Dla Pacjenta

Fundacja K.I.D.S. oraz polskie start-upy pomogą szpitalom dziecięcym

budynek szpitala dziecięcka

Centrum współpracy start-upów i korporacji The Heart wspólnie z agencją Publicis, w maju 2019 roku stworzyli jedyną w swoim rodzaju fundację o nazwie “Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali” – w skrócie K.I.D.S. Fundacja powstała w by rozwijać dziecięce szpitale za pośrednictwem zastosowania najnowszych technologii. 

 

Nowe technologie dla lepszego leczenia dzieci

Fundacja K.I.D.S. wykorzystując najnowsze, nowoczesne technologie planuje zmienić bieżące dziecięce szpitale w szpitale przyszłości. Mają to być placówki nowoczesne, bardziej przyjazne. Przede wszystkim jednak mają zapewnić większe bezpieczeństwo swoim pacjentom. “Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali” zamierza realizować projekty, a także uruchamiać w danych placówkach innowacyjne technologie, które pomogą chorym w przygotowaniu do wizyty, a także ułatwią poruszanie się po szpitalach. 

Wdrażane zmiany mają również przyśpieszyć wykorzystanie nowoczesnych metod diagnostyki, leczenia w pracy medyków oraz ułatwić współpracę z fachowcami z całego świata. Innowacyjne technologie udoskonalić mają proces rejestracyjny, informacyjny, obieg dokumentów, a także zwiększyć przepływ pacjentów. 

Założyciele fundacji K.I.D.S. tworząc szpitale przyszłości, chcą zapewnić większy komfort pacjentom oraz całemu personelowi medycznemu na każdym etapie,

począwszy od odnowienia wnętrz po nowoczesne zastosowanie technologii, w tym – automatyzację procesów. W swoich dalekosiężnych planach K.I.D.S. chce również wprowadzić nowe formy opieki, m.in. diagnozę ze wsparciem sztucznej inteligencji i telemedycyny.

 

Partnerzy K.I.D.S.

Pomimo że fundacja K.I.D.S. powstała w połowie tego roku –  już na starcie zebrała około 170 000 zł. Pieniądze te pochodzą od 19 prywatnych fundatorów, tj. menedżerów The Heart oraz liderów pracujących z centrum korporacji i czterech firm dobrze prosperujących firm. Biznes widzi w fundacji nie tylko dobry CSR, ale wypełnienie luki technologicznej w służbie zdrowia. 

Oprócz wsparcia finansowego fundacja K.I.D.S. otrzymała również pomoc w realizacji swoich założeń m.in. od firmy 4Results, która już na starcie zaangażowała się w udoskonalanie procesu rejestracji pacjentów, tworząc w tym celu pilotażowy projekt. Wspomnieć należy również o firmie Rhenus Data, która specjalizując się w zarządzaniu dokumentami, rozpoczęła przymiarki do digitalizacji  40-letniego archiwum danych medycznych, a także zautomatyzowania części procesów. 

W trakcie są również prace nad projektem aplikacji z systemem informacyjnym dla pacjentów, który ułatwić ma im przygotowanie się do wizyty, a także poruszanie się po szpitalu. Tym zajmuje się obecnie zespół doświadczonych ekspertów IT.

Założyciele fundacji K.I.D.S. w celu stworzenia dziecięcych szpitali przyszłości zaangażowali duże firmy dysponujące odpowiednią wiedzą, odpowiednimi zasobami ludzkimi, a także finansami oraz polskie start-upy oferujące nowoczesne technologie transformujące służbę zdrowia. 

 

K.I.D.S. zmodernizuje Centrum Zdrowia Dziecka

Jednostką, w której K.I.D.S będzie realizowało swoje działania jest Centrum Zdrowia Dziecka. Zostało zbudowane 40 lat temu ze składek społecznych. Jest jednym z wiodących szpitali w kraju, który leczy rocznie około 200 tysięcy dzieci z całej Polski. To również jeden z największych ośrodków transplantacji narządów u dzieci na świecie. 

Fundacja K.I.D.S. – we współpracy z zarządcami – krok po kroku przenosić będzie Centrum Zdrowia Dziecka w XXI wiek. Patrycja Piekutowska, która została wyznaczona do zarządzania fundacją K.I.D.S., już wcześniej prowadziła różnego rodzaju inicjatywy charytatywne dla Centrum Zdrowia Dziecka. Należy wspomnieć, że to ona zorganizowała m.in. projekt, dzięki któremu kilkanaście firm budowlanych wyremontowało hol główny centrum i rozpoczęło remont podjazdu dla karetek. Już jesienią bieżącego roku przedstawiony zostanie szczegółowy plan rewitalizacji, a także rozpocznie się zbiórka pieniędzy na pierwsze projekty.

Fundacja K.I.D.S. jest pierwszą tego typu fundacją w Polsce. Łącząc wielkie firmy, a także polskie start-upy unowocześni wiele placówek, tworząc z nich szpitale przyszłości. 

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

 

Podobne artykuły

Ubrogepant – nowy lek na migrenę

Redakcja

Bioniczne narządy: ręka i trzustka powstaną w Polsce

Redakcja

E-recepta – wady i zalety

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.