Dla Szpitala

Doskonała obsługa pacjenta w służbie zdrowia – przykłady innowacji na świecie

Z czym kojarzy się szpital? Większość osób odpowie, że z niczym przyjemnym. W końcu – nikt tam nie przebywa tam z własnej woli. A wręcz jest to miejsce “kumulacji nieszczęść” – wypadki, choroby, operacje. Przyjrzyjmy się dziś technologiom w szpitalach, które wpływają na wysoką jakość obsługi pacjentów.

 

Rzeczywistość wirtualna zmniejsza ból

VR, czyli wirtualna rzeczywistość pojawia się w naszym życiu, otoczeniu coraz częściej. Kto nie słyszał o specjalnych goglach do gier? Ów wynalazek znajduje też zastosowanie w szpitalach. Lekarze przeprowadzają przy użyciu gogli skomplikowane operacje. Ale to nie wszystko. Coraz częściej stają się one również elementem terapii osoby przebywającej w szpitalu.

Pacjent w ramach odprężenia i relaksu otrzymuje gogle przed, a nawet podczas zabiegu, operacji. Przenosi się do wirtualnego świata, gdzie m.in. może grać, zwiedzać i odkrywać niezbadane krainy. Pacjenci, którzy podczas zabiegów, operacji, a nawet zmiany opatrunków (np. po oparzeniach) mieli założone gogle – odczuwali ból o połowę mniejszy niż bez “magicznych” okularów.

Doskonała obsługa pacjenta musi wprowadzać kolejne elementy nowych technologii. Skoro są dowody na to, że przeniesienie pacjenta z rzeczywistości do świata wirtualnego powoduje z
mniejszoną aktywność mózgu w rejonach odpowiedzialnych za te odczucia, warto szukać dalej.

 

Systemy sterowania oświetleniem i indywidualne sterowanie temperaturą

Czy odpowiednie oświetlenie ma jakikolwiek wpływ na leczenie chorego? Z badań przeprowadzonych w USA wynika, że tak. Wszyscy chorzy biorący udział w swego rodzaju “eksperymencie”, którzy umieszczeni zostali w słonecznych pokojach, wyzdrowieli szybciej niż pacjenci przebywający w ciemnych pomieszczeniach.

Ilość światła w pomieszczeniu wpływa na wyniki: zmniejsza depresję wśród pacjentów, zmniejsza długość pobytu w szpitalach, poprawia sen i rytm dobowy, zmniejsza pobudzenie wśród pacjentów z demencją, łagodzi ból i poprawia komfort pracy personelu na nocnej zmianie.

Tak duży wpływ światła na procesy leczenia i komfort przebywania w szpitalu sprawił, że niektóre szpitale w Stanach Zjednoczonych zaczęły przechodzić na systemy indywidualnego sterowania oświetleniem. Każdy pacjent może ustawiać natężenie światła według własnych potrzeb.

A  gdyby pacjent mógł również sterować również temperaturą w pomieszczeniu? Zdarzają się przypadki, w których odpowiednia temperatura w pokoju ma wpływ na leczenie chorego. Pomaga nie tylko w terapii, lecz również poprawia komfort pobytu w szpitalu chorego. W większości szpitali w USA każdy pacjent przebywa w jednoosobowym pokoju. Dlatego zaczęły one instalować indywidualne regulatory temperatury dla każdego pomieszczenia, aby każdy chory czuł się jak najlepiej. Proste rzeczy sprawiają, że sama obsługa pacjenta w szpitalu jest coraz bardziej doceniana.

 

Profesjonalna obsługa pacjenta – cyfrowa tablica

Cyfrowe tablice zostały umieszczone zostały w pokojach chorych. I może fakt ten nie robi większego wrażenia dopóki nie przyjrzymy się, w czym dokładnie mogą pomóc takie tablice?

Na elektronicznej tablicy znajduje się cała kartoteka pacjenta. Jest ona na bieżąco aktualizowana, wraz z pojawiającymi się kolejno wynikami badań, zapisami lekarzy, pielęgniarek itd. Co więcej – w każdej takiej tablicy znajduje się również plan dnia, dzięki któremu wiemy jakie w planie pacjenta są zajęcia, kiedy powinien wziąć leki, jakie badania odbyć. To wszystko kieruje nas ku doskonałej obsłudze pacjenta, w której nie ma mowy o pomyłkach czy ludzkim “zapomnieniu”.

Cyfrowe tablice mogą łączyć się z innymi technologiami, systemami a nawet z “inteligentnymi” łóżkami. Wszystko po to, by np. ostrzec personel medyczny o zagrożeniach – upadku chorego z łóżka, czy nieprawidłowym ułożeniu.

Nowe technologie w bardzo dużym stopniu mogą wpłynąć na jakość pobytu chorego w szpitalu. Lepszy komfort dla pacjenta ma również wpływ na czas jego powrotu do zdrowia. Obsługa pacjenta w placówkach służby zdrowia może być ciągle lepsza.

 


Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Polski test na koronawirusa – 100% skuteczność!

Redakcja

Voicebot – rewolucja w polskiej służbie zdrowia

Redakcja

Biodrukarka mobilna pomoże w leczenia ran

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.