Dla Farmaceuty Dla Szpitala

Czym jest, jak działa system weryfikacji autentyczności leków i kiedy jest potrzebny?

system weryfikacji autentyczności leków

2 października 2015 roku opublikowano Delegowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/161. Jej zadaniem było uzupełnienie dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o szczegółowe zasady związane z umieszczaniem zabezpieczeń na lekach. 3 października 2019 w Polsce podpisano ustawę – Prawo farmaceutyczne. Jej zadaniem było zapewnienie stosowania rozporządzenia Komisji Europejskiej. Jedną ze zmian jest obowiązek weryfikowania autentyczności produktów leczniczych. Apteki szpitalne muszą wyposażyć się w skuteczny system informatyczny, który będzie w stanie sprawdzać każde lekarstwo w centralnym rejestrze.

W system weryfikacji autentyczności leków musi się zaopatrzyć każda apteka. Bez tego typu oprogramowania nie jest możliwe wywiązanie się z obowiązku weryfikowania autentyczności zarządzanymi lekami, który pojawił się 9 lutego 2019 roku. Co więcej, niektóre aplikacje idą nawet dużo dalej i  poza standardową weryfikacja jednostkową produktów leczniczych, pozwalają w prosty sposób skanować kody zagregowane, co usprawnia proces weryfikacji. Wystarczy jeden skan, aby móc przyjąć dany produkt leczniczy. Nowoczesne systemy doskonale wpisują się w postępujący proces cyfryzacji szpitali i aptek, który ma miejsce na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Od 1 lipca 2020 możliwe kary za brak weryfikacji leków

Nie tylko obecnie obowiązujące zapisy w dyrektywie fałszywkowej determinują posiadanie odpowiedniego oprogramowania weryfikującego autentyczność leków. Otóż, 1 lipca 2020 roku wejdą w życie ostatnie z regulacji prawnych znajdujących się w ustawie z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Wchodzący w życie przepis dotyczy kar pieniężnych, które będą nakładane na apteki nie weryfikujące zabezpieczeń produktów leczniczych. Mogą one wynieść nawet 20 tys. złotych.

O czym należy pamiętać, aby uniknąć ewentualnych kar?

Zgodnie z tzw. dyrektywą fałszywkową na każdym opakowaniu leków musi znaleźć się podwójne zabezpieczenie, które farmaceuta musi weryfikować. Pierwszym jest zabezpieczenie otwarcia, pozwalające stwierdzić czy zewnętrzne opakowanie leku było jakkolwiek naruszone. Drugim jest niepowtarzalny identyfikator z kodem 2D, który pozwala na weryfikację autentyczności i identyfikację leku,  który będzie zawierał kod produktu, numer seryjny, numer partii oraz termin ważności. Oba zabezpieczenia każdy farmaceuta przed wydaniem leku na oddział szpitalny, jest zobowiązany poprawnie zweryfikować. W ten sposób ograniczane zostało ryzyko sfałszowania leków, a co za tym idzie podniesione bezpieczeństwo pacjentów. Jednak, jak praktyka pokazała, ręczne weryfikowanie kodów na opakowaniach jednostkowych za pośrednictwem ich każdorazowego skanowania jest procesem bardzo czasochłonnym. Aby go usprawnić można wspomóc się oprogramowaniem weryfikacyjnym, takim jak na przykład system SWAL od Lideo – partnera biznesowego na rynku szpitalnym i firmę technologiczną, która zajmuje się wspieraniem cyfryzacji w polskich szpitalach w zakresie rozwiązań informatycznych.

 

Dlaczego warto skorzystać z systemu SWAL od firmy Lideo?

W odpowiedzi na liczne regulacje prawne i dyrektywy unijne z pomocą farmaceutom przychodzi system SWAL od Lideo, który wyróżnia się intuicyjnością i jest prosty w obsłudze. Za pomocą terminala skanującego z odpowiednim oprogramowaniem możliwe jest szybkie i efektywne weryfikowanie opakowań z lekami na każdym etapie zarządzania apteką. Co więcej, każdy skan zostaje zarchiwizowany. W ten sposób otrzymamy wgląd do pełnej historii wykonanych operacji od momentu wdrożenia systemu weryfikacyjnego. Praca farmaceuty zostanie tym samym znacząco ułatwiona, ponieważ prosty i intuicyjny interfejs systemu nie sprawi żadnych problemów podczas jego używania. Sporą zaletą narzędzia Lideo jest także bezprzewodowy charakter urządzeń, który przekłada się na pełną mobilność. Ponadto SWAL został wyposażony w nowatorski moduł do skanowania zagregowanego, który zoptymalizuje i znacznie skróci proces skanowania jednostkowego – nawet 65 sztuk w 5 minut. Z kolei dzięki funkcji obsługi kodów zagregowanych można zweryfikować nawet 3 kartony po 195 produktów medycznych w jedyne 5 sekund. Jak to wygląda w praktyce?

Zobacz film na temat obsługi kodów zagregowanych SWAL >>

 

Opracowanie własne/Redakcja

Źródło:

Podobne artykuły

Niby jej nie widać… a jednak!

Redakcja

Cyberprzestępczość w medycynie – przestępczość komputerowa a szpitale

Redakcja

“Health IT” – czy tego potrzebuje każdy szpital?

Redakcja
Wczytuję...

Ta strona używa plików cookies. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki. Akceptuję Czytaj więcej

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem kontaktu ze mną w przedmiocie moich pytań lub wątpliwości ujętych w powyższym formularzu.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@lideo.tech.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) – a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest Spółka, a  Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych swoim usługodawcom, w szczególności obsługujących jej systemy teleinformatyczne.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@lideo.tech lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.lideo@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie – co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Wyrażam zgodę na korzystanie przez Spółkę z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem mojego numeru telefonu wskazanego w formularzu, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) moich danych osobowych objętych powyższym formularzem w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na wyżej wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego.