Dla Szpitala

Dookoła świata: jak wygląda służba zdrowia w innych krajach?

Tak jak inne dziedziny życia opieka zdrowotna bardzo szybko się rozwija dzięki nowym technologiom. Nowe rozwiązania pozwolą zaoszczędzić szpitalom i przychodniom mnóstwo pieniędzy. Pozwolą także przyczynić się do ratowania życia i zapobiegania problemom medycznym, zanim się pojawią.

W Polsce dopiero zaczynamy wdrażać udogodnienia, jakie daje nam technologia. Zobaczmy, jak to wygląda na świecie – oto przegląd krajów, które zainwestowały najwięcej w innowacje technologiczne w dziedzinie medycyny.

 

USA

Czołowe amerykańskie szpitale z powodzeniem używają telemedycyny do diagnostyki pacjentów i zautomatyzowanych zapytań lekarzy. Szpitale te wykorzystują również monitorowanie pacjentów i gromadzenie danych w czasie rzeczywistym do zapobiegania sytuacji krytycznych oraz do przewidywania ewentualnych chorób w przyszłości.

W 2016 r. krajowe wydatki na opiekę zdrowotną oszacowano na 3,4 biliona USD,
a przewidywany wzrost to 19,9% procent do 2025 r. Sam rynek sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej ma osiągnąć poziom 6,6 miliarda dolarów do 2021 roku, a prognozy wskazują, że po 2026 roku — dzięki zwiększeniu wydajności poprzez nowe technologie, gospodarka USA może zaoszczędzić około 150 miliardów dolarów rocznie.

 

Kanada

Kanada pod względem ilości firm biotechnologicznych jest na drugim miejscu. To kraj, który zawsze był jednym z najbardziej innowacyjnych na froncie biotechnologii, a także liderem w badaniach nad komórkami macierzystymi, w których ciągle pokładane są olbrzymie nadzieje. Branża medyczna w Kanadzie warta jest około 90 miliardów dolarów. To jeden z pierwszych krajów, w których próbowano robotów humanoidalnych jako asystentów w poczekalniach szpitali i przychodni.

Andora

To może zaskakiwać, ale ten maleńki kraj przeznacza najwięcej pieniędzy na opiekę zdrowotną na świecie — w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Rząd Andory na służbę zdrowia wydaje 27,9% swojego budżetu. To ogromna kwota. Usługi medyczne są dostępne zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. W kraju tym znajdują się jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie centrów w Europie.

Andora ma również najwyższą koncentrację aptek na mieszkańca, a rząd wpompował dużo pieniędzy w rozwój cyfrowego zdrowia. Szpitale w tym kraju, dzięki zastosowaniu inteligentnej technologii są bardzo nowoczesne i zapewnią branży poprawę jakości opieki.

 

Malediwy

Malediwy zajmują drugie miejsce pod względem wydawania pieniędzy na służbę zdrowia. Kraj przeznacza 26,6% swojego budżetu na zdrowie. I pomimo małej powierzchni i niewielkiego rozwoju w innych dziedzinach, znajduje się w centrum zainteresowania różnych nowych technologii. Obejmuje to zastosowanie zaawansowanej rozwiązań do obrazowania nowotworów w 3D i 4D, analizy perfuzji mózgu, czy też skanowania płuc.

Niedawno w Malé powstał nowy Szpital Tree Top, w którym rejestracja wygląda niczym lobby ekskluzywnego hotelu. Jest to jeden z pierwszych szpitali tego rodzaju, wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i bardzo zaawansowaną technologię. Wymagało to inwestycji o ponad 100 milionów dolarów.

 

Szwecja

Od dobrze zaprojektowanych uniwersytetów po bardziej nowatorskie start-upy technologiczne. Szwecja od dawna jest potęgą technologiczną. Zgodnie z danymi OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) z 2017 roku, kraj ten ma jedną z najwyższych wydatków na służbę zdrowia na jednego mieszkańca i jedną z najwyższych przewidywanych długości życia na świecie.

Potężne połączenie technologicznego know-how i priorytetowego podejścia do zdrowia sprawia, że pod względem opieki ​​medycznej Szwecja jest jednym z najlepszych miejsc do życia. W 1970 r. średnia długość życia w tym kraju wynosiła 75 lat, podczas gdy dzisiaj liczba ta wynosi już 82. Oznacza to wzrost o 7 lat w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci.

To szybki wzrost, jak na tak krótki okres. W przyszłości może się tylko polepszyć wraz z rozwojem technologii i opieki nad pacjentem. Jak można zauważyć wszędzie tam, gdzie opieka zdrowotna ma się dobrze, zainwestowano duże środki finansowe w jej rozwój technologiczny. Musimy iść za ich przykładem, aby dogonić światowe trendy usług medycznych.

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Nowy projekt rządu – wielkie zmiany w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych 

Redakcja

3 rzeczy, które zmieniają szpitalny świat

Redakcja

Zdrowie i technologie. Ruszyły zapisy na Central European Healthcare Expo.

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.