Dla Farmaceuty Dla Szpitala

Farmaceuta na oddziale szpitalnym korzyścią dla wszystkich – rzeczywistość vs. przyszłość

Farmaceuta przeglądająca leki na oddziale

Obecność farmaceuty na oddziale szpitalnym – powszechnie wiadomo, że nie jest w dalszym ciągu powszechną ścieżką pracy zawodowej magistra farmacji. Farmaceuta postrzegany jest jako osoba „wydająca” produkty lecznicze i wyroby medyczne na oddział szpitalny, a nie jak partner całego personelu medycznego, biorący aktywny udział w procesie farmakoterapii pacjenta.

Wiele się mówi o farmacji klinicznej i o tym, jak funkcjonuje model farmaceuty klinicznego (z dużym powodzeniem w aspekcie leczenia pacjenta) poza granicami naszego kraju. Według definicji, jaką podaje Amerykańskie Kolegium Farmacji Klinicznej (American College of Clinical Pharmacy – ACCP) farmaceuta kliniczny to przede wszystkim osoba sprawująca opiekę nad pacjentem, na przykład poprzez dokonywanie przeglądów lekowych (analiza interakcji lek-lek, lek-pożywienie) czy udzielanie porad personelowi medycznemu oraz pacjentom. Dlaczego sytuacja w Polsce wciąż nie jest rozwiązana w podobny sposób, a praca farmaceuty na oddziale to wciąż aktywność pozostająca w większości przypadków w sferze marzeń? Czy istnieje szansa na jakieś zmiany?

 

Dlaczego tak jest i jak sobie z tym poradzić?

Ciągle zmieniające się potrzeby społeczne powodują, że przed farmaceutami stawiane są nowe wyzwania, co niejednokrotnie wymusza konieczność specjalizowania się właśnie w kierunku klinicznym. Rozpoczęcie specjalizacji z farmacji klinicznej (według programu zatwierdzonego przez polskie Ministerstwo Zdrowia) jest jedną z pierwszych rzeczy, która może zbliżyć do tego, aby rozpocząć pracę na oddziale szpitalnym.

Farmaceuta, który ukończy specjalizację z farmacji klinicznej ma odpowiednie kwalifikacje do samodzielnego rozwiązywania problemów lekowych, sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, monitorowania działań niepożądanych i ich zgłaszania, konsultowania, nadzorowania i modyfikowania terapii pacjenta, oceny merytorycznej recept oraz indywidualnych kart zleceń, a także prowadzenia polityki prozdrowotnej.

Ponadto każdy farmaceuta już na etapie przyjęcia/dostawy leków, zobligowany jest dokonać ich kontroli, bazując na specjalnych systemach weryfikacji autentyczności leków.

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na to, że pojęcie farmaceuty klinicznego nie jest tożsame z pojęciem farmaceuty szpitalnego – farmacja kliniczna to przeniesienie i skupienie uwagi z leku na indywidualnego pacjenta i na jego odpowiednio dobrany proces farmakoterapii.

 

Farmaceuta na oddziale szpitalnym – korzyść dla wszystkich

Nie podlega dyskusji, że prawidłowe funkcjonowanie szpitali uzależnione jest od jakości współpracy całego personelu medycznego – lekarzy, pielęgniarek, ale też farmaceutów. Ich obecność na oddziale szpitalnym niesie ze sobą szereg korzyści, przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa leczenia, a także obniżenie jego kosztów. Dotyczy to m.in. analizy interakcji lekowych, które są jednym z najważniejszych problemów współczesnej faramkoterapii, gdzie coraz częściej obserwuje się zjawisko polipragmazji. Dane statystyczne jasno pokazują, że 10-15% hospitalizacji jest związanych z występowaniem działań niepożądanych towarzyszących monoterapii lub niekorzystnych reakcji pojawiających się w czasie stosowania politerapii. Im więcej leków stosuje pacjent, tym większe jest ryzyko klinicznie istotnych interakcji lekowych. W jednej z przeprowadzonych analiz wykazano, że interakcje lekowe występują u ponad 80% chorych stosujących co najmniej 7 leków – a taka liczba leków u pacjenta przebywającego na oddziale szpitalnym to prawie 100% przypadków.

Pytania dotyczące zasadności stosowania leków (według najnowszych doniesień naukowych), wątpliwości związane z prawidłową politerapią, możliwością łączenia ze sobą leków, postępowanie ze stałymi postaciami leków w przypadku pacjentów sedowanych, u chorych, którzy mają zaburzony odruch połykania lub w przypadku pacjentów żywionych dożołądkowo lub dojelitowo przez zgłębnik (sondę) lub żołądkową czy jelitową przetokę odżywczą… to tylko niektóre tematy, z jakimi styka się farmaceuta na odprawie lekarskiej, na przykład na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Mimo obecnego stanu rzeczy, istnieją w Polsce szpitale w których farmaceuta pracuje na oddziale. Łączy dużą ilość dodatkowych obowiązków wynikających z aktywności na oddziale, z obowiązkami, jakie wiążą się z zatrudnieniem w aptece szpitalnej. Nie jest to komfortowe i wymaga przezwyciężenia wielu barier, a co więcej – nie do końca podąża za światowym wzorcem farmaceuty klinicznego. Aby prawidłowe rozwiązanie mogło zostać wdrożone w polskiej służbie zdrowia, konieczne jest wprowadzenie zmian systemowych i prawnych, które między innymi jasno określą rolę farmaceuty klinicznego w funkcjonowaniu oddziału szpitalnego.

mgr farm. Adrian Bryła

Katedra Farmakodynamiki, Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych, Wydział Farmaceutyczny CMUJ w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Artykuł pochodzi z dodatku Lideo do magazynu Farmakoekonomika Szpitalna nr 47, „Farmaceuta na oddziale wsparciem dla mądrego leczenia, Polska vs. Świat”

Źródła:

 • ACCP: The Definition of Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy 2008, 28(6), 816–817.
 • WHO/FIP. Developing pharmacy practice. A focus on patient care. Handbook – 2006 edition. Geneva, 21 November 2006.
 • Franklin B.D., Van Mil J.W.: Defining clinical pharmacy and pharmaceutical care, Pharmacy World & Science, 2005, 27(3), 137.
 • Załącznik nr. 3 „Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Farmacja.
  Jednolite studia magisterskie” do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. W sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2012 nr 164, poz. 631).

Podobne artykuły

Na sali operacyjnej spotkasz… robota!

Redakcja

Akcja PomagamySzpitalom.pl – Lideo i dostawcy leków łączą siły

Redakcja

Polskie leki w aptekach – coraz mniejszy udział rodzimego przemysłu farmaceutycznego

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.