Dla Szpitala

E-zdrowie – nowe rozwiązania w projekcie ustawy Ministerstwa 

doktor siedzący przy biurku na którym leżą dokumenty, e-zdrowie
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie przepisów w związku z wdrażaniem rozwiązań E-zdrowie. Projekt przedłożony przez ministra zdrowia zawiera największy w historii pakiet zmian, którego celem jest  przyspieszenie informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

 

Nowe rozwiązania dotyczące tzw. E-zdrowia – projekt ustawy Ministerstwa Zdrowia 

9 lipca bieżącego roku rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych przepisów w związku z wdrażaniem rozwiązań E-zdrowia. Projekt nowej ustawy umożliwia m.in. zdalne złożenie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej.

Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że projekt zawiera największy w historii pakiet zmian, służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce i stanowi realizację zapowiedzi zawartych w exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Projekt przedłożył minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych  w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia dotyczy wprowadzenia regulacji upraszczających obszar ordynacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz rozbudowujących funkcjonalność Internetowego Konta Pacjenta.

 

E-zdrowie – na jakie zmiany możemy liczyć?

Projekt ustawy o zmianie niektórych rozporządzeń w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia został podpisany przez Prezydenta Andrzeja Dudę dnia 19 lipca. Z wprowadzonych w projekcie zmian skorzystają głównie pacjenci, którzy będą mogli m.in. złożyć zdalnie deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej; dokonać zdalnie wyboru jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, założyć w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz potwierdzić w niej Profil Zaufany, a także w ramach programu 75+ otrzymać bezpłatne leki. Ponadto pacjenci będą mogli przeglądać aktualną listę podmiotów mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uzyskają też dostęp do informacji o zakresie oferowanych usług oraz najbliższym wolnym terminie. Dodatkowym ułatwieniem będzie możliwość wystąpienia zdalnie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz uzyskanie informacji o dopasowanej do swoich potrzeb ofercie badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych.

Należy również wspomnieć, że dzięki wprowadzonym zmianom w ustawie, pacjenci będą mogli otrzymać SMS, mail lub powiadomienie o wycofanych z obrotu lekach, które wykupili w aptece. Będą mogli skorzystać również z rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel oraz w łatwy i szybki sposób zrealizować e-receptę przy użyciu e-dowodu osobistego. Dostęp do własnego konta IKP będzie możliwy także za pomocą urządzeń mobilnych.

 

E-recepta, Profil Zaufany potwierdzany w przychodni i aplikacja mObywatel

Wprowadzone w ustawie zmiany dają możliwość wdrożenia tzw. e-recepty transgranicznej, czyli recepty, którą można zrealizować także w innych krajach Unii Europejskiej.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych regulacji w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia umożliwia również potwierdzenie Profilu Zaufanego u lekarza. Profil Zaufany jest bezpłatnym narzędziem, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie. Daje on również możliwość m.in. zgłoszenia narodzin dziecka, złożenia wniosku o 500+, a także złożenia wniosku o nowy dowód osobisty, czy zameldowania się.

Nowe przepisy przewidują, że pracownik przychodni (lekarz, pielęgniarka, położna), po otrzymaniu odpowiednich uprawnień, będą mogli potwierdzać Profile Zaufane, a podczas wizyty u lekarza, pacjenci będą mogli również założyć Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Kolejne zmiany dotyczą aplikacji mObywatel, z której korzysta już blisko 300 tysięcy osób. Przy pomocy aplikacji, pacjenci będą mogli zarejestrować się do przychodni. mObywatel jest bezpłatną i oficjalną rządową aplikacją na smartfony, umożliwiającą szybki dostęp do elektronicznych dokumentów.

Z nowych rozwiązań e-zdrowia w projekcie ustawy Ministerstwa skorzystają przede wszystkim pacjenci, lecz nie tylko. Wśród nowych przepisów znajdują się również odpowiedzi na najczęstsze postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Zdrowie i technologie. Ruszyły zapisy na Central European Healthcare Expo.

Redakcja

Polscy naukowcy opracowali sondę grafenową, która pomoże przy operacjach serca

Redakcja

Walka z nowotworem – polski “koń trojański” zniszczy komórki nowotworowe

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.