocja zdrowia i zapobieganie chorobom. W tym przypadku, państwa UE mają wymieniać się najlepszymi sposobami w zakresie zapobiegania uzależnieniom (od tytoniu, alkoholu, otyłości) oraz metodom w obszarze chorób przewlekłych.
 • ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia. Ma on polegać na zwiększeniu poziomu gotowości i koordynacji w sytuacjach kryzysowych związanych z transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.


Unijne fundusze w Polsce

Już od 2004 roku fundusze z Unii Europejskiej wspierają również polski sektor ochrony zdrowia. W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych tylko do 2020 roku Polska otrzyma 13 mld zł dofinansowania. Pieniądze te przeznaczone zostały na działania związane ze zdrowiem Polaków (m.in. rozwój infrastruktury medycznej oraz telemedycynę), a także rozwój innowacyjnych technologii medycznych.

W ciągu ostatnich 15 lat Unia Europejska pomogła sfinansować w naszym kraju 3282 projekty w obszarze ochrony zdrowia, z czego aż 1871 przedsięwzięć udało się w pełni zrealizować. Na liście tej znalazły się duże projekty infrastrukturalne, edukacyjne, profilaktyczne oraz te mniejsze będące inwestycjami w polskie startupy i badania prowadzone przez polskich naukowców.

Fundusze UE pomogły i wciąż pomagają w przeprowadzeniu remontów, zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego oraz likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. Czy bez tych funduszy polska służba zdrowia zmieniałaby się równie dynamicznie?

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

Podobne artykuły

Najnowsze projekty medyczne z wsparciem Funduszy Europejskich

Redakcja

Technologia w procesie farmakoterapii – co daje i jakie niesie korzyści dla zespołu zintegrowanego

Redakcja

E-zdrowie – nowe rozwiązania w projekcie ustawy Ministerstwa 

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.